Demi0
15.02.10,19:16
Ahoj,
viem že o paušálnych výdavkoch je tu toho napísané až až. Ale aj tak som tu nenašla jednu vec. Ked chce prejsť živnostník z jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky a nemá doodpisovaný majetok? Tak čo Ďalej? Odpisy sú vlastne zarátané v paušálnych výdavkoch?
JankaO
15.02.10,19:24
ZoDZP § 22 odst. 9 (9) Daňovník môže uplatňovanie odpisov hmotného majetku prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období; v ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Prerušenie odpisovania nemôže uplatniť daňovník, ak uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10; v takom prípade daňovník vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť. ....

Vo výdavkoch % sú zahrnuté všetky výdavky okrem odvodov do poisťovní.
Demi0
15.02.10,19:57
takže ak som to správne pochopila tak sú odpisy zaradené v paušálnych výdavkoch, ale musí byť evidovaná inventárna karta, kde sú tieto odpisy rozpísané
jacekova
15.02.10,22:28
takže ak som to správne pochopila tak sú odpisy zaradené v paušálnych výdavkoch, ale musí byť evidovaná inventárna karta, kde sú tieto odpisy rozpísané


presne tak, evidenčne treba viesť odpisy na inventárnej karte, ale nebudú sa dávať do výdavkov, nakoľko v paušálnych výdavkoch je už zahrnute všetko (samozrejme okrem poistneho).
Demi0
18.02.10,15:46
ďakujem krásne,
Demi0
20.02.10,09:45
Ešte maličká otázka, do poistného sa počíta aj dobrovoľné poistenie v sociálke počaš prvého roku podnikania? Myslím, že ano len sa chcem uistiť. Ďakujem
Paula
20.02.10,09:55
Ešte maličká otázka, do poistného sa počíta aj dobrovoľné poistenie v sociálke počaš prvého roku podnikania? Myslím, že ano len sa chcem uistiť. Ďakujem


Áno, aj dobrovoľné SP sa započítava.