Inga6
15.02.10,23:21
Viete mi prosim poradit? Chceme predat osobne auto vedene v majetku firmu za zostatkovu cenu. Jedna uctovnicka nam tvrdi, ze by ZC mala byt ZC = OC - danove odpisy, t.z. ZC by zodpovedala ZC k 31.12.2009. Ja si ale osobne myslim, ze kedze vedieme podvojne uctovnictvo, ZC by mala byt OC - uctovne odpisy k dnu predaja majetku, napr. k 1.3.2010. Prosim o radu.
alušik
16.02.10,01:13
V podstate máte pravdu obidve. Aj ona, ak tvrdí, že ZC k 31.12.2009, lebo to platí z pohľadu daňového a aj Vy, lebo to zase platí z pohľadu účtovného a naozaj budete mať ZC účtovnú k 28.2.2010.
Neviem, prečo Vás to však až tak veľmi trápi - predajná cena je predsa vecou dohody a aj v prípade, že by ste auto predali pod ZC daňovú (t.j. napríklad za Vašu ZC účtovnú - ak je nižšia), tak z pohľadu daňového máte nárok zahrnúť do daňových výdavkov celú ZC daňovú - nemusíte nič pripočítavať ako daňovo neuznaný náklad.;)
hapeti
16.02.10,06:18
ZC=OC-oprávky. Teóriou s daňovými odpismy osobne nesúhlasím, lebo daňové odpisy dajú sa aj prerušiť, a čo keď napr po 4 rokoch boli prerušené od začiatku??tak OC-DO=OC???
alušik
16.02.10,06:54
Áno, potom daňovo uznaným nákladom je celá obstarávacia cena, pretože táto cena je aj zostatkovou cenou daňovou, keďže odpisy uplatnené neboli.;)
Zuzanak1
16.02.10,11:05
Dobrý deň,
chcem si overiť, lebo tiež každý mi tvrdý niečo iné, a teraz už aj to o tom, čo som vedela pochybujem.
Majetok bol predaný 23.12.2009 za ZC účtovnú k 31.12.2008 - 12.000,-. Daňová ZC k 31.12.2008 bola 9500,-.
V roku 2009 účtujem mesačne účtovné odpisy k 30.11.2009, ktoré aj po predaji zostanú zaúčtované v účtovníctve, tzn. že ZC účtovná k 30.11.09 bude 6500 a daňová ZC bude 9500,-. Akú ZC zaúčtujem na 541/082 účtovnú alebo daňovú, ja by som zaúčtovala účtovnú k 30.11. t.j. 6500, aby mi to potom sadlo na 082 (odpisy k 30.11.+ZC účtovná).
Daňové odpisy neúčtujem, takže na 551 budem mať odpisy k 30.11., ktoré v DP uvediem ako položku zvyšujúcu VH.
Je to tak dobre ?
Zoltán Kovács
16.02.10,11:07
Dobrý deň,
chcem si overiť, lebo tiež každý mi tvrdý niečo iné, a teraz už aj to o tom, čo som vedela pochybujem.
Majetok bol predaný 23.12.2009 za ZC účtovnú k 31.12.2008 - 12.000,-. Daňová ZC k 31.12.2008 bola 9500,-.
V roku 2009 účtujem mesačne účtovné odpisy k 30.11.2009, ktoré aj po predaji zostanú zaúčtované v účtovníctve, tzn. že ZC účtovná k 30.11.09 bude 6500 a daňová ZC bude 9500,-. Akú ZC zaúčtujem na 541/082 účtovnú alebo daňovú, ja by som zaúčtovala účtovnú k 30.11. t.j. 6500, aby mi to potom sadlo na 082 (odpisy k 30.11.+ZC účtovná).
Daňové odpisy neúčtujem, takže na 551 budem mať odpisy k 30.11., ktoré v DP uvediem ako položku zvyšujúcu VH.
Je to tak dobre ?


Účtovnú jednoznačne. Daňová ZC je len v DP, o nej sa neúčtuje.
azla
16.02.10,11:24
Učet 541 - účtovná zostatková cena.

V DP porovnáme učtovné odpisy a daňové , ak UO>DO.....rozdiel položka zvyš. základ dane.

V DP porovnáme účtovnú zostatkovú cenu a daňovú zostatkovú cenu.
Ak UZC>DZC....rozdiel.....položka zvyšujúca základ dane
Ak UZC
Zuzanak1
16.02.10,11:45
Učet 541 - účtovná zostatková cena.

V DP porovnáme učtovné odpisy a daňové , ak UO>DO.....rozdiel položka zvyš. základ dane.

V DP porovnáme účtovnú zostatkovú cenu a daňovú zostatkovú cenu.
Ak UZC>DZC....rozdiel.....položka zvyšujúca základ dane
Ak UZC ďakujem.
ktorý riadok v DP je o tej ZC ? aj som si myslela, že to tak je, ale neviem to tam nájsť.
Ešte pre overenie : porovnávam daňovú ZC k 31.12.2008 a účtovnú ZC k 30.11.2009 ? ano ?
Saturejka
22.02.10,17:00
Ktorý postup je správny pri predaji majetku?

- v priebehu roku účtujem do dňa predaja účtovné odpisy a majetok vyraďujem v ZC ku dňu predaja. Účtovné odpisy v roku do dňa predaja sú pripočítateľná položka.
Alebo
- účtovné odpisy neúčtujem a majetok vyradím v ZC k 31.12.2008. Nemám pripočítateľnú položku.

Účtovne mám v nákladoch rovnako ale v prvom prípade mám daňovo pripočítateľnú položku.
Vďaka
azla
23.02.10,07:30
ďakujem.
ktorý riadok v DP je o tej ZC ? aj som si myslela, že to tak je, ale neviem to tam nájsť.
Ešte pre overenie : porovnávam daňovú ZC k 31.12.2008 a účtovnú ZC k 30.11.2009 ? ano ?

Daňovú a účtovnú zostatkovú cenu porovnávaš k 31.12.2009 - ku dňu ku ktorému robiš uzávierku a DP.
Rozdiel - položka znížujúca základ dane ....r. 290
............položka zvýšujúca základ dane.....r. 180
azla
23.02.10,07:37
Ktorý postup je správny pri predaji majetku?

- v priebehu roku účtujem do dňa predaja účtovné odpisy a majetok vyraďujem v ZC ku dňu predaja. Účtovné odpisy v roku do dňa predaja sú pripočítateľná položka.
Alebo
- účtovné odpisy neúčtujem a majetok vyradím v ZC k 31.12.2008. Nemám pripočítateľnú položku.

Účtovne mám v nákladoch rovnako ale v prvom prípade mám daňovo pripočítateľnú položku.
Vďaka

V priebehu roku účtovné odpisy učtuješ mesačne.
Pri predaji vyradíš majetok v účtovnej zostatkovej cene.

Vzhľadom k tomu, že daňovo uznávame daňové odpisy a daňovú zostatkovú cenu, tak na konci roku robíme porovnanie.
UO a DO..............rozdiel bude pripoč. alebo odpočit. položka
UZC a DZC...........rozdiel bude pripoč. alebo odpočit. položka

Podstata je v tom, aby daňový základ ovplyvňovali daňové odpisy a daňová zostatková cena predaného majetku a to čo je v účtovníctve menej bude odpočítat. položka a to čo je v účtovníctve viac, bude prípočitateľná položka.
Zuzanak1
27.02.10,08:44
Daňovú a účtovnú zostatkovú cenu porovnávaš k 31.12.2009 - ku dňu ku ktorému robiš uzávierku a DP.
Rozdiel - položka znížujúca základ dane ....r. 290
............položka zvýšujúca základ dane.....r. 180
ano ale v podstate, ak sa majetok predá v priebehu roka 2009, tak daňová ZC k 31.12.2008 bude taká istá ako k 31.12.2009 a účtovná ZC bude k 31.12.2009 taká istá ako k 30.11.2009, ked bol majetok predaný v 12/09, nie ?
ďakujem za riadky.
marjankaj
27.02.10,09:07
Pozri zákon o dani z príjmov
§19
(3) Daňovými výdavkami sú aj

a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29),
b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku; zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny, 1)

a §25

(3) Zostatkovou cenou na účely tohto zákona je rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov [§ 19 ods. 3 písm. a)].


---------------------------
Ani účtovná zostatková cena nemusí byť "správna" Rozhodujúce bude koľko odpisov si uplatnil v daňovom priznaní. Teda účtovná ZC upravená o tie rozdiely v upravené daňových priznaniach.
Janula
03.03.10,08:57
A viete mi poriadiť ako do ide do DP tabuľka B - r. 1 a r. 2.?
Lebo účet 551 v účtovníctve obsahuje odpisy aj zostatkovú cenu majetku vyradeného likvidáciou. Dávate tam celú výšku 551 alebo len účtovné odpisy bez zostatkovej ceny? Nemám v tom jasno. Ďakujem sa odpoveď.
azla
03.03.10,09:28
A viete mi poriadiť ako do ide do DP tabuľka B - r. 1 a r. 2.?
Lebo účet 551 v účtovníctve obsahuje odpisy aj zostatkovú cenu majetku vyradeného likvidáciou. Dávate tam celú výšku 551 alebo len účtovné odpisy bez zostatkovej ceny? Nemám v tom jasno. Ďakujem sa odpoveď.

V tabuľke B uvádzaš iba odpisy podľa §19,odst.3, a) (bez zostatkovej ceny)

(3) Daňovými výdavkami sú aj
a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29),

Zostatková cena majetku vyradeného likvidáciou je písm. b)
b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku; zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny, 1)

Porovnanie ZCD a ZCÚ (pri vyradení majetku) robíš samostatne a uvádzaš v r. 180 alebo 290 - podľa charakteru, či ide o prípoč. alebo odpočit. položku.
Janula
03.03.10,09:54
V tabuľke B uvádzaš iba odpisy podľa §19,odst.3, a) (bez zostatkovej ceny)

(3) Daňovými výdavkami sú aj
a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29),

Zostatková cena majetku vyradeného likvidáciou je písm. b)
b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku; zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny, 1)

Porovnanie ZCD a ZCÚ (pri vyradení majetku) robíš samostatne a uvádzaš v r. 180 alebo 290 - podľa charakteru, či ide o prípoč. alebo odpočit. položku.Dobre to mi tak logicky vychadza na DO. Ale co s uctovnymi na 551? Potom do DP ide iba cast z uctu 551 a cast nie(ta zostatkova cena). Napr. 551= 15000€, z toho odpisy 55101=10000€, a zostatkova cena 55102=5000€. Pomohol by mi nejaky suvisly uceleny priklad s cislami aj s vyplnenym danovym priznanim. Nema niekto nahodou?
azla
03.03.10,09:59
UO - máš 10 000,-
ZCU - predaného a likvidovaného majetku ....5.000,-

Koľko máš DO ?
Koľko máš ZCD predaného a likvidovaného majetku ?
mariahruskovaing
03.03.10,10:16
ja mám takýto prípad: v septembri 2009 sme kupili Toyotu za 26000 eur, v decembri sme ju predali za 2000 eur,ako doučtovať k 31.12.2009
Myslím,že takto:
-odpisy za sept.okt.nov.2009 sú na 551/082 1625 eru
-odpisy pri vyradení 541/082 sú 24 375 eur-pripočítateľná položka
-vyradenie 26 000,- eur 082/022 je to podľa Vás správne,alebo je aj iná možnosť.Dakujem za odpoved
Janula
03.03.10,10:28
UO - máš 10 000,-
ZCU - predaného a likvidovaného majetku ....5.000,-

Koľko máš DO ?
Koľko máš ZCD predaného a likvidovaného majetku ?
Ja sa nechcem rozpravat o porovnavani zostatkovych cien vyradeneho majetku v roku 2009. To ide do r. 130 al.290. Ale vyslovene o ucte 551 a r. 2 v tabulke B - DP. Na ucet 551 ide ZC len likvidovaneho majetku, ZC predaneho majetku ide na 541, tak ja toto neriesim. Len 551. A DO mi vypocita softver za majetok ktory je v stave k 31.12. A porovnava mi DO a UO majetku ktory je v stave k 31.12. Ale na 551 - su aj odpisy vyradeneho majetku v priebehu roka (ten uz danovy odpis nema) a tiez zostatkova cena likvidovaneho majetku. Lebo som sa stretla s tym ze do tabulky B - r. 2 ide cela 551 - uctovne odpisy aj uctovna zostatkova cena likvidovaneho majetku. Ide mi skor a to vyplnenie danoveho priznania a nie o vycislenie rozdielov - uctovne a danove hladisko.
azla
03.03.10,10:51
V príspevku č. 15 som Ti napísala, že:
do tabuľky B idú odpisy podľa §19, odst.3, písm. a)
Sú to mesačné odpisy. - nič iné.

Zostatková cena je vydavok podľa §19, odst.3 písm. b), preto túto zostatkovú cenu (aj ked si ju učtovala na účte 551) neuvádzaš v tabuľke B.

A keďže ju neuvádzaš v tabuľke B, nevstupuje do porovnania odpisov, vstupuje do porovnania zostatkových cien.

Preto je to potrebné riešiť v súvislosti a nie oddelene.
azla
03.03.10,10:59
ja mám takýto prípad: v septembri 2009 sme kupili Toyotu za 26000 eur, v decembri sme ju predali za 2000 eur,ako doučtovať k 31.12.2009
Myslím,že takto:
-odpisy za sept.okt.nov.2009 sú na 551/082 1625 eru
-odpisy pri vyradení 541/082 sú 24 375 eur-pripočítateľná položka
-vyradenie 26 000,- eur 082/022 je to podľa Vás správne,alebo je aj iná možnosť.Dakujem za odpoved

Z Tvojho zadania:
OC..........26.000,-........................VC......................26 .000,-
UO............1.625,-........................DO........................ .....0,-......rozdiel mínus 1.625,-
ZCU.........24.375,-.......................ZCD..................... 26.000,-......rozdiel mínus 1625,-

Účtovanie máš správne.

Daňové hľadisko.

rozdiel medzi UO a DO bude pripočítateľná položka
rozdiel medzi ZCD a ZCU bude odpočítateľná položka
Janula
03.03.10,11:24
V príspevku č. 15 som Ti napísala, že:
do tabuľky B idú odpisy podľa §19, odst.3, písm. a)
Sú to mesačné odpisy. - nič iné.

Zostatková cena je vydavok podľa §19, odst.3 písm. b), preto túto zostatkovú cenu (aj ked si ju učtovala na účte 551) neuvádzaš v tabuľke B.

A keďže ju neuvádzaš v tabuľke B, nevstupuje do porovnania odpisov, vstupuje do porovnania zostatkových cien.

Preto je to potrebné riešiť v súvislosti a nie oddelene.
Vdaka
mariahruskovaing
03.03.10,12:42
čiže vlastne celý učet 541 mám pripočítateľnú položku k danovému základu hej?
Janula
03.03.10,13:05
Nie je to riadok 180 ale 130 DP.
azla
03.03.10,13:06
Z Tvojho zadania:
OC..........26.000,-........................VC......................26 .000,-
UO............1.625,-........................DO........................ .....0,-......rozdiel mínus 1.625,-
ZCU.........24.375,-.......................ZCD..................... 26.000,-......rozdiel mínus 1625,-

Účtovanie máš správne.

Daňové hľadisko.

rozdiel medzi UO a DO bude pripočítateľná položka
rozdiel medzi ZCD a ZCU bude odpočítateľná položka

Ešte raz ....

Rozdiel medzi UO a DO bude pripoč. položka na r.150.......+ 1625,-
Rozdiel medzi ZCD a ZCU bude odpoč. pol. na r.290.........- 1625,-

V konečnom dôsledu to bude mať na DP neutrálny dopad, ale je potrebné to takto uviesť.
Neznamená, že ak bol majetok predaný pod zost. cenu, že to nebude uznané za daňový výdavok.
Je tovýdavok podľa §19, odst.3 písm. b)

Je na prvý pohľad jasné, že to nebola cena obvyklá (iba ak by to bol automobil po totalnej havarke). Ale to už by bolo zaujímave z pohľadu Dph , ak by bol kupujúci osoba blízka a nebola použitá cena obvyklá.
Z hľadiska dane z príjmov je to v poriadku.
Janula
03.03.10,14:13
A este jedna otazka: ak porovnavam danove a uctovne odpisy, tak uctovne odpisy beriem do uvahy vsetky teda aj za majetok ktory nema danovy odpis nakolko sa pocas roka vyradil?
azla
03.03.10,16:30
Áno, porovnávaš zaúčtované účtovné odpisy na účte 551 (okrem ZC) s daňovými odpismi, ktoré si uplatňuješ.
Veď práve o to ide, že v DP si môžeš zohľadniť iba daňové odpisy , tak preto ich porovnávaš s účtovnými odpismi.
To čo je naviac oproti daňovým - zvyšuje základ dane.
To, čo je menej oproti daňovým - znížuje základ dane.
mariahruskovaing
03.03.10,23:07
Dakujem za odpoved, potešila ma....a prečítala som si ju následne,než som písala príspevok do súkromnej pošty...zdravím a prajem pekný den
Janula
04.03.10,12:17
Moj softver mi robi zostavu na porovnanie odpisov uctovnych a danovych len za majetok ktory je v stave k 31.12. Vyradeny majetok mi vôbec ani do tejto zostavy nedava. Tak preto som na pochybach. Na vyradeny majetok mi robi zvlast zostavu, s ktorou auditor ani nepracuje. Tak by som chcela vediet ako to mate ostatni... Predtym ked som robila s inym softverom ,tak mi davalo do jednej zostavy vsetko aj majetok v stave aj vyradeny pocas roka. Hold, ale nezaoberala som sa vecami ako DP a tak...
azla
05.03.10,07:10
Môj softver mi robí zostavu za všetok majetok, ktorý sa odpisoval počas roka. - čiže aj za majetok, ktorý bol vyradený. (a takto je to správne)

Pri majetku, ktorý bol vyradený - sú účtovné odpisy v zaúčtovanej čiastke a daňové sú nula. Je vyčíslený rozdiel.
Na konci zostavy mám UO, DO, rozdiel a ten rozdiel zohľadňujem v DP.

Potom si robím zostavu Zostatkovej ceny daňovej. Túto porovnám zo ZCU likvidovaného a predaného majetku so ZCU ( ZCU predaného mám na 541, likvidovaného mám na 551 ale iná AE ako odpisy).
A zase rozdiel zohľadním v DP.
sonahelenamaria
08.03.10,14:51
v r. 2009 sme predali HIM za zostatkovú cenu, ale cez sprostredkovateľa, je to daňový výdavok? tak si pamätám , že v minulosti bolo možné dať do daňových nákl. len sprostredkovanie do výšky výnosu ( zisku ) z predaja, v novom zákone to neviem nájsť . ďakujem
azla
08.03.10,14:57
Daňovým výdavkom bude daňová zostatková cena (bez ohľadu za koľko bol majetok predaný).
Náklad - sprostredkovanie - je daňové uznaný v období, kedy bol zaplatený.

§19
(4) Nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv, 91) uhrádzané fyzickej osobe sa zahrnú do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené.
sonahelenamaria
09.03.10,06:58
Daňovým výdavkom bude daňová zostatková cena (bez ohľadu za koľko bol majetok predaný).
Náklad - sprostredkovanie - je daňové uznaný v období, kedy bol zaplatený.

§19
(4) Nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv, 91) uhrádzané fyzickej osobe sa zahrnú do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené.
ale len zaplatené fyzickej osobe, pravnickej nemusí byť zaplatené?
azla
09.03.10,07:15
iba fyzickej :)