lienok
16.02.10,06:58
Dobrý deň,
práve sa tiež zaoberám prevodom obchodného podielu a je to tu jednoducho, prehľadne a rozumne vysvetlené, našla som čo som hľadala až na jednu vec. niekto tu spomenul, že pri prevode obchodného podielu treba tieto dokumenty:
Odovzdať na súd:
1. zápisnica z rokovania VZ - 2x
2. Zmluva o prevode OP - 1x
3. Tlačivo č. 8 - 1x
4. Spoločenská zmluva - 2x
5. Splnomocnenie na vykonanie prevodu - 1x (iba v prípade, že je niekto napr. právnik poverený vybaviť prevod podielu na OR)

mňa by zaujímalo čo je tlačivo č.8........ všetko ostatné mám