zaja
16.02.10,08:27
Dobry den, prosím o radu.
Manžel dostával od 1.6.2009 príspevok z UP na cestovné do zamestnania (na základe jeho evidencie 1.1. - 31.5.2009 ako nezamestnaného).
Patrí tento príspevok do zdaniteľných príjmov? V príjmoch ktoré sa nezahrňujú do ZD tzv. štát. soc. dávkach som ho nenašla.
Ďakujem za odpoveď.
Xanti
16.02.10,07:30
Dobry den, prosím o radu.
Manžel dostával od 1.6.2009 príspevok z UP na cestovné do zamestnania (na základe jeho evidencie 1.1. - 31.5.2009 ako nezamestnaného).
Patrí tento príspevok do zdaniteľných príjmov? V príjmoch ktoré sa nezahrňujú do ZD tzv. štát. soc. dávkach som ho nenašla.
Ďakujem za odpoveď.
Nie tento príspevok nezahrňaš do príjmu, je to štátna sociálna dávka a je nezdaniteľným príjmom.
Evanka
16.02.10,09:42
Nie tento príspevok nezahrňaš do príjmu, je to štátna sociálna dávka a je nezdaniteľným príjmom.
Upresním, nejedná sa o štátnu sociálnu dávku
Príspevok na dochádzku za prácou je príjem prijatý na základe § 53 ods 1 zákona o službách zamestnanosti. Jedná sa o príjem oslobodený podľa zákona o § 9 ods DZP 2, písm d)
Citujem
Od dane sú oslobodené aj
d) plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce 46) okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6,