Elen3
16.02.10,08:29
:confused:ahojte, akým spôsobom vrátiť daň za zamestnanca za roky 2007 a 2008, ked mu bolo vykonané za tieto roky RZD? Za rok 2009 sa dá v terajšom ročnom zúčtovaní. Par. 40 zákona 595/2003 cituje ,že zamestnávateľ môže 3 roky dozadu, len akým spôsobom som sa nedočítala. Môj názor je: za rok 2009 v ročnom zúčtovaní, za roky 2007 a 2008 dodatočné daňové priznanie. Je to správne?