zuzu 76
16.02.10,09:44
Poprosím Vás o radu, v decembri 2009 bolo vydané súdne uznesenie na základe ktorého sme boli povinní zaplatiť súdny poplatok a trovy právneho zástupcu..povinnosť sme si splnili až vo februári 2010. Sú uvedené súdne poplatky a trovy právneho zástupcu daňovým výdavkom roku 2009 ? alebo až roku 2010 po ich zaplatení?