eha
29.07.04,14:47
Zdravím všetkých pracujúcich, potrebujem poradiť v takejto oblasti. Firma, ktorá vlastní budovu a prenajíma sa stáva od 1.8.2004 platcom DPH. Firmy v nájme sú niektoré platcami DPH a niektoré nie. §38 hovorí o tom, že môžem nájom fakturovať s DPH pre platcu a pre neplatcu bez DPH. §50 hovorí, že do koeficientu sa nezaratáva príležitostný prenájom. Neviem či mám potom prenájom, ktorý budem fakturovať pre firmy-neplatcov (budem fakturovať bez DPH) zarátať do koeficientu...
alexaneta
29.07.04,15:14
platcom sa môže firma rozhodnúť či mu bude fakturovať s DPH alebo bez DPH, pre neplatcu musíte fakturovať vždy bez DPH je to oslobodené.a pri dodávateľských faktúrach budete musieť posudzovať položky týkajúce sa predmetnej budovy /energie, upratovanie, strážna služba,stavebné práce na budove.../ a krátiť koeficientom.predpokladám že to nebudete mať len príležitostný nájom ale nájom na dlhšie časové obdobie to by sa dalo potom zrejme posudzovať ako sústavnú činnosť platiteľa a podľa mňa už by sa to malo potom zahŕňať do koeficientu
Marína
29.07.04,22:19
platcom sa môže firma rozhodnúť či mu bude fakturovať s DPH alebo bez DPH, pre neplatcu musíte fakturovať vždy bez DPH je to oslobodené.a pri dodávateľských faktúrach budete musieť posudzovať položky týkajúce sa predmetnej budovy /energie, upratovanie, strážna služba,stavebné práce na budove.../ a krátiť koeficientom.predpokladám že to nebudete mať len príležitostný nájom ale nájom na dlhšie časové obdobie to by sa dalo potom zrejme posudzovať ako sústavnú činnosť platiteľa a podľa mňa už by sa to malo potom zahŕňať do koeficientu
Ja všetky prijaté zdaniteľné plnenia prepočítavam koeficientom a nielen tie, ktoré majú súvis s oslobodeným prenájmom. Veď Zák. 222/2004 Z.z. hovorí, ako sa prepočítava koeficient.Alebo sa mýlim? Všetky uskutoč.zd.plnenia s DPH delíme uskut. zd. pln. s možnosťou odpočítania+bez možnosti odpočítania. Napr.:
1./ Uskutočnené s možnosťou odpočítania 100.000,-
2./ Bez možnosti odpočítania 20.000,-
3./ Prijaté DPH 15.000,-
Výpočet 100.000:(100.000+20.000)=0,84(keficient)
15.000x0,84=12.600(odvod DPH do ŠR)
alexaneta
30.07.04,07:56
marína výpočet koeficientu je:
súčet cien bez dane z tvarov a služieb, pri ktorých je daň odpočítateľná deleno súčet cien bez dane všetkých realizovaných dodávaok tovarov a služieb (vrátane oslobodených od dane podľa §28 až 41).
je možnosť ak ste počítali koeficient v minulom roku používať v tomto roku ročný koeficient za rok 2003 ako predbežný koeficient a na konci roka 2004 vysporiať rozdiel medzi predbežným odpočítaním dane a odpočítaním dane prostredníctvom vypočítaného koeficientu za rok 2004.
upozorňujem že do koeficientu nejdú prijaté plnenia pri ktorých vzniká povinnosť platiť daň, t.j. neuvádza sa hodnota nadobudnutých tovarov z iného členského štátu a ani hodnota služieb prijatých od zahraničného platiteľa.
dôležitým je aj posúdenie ako je uzatvorená zmluva. ak je energia, upratovanie.... súčasťou zmluvy treba krátiť koeficientom prijaté plnenia, ak je energia, upratovanie,...fakturované mimo nájmu môžme si z týchto plnení uplatniť plný odpočet.
prosím ťa a ako môže byť tých 12 600 odvod do štátneho rozpočtu ?predpokladám že to si krátila kombinované plnenia a to si ty uplatňuješ v odpočte.moc tomu nerozumiem ako si to napísala.
prajem pekný deň
iva
30.07.04,11:42
Marína, súhlasím s Alexanetou, na vstupe koeficientom sa nekrátia všetky zdanit.plnenia, ale len tie, ktoré súvisia s oslobodeným plnením (platí to tak od 1.1.2003, predtým sa krátilo všetko- teda tak, ako si to ty napísala).