VERONIKA6
01.04.09,09:31
čiže môžem ukončiť PP k 31.3.09 aj ked bol PN? Keď ukončím 1.4. ...bože ako to urobiť aby už 1.4. nebol zamestnancom. A myslíte, že mu dajú podporu/splna podmienky/, ak sa rozodol odíst sám?
Ukonči k 31.3.2009.
terezamaria
04.04.09,16:35
Podporu dostane, aj keď bude mať ukončený pracovný pomer dohodou § 60 ZP.Dohoda je o podpise obidvoch zmluvných strán, zamestnanca a zamestnávateľa, kľudne ukonči pracovný pomer k 31.3.2009, ale s dátumom, ktorý navrhuje Chobot,najskorší dátum 1.4.2009, v žiadnom prípade nie 27.3.2009.
babula12
13.05.09,19:41
Dobrý večer,
zamestnanec skončí pracovný pomer DOHODOU k 31.5.2009 aké povinnosti mám voči nemu a voči príslušným úradom
- odhláška SP
- odhláška ZP
..........
...........
Ďakujem
drobeceva
14.05.09,05:01
Dobrý večer,
zamestnanec skončí pracovný pomer DOHODOU k 31.5.2009 aké povinnosti mám voči nemu a voči príslušným úradom
- odhláška SP
- odhláška ZP
..........
...........
Ďakujem
odhláška na SP, ZP, ELDP postúpiš na SP,
zamestnancovi vystavíš zápočtový list, potvrdenie o zdaniteľnej mzde.
ELAST
20.05.09,06:06
Dobrý deň prajem,

prosím Vás, môžete mi poradiť v následovnom?

Na základe dohody budem mať ukončený pracovný pomer u súčasného zamestnávateľa 30.6.2009. Mám sa v novej práci zamestnať od 1.7.2009 alebo si mám radšej dohodnúť deň nástupu ešte 30.6.2009.

Radšej by som sa o tomto chcela s Vami poradiť, aby sa nestalo, že sa neskôr dozviem, že ak budem mať deň nástupu 1.7.2009, že tam mám určité obdobie (hodiny?!?), kedy som bola nezamestnaná....

Ďakujem pekne za Vaše rady!
Tweety
20.05.09,06:12
Dobrý deň prajem,

prosím Vás, môžete mi poradiť v následovnom?

Na základe dohody budem mať ukončený pracovný pomer u súčasného zamestnávateľa 30.6.2009. Tento deň je posledným pracovným dňom vo firme, takže nový PP môžeš začať 1.7.09. Mám sa v novej práci zamestnať od 1.7.2009 alebo si mám radšej dohodnúť deň nástupu ešte 30.6.2009.

Radšej by som sa o tomto chcela s Vami poradiť, aby sa nestalo, že sa neskôr dozviem, že ak budem mať deň nástupu 1.7.2009, že tam mám určité obdobie (hodiny?!?), kedy som bola nezamestnaná.... PP Ti bude nadväzovať na deň ukončenia, takže taký pproblém, ako uvádzaš nebudeš mať.
Ďakujem pekne za Vaše rady!
Odpovede v texte.
Ešli
20.05.09,06:51
Dobrý deň, kto mi prosím môže poradiť ohľadom dobrovoľného dôchdkového poistenia.
Pracovný pomer končím k 30.6.09 dohodou. Keďže som krátko pred dôchodkom, zamestnanie tak ľahko nenajdem a preto uvažujem o dobrovoľnom dôchodkovom poistení, aby som nestratila veľa na dôchodku. Má niekto skusenosť s týmto, alebo mi vie niekto poradiť?
Ďakujem
veronikasad
20.05.09,07:03
Dobrý deň, kto mi prosím môže poradiť ohľadom dobrovoľného dôchdkového poistenia.
Pracovný pomer končím k 30.6.09 dohodou. Keďže som krátko pred dôchodkom, zamestnanie tak ľahko nenajdem a preto uvažujem o dobrovoľnom dôchodkovom poistení, aby som nestratila veľa na dôchodku. Má niekto skusenosť s týmto, alebo mi vie niekto poradiť?
Ďakujem
uveď prosím svoj vek, resp. kolko ti zostáva ešte do dôchodku a výšku príjmu.
Ak sa prihlásiš na dobrovolné dôchodkové poistenie /nedá sa len dôch.poistenie, musíš platiť aj do ostatných fondov, okrem dobr.nem.poistenia/ z min. mzdy a mala si vyšší príjem zo zamestnania "pokazíš" si osobný mzdový bod.
Niekedy je výhodnejšie dôchodkové poistenie určitý čas neplatiť ...
VERONIKA6
20.05.09,07:04
Dobrý deň, kto mi prosím môže poradiť ohľadom dobrovoľného dôchdkového poistenia.
Pracovný pomer končím k 30.6.09 dohodou. Keďže som krátko pred dôchodkom, zamestnanie tak ľahko nenajdem a preto uvažujem o dobrovoľnom dôchodkovom poistení, aby som nestratila veľa na dôchodku. Má niekto skusenosť s týmto, alebo mi vie niekto poradiť?
Ďakujem
Každopádne sa treba zaregistrovať na úrade práce ako nezamestnaná, aby sa mohlo započítať obdobie do dôchodku, v opačnom prípade sa za každý začatý neodpracovaný mesiac odpočíta 0,5% z vypočítaného dôchodku.
veronikasad
20.05.09,07:05
Každopádne sa treba zaregistrovať na úrade práce ako nezamestnaná, aby sa mohlo započítať obdobie do dôchodku, v opačnom prípade sa za každý začatý neodpracovaný mesiac odpočíta 0,5% z vypočítaného dôchodku.
Za uchádzačov o zamestnanie štát neplatí dôchodkové poistenie
VERONIKA6
20.05.09,07:07
Za uchádzačov o zamestnanie štát neplatí dôchodkové poistenie
Ja momentále myslím na to, aby sa jej nekrátil dôchodok za každý neodpracovaný mesiac.
veronikasad
20.05.09,07:12
Ja momentále myslím na to, aby sa jej nekrátil dôchodok za každý neodpracovaný mesiac.
Veronika, ona nepíše, že chce žiadať o predčasný dôchodok, kedy by sa jej krátil. A evidencia na úrade práce nerieši dobu dôchodkového poistenia. Len bude mať za toto obdobie príjem - dávku v nezamestnanosti
JAJA11
20.05.09,07:22
Veronika, ona nepíše, že chce žiadať o predčasný dôchodok, kedy by sa jej krátil. A evidencia na úrade práce nerieši dobu dôchodkového poistenia. Len bude mať za toto obdobie príjem - dávku v nezamestnanosti

Ale obdobie registrácie na úrade práce sa počíta do odpracovaných rokov. Alebo už sa to nezarátava? :o Človek už v dnešnej dobe nevie ani čí je :mee:
veronikasad
20.05.09,07:24
Ale obdobie registrácie na úrade práce sa počíta do odpracovaných rokov. Alebo už sa to nezarátava? :o Človek už v dnešnej dobe nevie ani čí je :mee:
Bohužial, len počítalo, myslím do roku 2003 ...
VERONIKA6
20.05.09,07:25
Bohužial, len počítalo, myslím do roku 2003 ...
Veronika možno sa mýlim, ale počula som, že sa to počíta v tom prípade keď sa nezamestnaný zriekne podpory a je iba v evidencii nezamestnaných.
veronikasad
20.05.09,07:33
Veronika možno sa mýlim, ale počula som, že sa to počíta v tom prípade keď sa nezamestnaný zriekne podpory a je iba v evidencii nezamestnaných.
Pozri § 128 Zákona o sociálnom poistení

(5) Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzické osoby uvedené v § 15 ods. 1 písm. c) až e) a za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. a) a b) v období, v ktorom sa jej poskytuje materské.

§ 15
...c) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) alebo b), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len "dôchodkový vek") a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
d) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až c), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
e) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje <STRIKE>peňažný príspevok za opatrovanie</STRIKE> peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu35) a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu35a)
v rozsahu najviac 12 rokov, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až d), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie; do obdobia 12 rokov dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie dôchodkového poistenia získané z dôvodu uvedeného v písmene d),

mimotemy
štát nie je platitelom poistného, ale možno obdobie poberania dávky v nezamestnanosti sa do týchto "odpracovaných rokov" počíta.
Mám pred sebou Pokyny k spísaniu žiadosti o dôchodok zo SP, kde chcú aj potvrdenie z Úradu práce alebo Socialnej poisťovne o obdobiach poskytovania podpory v nezamestnanosti
Ešli
20.05.09,08:12
asi som dala málo informácií, skutočne rátam že pôjdem do predčasného dôchodku od 9/2010 ,som 54. ročník a mám 3 deti.
Viem, že tam sa mi percentá odrátajú, ale myslela som, že ak budem teraz platiť dobrovoľné poistenie nebude to také drastické.
Hrubý príjem mám 700,-Eur
veronikasad
20.05.09,08:19
asi som dala málo informácií, skutočne rátam že pôjdem do predčasného dôchodku od 9/2010 ,som 54. ročník a mám 3 deti.
Viem, že tam sa mi percentá odrátajú, ale myslela som, že ak budem teraz platiť dobrovoľné poistenie nebude to také drastické.
Hrubý príjem mám 700,-Eur
Skús svoj dotaz presunúť do nejakej inej témy, aby sa k tomu vyjadril aj p. Mihál. Podľa príspevkov, ktoré som od neho čítala, platenie dobrovolného dôchodkového poistenia nie je pre budúceho dôchodcu výhodné pri vyššom príjme zo zamestnania. Ak budeš dobrovolné dôch.poistenie platiť z minim. vymer. základu, naozaj si pokazíš osobný mzdový bod a celkový dôchodok si nie zvýšiš ale ešte znížiš.
Výška dôchodku totiž závisí od doby poistenia, priemerného osobného bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty v čase podania žiadosti o dôchodok.
sissike
21.05.09,19:31
Pro podani ziadosti na ukoncenie pracovneho pomeru, zamestnanec poda aj ziadost o zaplateny nevycerpanej dovolenky. Je zamestnavatel povinny to zaplatit, alebo moze to odmietnut na zaklade niecoho?
brčko
21.05.09,19:58
Pro podani ziadosti na ukoncenie pracovneho pomeru, zamestnanec poda aj ziadost o zaplateny nevycerpanej dovolenky. Je zamestnavatel povinny to zaplatit, alebo moze to odmietnut na zaklade niecoho?

Ak zamestnancovi ku dnu skončenia prac.pomeru ostáva ešte nejaká nevyčerpaná dovolenka, tak je automaticky povinný mu ju zamestnávatel preplatiť.
Takže bud sa dohodnete na vyčerpaní zostatku dovolenky (vyráta sa nárok podla dátumu skončenia PP) alebo ju musí zamestnávatel preplatiť pri ukončení PP.
mzdarka renca
21.05.09,20:02
Pro podani ziadosti na ukoncenie pracovneho pomeru, zamestnanec poda aj ziadost o zaplateny nevycerpanej dovolenky. Je zamestnavatel povinny to zaplatit, alebo moze to odmietnut na zaklade niecoho?
Samozrejme, že je zamestnávateľ povinný pri ukončení PP preplatiť zostatok dovolenky, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok. Odmietnuť preplatiť dovolenku ti zamestnávateľ nemôže, ale dovolenka sa môže krátiť z týchto dôvodov uvedených v Zákonníku práce.
§ 109
Krátenie dovolenky


(1) Ak nepracoval zamestnanec, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, z dôvodu výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu, z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 2) a pre dôležité osobné prekážky v práci, ktoré sa neuvádzajú v § 141 ods. 2, kráti sa mu dovolenka za prvých 100 takto zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 dní rovnako o jednu dvanástinu. Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá.

(2) Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

(3) Pri krátení dovolenky podľa odseku 1 sa musí zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa trval počas celého kalendárneho roka, poskytnúť dovolenka aspoň v dĺžke jedného týždňa, mladistvému zamestnancovi v dĺžke dvoch týždňov.

(4) Zamestnancovi, ktorý nepracoval pre výkon trestu odňatia slobody, sa za každých 21 takto zameškaných pracovných dní kráti dovolenka za kalendárny rok o jednu dvanástinu. Rovnako sa kráti dovolenka za výkon väzby, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený alebo ak bol zamestnanec spod obžaloby oslobodený, prípadne ak bolo proti nemu trestné stíhanie zastavené len preto, že nie je za spáchaný trestný čin trestne zodpovedný alebo že mu bola udelená milosť, alebo že trestný čin bol amnestovaný.

(5) Dovolenku za odpracované dni a dodatkovú dovolenku možno krátiť iba z dôvodov ustanovených v odseku 2.

(6) Dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku.
JAJA11
22.05.09,04:47
Pro podani ziadosti na ukoncenie pracovneho pomeru, zamestnanec poda aj ziadost o zaplateny nevycerpanej dovolenky. Je zamestnavatel povinny to zaplatit, alebo moze to odmietnut na zaklade niecoho?

Žiadosť netreba podávať, zamestnávateľ je povinný ju preplatiť v súlade so ZP
dada 1
15.06.09,10:49
Môžem s tehotnou zam. ukončiť pp dohodou.
Gabi03
15.06.09,11:04
Môžem s tehotnou zam. ukončiť pp dohodou.

Áno.
JAJA11
15.06.09,11:33
Ja by som sa chcela spýtať na možnosť výpovede z dôvodu nevyplatenia mzdy. Zamestnávateľ je v omeškaní s výplatou už dlhšiu dobu (asi od novembra). Posiela peniaze po malých čiastkach, niekoľkokrát do mesiaca. Momentálne dlží asi za 2 mesiace. Zamestnanec chce dať výpoveď. Môže tak spraviť kedykoľvek, alebo je to nejak obmedzené ? :(
Tweety
15.06.09,12:02
Ja by som sa chcela spýtať na možnosť výpovede z dôvodu nevyplatenia mzdy. Zamestnávateľ je v omeškaní s výplatou už dlhšiu dobu (asi od novembra). Posiela peniaze po malých čiastkach, niekoľkokrát do mesiaca. Momentálne dlží asi za 2 mesiace. Zamestnanec chce dať výpoveď. Môže tak spraviť kedykoľvek, alebo je to nejak obmedzené ? :( Zo ZP:
§ 69

(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.
JAJA11
15.06.09,12:29
Zo ZP:
§ 69

(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

No práve ten odstavec 3 ma mätie. Zamestnávateľ mešká s výplatou už dlhšiu dobu. Ako sa to posudzuje. Môže dať výpoveď trebárs z dôvodu nevyplatenia mzdy za apríl, čo ešte nie je 1 mesiac ? Alebo už nemôže dať výpoveď lebo za marec je to už viac ako 1 mesiac? :o
Tweety
15.06.09,13:11
No práve ten odstavec 3 ma mätie. Zamestnávateľ mešká s výplatou už dlhšiu dobu. Ako sa to posudzuje. Môže dať výpoveď trebárs z dôvodu nevyplatenia mzdy za apríl, čo ešte nie je 1 mesiac ? Alebo už nemôže dať výpoveď lebo za marec je to už viac ako 1 mesiac? :o
Ak nemáš zaplatený ešte ani marec, tak to môžeš riešiť spomínaným §.
Chobot
15.06.09,13:19
No práve ten odstavec 3 ma mätie. Zamestnávateľ mešká s výplatou už dlhšiu dobu. Ako sa to posudzuje. Môže dať výpoveď trebárs z dôvodu nevyplatenia mzdy za apríl, čo ešte nie je 1 mesiac ? Alebo už nemôže dať výpoveď lebo za marec je to už viac ako 1 mesiac? :o

Pozri si tu príspevky 14 a 15, tam som to vysvetlil.

http://www.porada.sk/t41441-skoncenie-pracovneho-pomeru.html
Miellikki
15.06.09,15:54
Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
Podľa § 41 zákona 312-2001o štátnej službe
(Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru na žiadosť štátneho zamestnanca) :

(1) Na základe písomnej žiadosti štátneho zamestnanca sa štátnozamestnanecký pomer skončí rozhodnutím služobného úradu, ktoré musí služobný úrad vydať do 30 dní od doručenia tejto žiadosti.
(2) Štátnozamestnanecký pomer sa skončí dňom určeným v rozhodnutí. Lehota od vydania rozhodnutia do dňa určeného v rozhodnutí nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
(3) Ak služobný úrad nevydá rozhodnutie v lehote ustanovenej v odseku 1, štátnozamestnanecký pomer sa skončí 60. dňom od doručenia žiadosti štátneho zamestnanca.

M o j a o t á z k a :
Ak môj zamestnávateľ - (štátna správa - Kataster nehnuteľností ) - nepristúpi na deň určený v mojej žiadosti, a nevydá rozhodnutie, ale nový zamestnávateľ ( organizácia verejnej správy ) na mna nemôže čakať 60 dní, ale maximálne 30 dní, aké môžu byť pre mňa následky toho, ak ostatných 30 dní neprídem do práce?
Aké kroky na postih má voči mne služobný úrad?

Viem že pri Zákonníku práce si môže zamestnávateľ nárokovať vzniknutú škodu. Ako je to však pri štátnej správe? Bude si kataster vymáhať odomňa mzdu, poprípade aká škoda mu môže vzniknúť ak som radový zamestnanec a moju prácu sú schopní robiť ešte ďalší traja na našej správe katatsra???
marmal
29.06.09,10:06
Je platná výpoveď, ktorá prišla dnes poštou a síce:

"... v zmysle § 67 ZP dávam výpoveď z pracovného pomeru založeného
pracovnou zmluvou zo dňa 1.7.2009. Môj pracovný pomer končí uplynutím
3-mesačnej výpovednej doby.
Dátum 16.7.2009 "

Obidva dátumy sú chybné, PP vznikol 1.3.2006 a dnes je len 29.6.2009.
Je táto výpoveď v poriadku ???

Ďakujem

Marta
Tweety
29.06.09,10:24
Je platná výpoveď, ktorá prišla dnes poštou a síce:

"... v zmysle § 67 ZP dávam výpoveď z pracovného pomeru založeného
pracovnou zmluvou zo dňa 1.7.2009. Môj pracovný pomer končí uplynutím
3-mesačnej výpovednej doby.
Dátum 16.7.2009 "

Obidva dátumy sú chybné, PP vznikol 1.3.2006 a dnes je len 29.6.2009.
Je táto výpoveď v poriadku ???

Ďakujem

Marta
VD začne plynúť 1.7.09, VD je dvojmesačná, takže PP skončí 31.8.09.
Laco19
29.06.09,10:54
Mam takyto problem, zamestnanec zamestnany na dobu neurcitu dorucil minuly tyzden vypoved a vypovedna doba mu konci koncom prazdnin. Ide o skolstvo, kde sa cez prazdniny cerpa cela dovolenka a jeho sucasna alikvotna cast dovolenky staci len cca na polovicu prazdnin.
Zvysnu cast prazdnin, na ktoru nema dovolenku chce zaplatit ako prekazku v praci na strane zamestnavatela pretoze skola bude v tom case zavreta koli dovolenkam.
Je to jedine riesenie ako sa da tento problem s chybajucou dovolenkou riesit? Zda sa mi to minimalne nespravodlive voci ostatnym zamestnancom, ktori takto bez prace zaplateny mesiac mat nebudu.
AVRIL
19.07.09,15:58
Dobry den,

neviem, kde to mam spravne adresovat (do akej temy), tak to pisem tu.
Chcela by som sa spytat, ako mam postupovat v pripade, ze na pracovisku sa dlhodobo pozivaju alkoholicke napoje a zo strany nadriadenych sa nic neriesi, dokonca o tom vedia a kryju to pred vedenim firmy. V danom podniku uz boli dva smrtelne urazy, praca ja tam tazka a zivotu nebezpecna. Taktiez sa tam porusuju BOZP predpisy (nedostatocne vybavenie ochrannymi pracovnymi pomockami).
Na strankach IP (inspektorat prace) sa pise toto: Podnet, v ktorom nie sú uvedené meno, priezvisko a poštová adresa pisateľa, konkrétnej fyzickej osoby (u právnickej osoby názov a sídlo), je anonymným podnetom. O šetrení týchto podnetov rozhoduje hlavný inšpektor práce na základe posúdenia závažnosti obsahu podnetu. postup pri vybavovaní podaní riadi podľa vnútornej metodiky Národného inšpektorátu práce a všetky podania majú byť vybavené v zásade v lehote do 30 dní od ich obdržania, lehotu je možné predĺžiť na 60 dní, ak o tom rozhodne vedúci oddelenia a v odôvodnených prípadoch (napr. ak to neumožnia momentálne kapacitné možnosti, alebo prebiehajú mimoriadne výkony inšpekcie práce) o predĺžení lehoty na 90 dní rozhodne hlavný inšpektor práce.

Ako postupovat, aby sa zacalo konat rychlo a nedoslo k dalsiemu nestastiu? Poradi mi niekto?
JanaKop
28.07.09,06:27
Dobrý deň.
Chcem sa opítať jednu vec. Ak ukončí firma so zamestnancom pracovný pomer dohodou ale neuvedie dôvod môže mu dať odstupné, na ktorom sa dohodli, napríklad 1-mesačné alebo žiadne, ale ak ho ukončí dohodou s dôvodu organizačných zmien musí mu dať odstupné min. 2-mesačné alebo sa môžu tiež dohodnúť aj na nižšom?
Ďakujem.
veronikasad
28.07.09,06:42
Dobrý deň.
Chcem sa opítať jednu vec. Ak ukončí firma so zamestnancom pracovný pomer dohodou ale neuvedie dôvod môže mu dať odstupné, na ktorom sa dohodli, napríklad 1-mesačné alebo žiadne, ale ak ho ukončí dohodou s dôvodu organizačných zmien musí mu dať odstupné min. 2-mesačné alebo sa môžu tiež dohodnúť aj na nižšom?
Ďakujem.
Odstupné patrí zamestnancovi len v prípade ak ide o ukončenie PP z dôvodov uvedených v § 63 odst. 1 písm. a, b, c Zákonníka práce.
Ninim. odstupné je 2 mesiace, ak prac. pomer trval aspoň 5 rokov = 3 mesiace. Vyššie odstupné môže byť dohodnuté v kolektívnej zmluve zamestnávateľa.

pri skončení PP dohodou bez uvedenia dôvodu zamestnanec nemá nárok na odstupné.
JanaKop
28.07.09,07:15
Ide o to, že sme prevádzkovali kino, ktoré od augusta odovzdávame správcovi budovi. Ten však je rozpočtovou organizáciou a nemôže zobrať našu zamestnankiňu, ktorá bola vedúcou kina do pracovného pomeru. So zamestnankiňou sme sa dohodli na ukončení pracovného pomeru dohodou s tým, že jej dáme 1-mesačné odstupné ale podľa toho čo som sa dočítala tak ak tam uvediem že ide o organizačné dôvody tak jej musím dať min. to 2-mesačné a ak ich neuvediem tak jej nemôžem dať žiadne? Nie je to dohoda kôli tomu, že sa zamestnavateľ a firma dohodnú na podmienkach? alebo to môžem to odstupné označiť nejako inak?
veronikasad
28.07.09,07:19
Ide o to, že sme prevádzkovali kino, ktoré od augusta odovzdávame správcovi budovi. Ten však je rozpočtovou organizáciou a nemôže zobrať našu zamestnankiňu, ktorá bola vedúcou kina do pracovného pomeru. So zamestnankiňou sme sa dohodli na ukončení pracovného pomeru dohodou s tým, že jej dáme 1-mesačné odstupné ale podľa toho čo som sa dočítala tak ak tam uvediem že ide o organizačné dôvody tak jej musím dať min. to 2-mesačné a ak ich neuvediem tak jej nemôžem dať žiadne? Nie je to dohoda kôli tomu, že sa zamestnavateľ a firma dohodnú na podmienkach? alebo to môžem to odstupné označiť nejako inak?
Ak s tým zamestnanec bude súhlasiť, môžete skončiť PP dohodou bez uvedenia dôvodu a vyplatiť jej "odstupné" za jeden mesiac. V tomto prípade to ale bude forma odmeny, z ktorej sa platia odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Vo vašom prípade ide o organizačné dôvody, zamestnávateľ mal dať pracovníčke výpoveď v zmysle § 63 odst. 1 písm. b. A následne skončiť pracovný pomer dohodou. Zamestnancovi patrí odstupne podľa dlžky trvania prac. pomeru vo vašej firme, najmenej vo výške 2-násobku priem. zárobku.
maros111
06.08.09,17:50
Dobry den,
dna 31.7.2009 som dal zamestnavatelovi podpisat moju vypoved dohodou podla §60 a ze den 31.8.bude dnom skoncenia PP.
na jednu z kopii napisal ze: prijal dna 31.7.2009. v novom zamestnani nastupujem 1.9.2009
je takato vypoved platna a ja bez ujmy mozem odist po 31.8.09 alebo mam cakat na rozhodnutie? a do kolkych dni by mi mali oznamit ci je moja vypoved platna?

Dakujem za odpoved
Maros
Aďka S
07.08.09,08:00
Dobry den,
dna 31.7.2009 som dal zamestnavatelovi podpisat moju vypoved dohodou podla §60 a ze den 31.8.bude dnom skoncenia PP.
na jednu z kopii napisal ze: prijal dna 31.7.2009. v novom zamestnani nastupujem 1.9.2009
je takato vypoved platna a ja bez ujmy mozem odist po 31.8.09 alebo mam cakat na rozhodnutie? a do kolkych dni by mi mali oznamit ci je moja vypoved platna?

Dakujem za odpoved
Maros

Uvádzaš 2 rôzne veci: buď si doručil výpoveď alebo si doručil skončenie PP dohodou.

Paragraf, ktorý si uviedol je skončenie PP dohodou. Na to Ti nestačí len prevzatie zamestnávateľom. Dohoda je dvojstranný úkon, takže ak si svoju "dohodu" napísal ako list, zamestnávateľ by Ti tam mal aspoň napísať "súhlasím". Mal by to tam napísať niekto kompetentný na riešenie personálnych záležitostí (nie len prac.podateľne). Potom môže PP skončiť k uvedenému dátumu. Najčistejšie je, ak nasledne personálne napíše dohodu o skončení PP (§60 ZP). Poznámka, ktorú tam máš uvedenú Ty nevyjadruje súhlas Tvojho zamestnávateľa.

Ak si však doručil zamestnávateľovi výpoveď, ktorú Ti len prevzal 31.7.09, nijako sa Ti k tomu nevyjadril, Tvoj PP v tejto firme končí 30.9.09.

Na Tvojom mieste by som sa pokúsila dotlačiť zamestnávateľa k písomnému vyjadreniu k Tvojmu dokumentu resp. k napísaniu dohody. Inak máš 2 mes. výpovednú lehotu a za jej nedodržanie má Tvoj zamestnávateľ nárok na 1 priemerný plat. :-(
Marci26
11.08.09,08:52
Dohoda o skončení PP je dvojstranná vec, musia súhlasiť s ňou obaja. Inak je dohoda neplatná.
Badko
12.08.09,04:28
Ja by som Vás chcela poprosiť o radu:
Majiteľ zamestnal troch pracovníkov na HPP v trvaní dvoch mesiacov - od 1.7. - 31.8 2009 - ako je to z dovolenkou patrí im alikvótna časť za dva mesiace /pri ročnom nároku 20 dní/ 3,5 dňa? Mne to vychádza, že áno.

Ale mám problém jeden s tých zamestnancov nastúpil podľa zmluvy k 1.7. a k 5.8. dal výpoveď - dohodou - za dva mesiace som mu vyrátala 3,5 dňa dovolenky ale keď odpracoval len 36 dní ako to mám vyplatiť? Mám riadny guláš - celú noc som rozmýšľa a preto prosím niekoho z Vás pomôžte.
Díky moc.
mzdarka renca
12.08.09,04:58
Ja by som Vás chcela poprosiť o radu:
Majiteľ zamestnal troch pracovníkov na HPP v trvaní dvoch mesiacov - od 1.7. - 31.8 2009 - ako je to z dovolenkou patrí im alikvótna časť za dva mesiace /pri ročnom nároku 20 dní/ 3,5 dňa? Mne to vychádza, že áno.
správne

Ale mám problém jeden s tých zamestnancov nastúpil podľa zmluvy k 1.7. a k 5.8. dal výpoveď - dohodou - za dva mesiace som mu vyrátala 3,5 dňa dovolenky ale keď odpracoval len 36 dní ako to mám vyplatiť? Tento má nárok na 1,5 dňa Mám riadny guláš - celú noc som rozmýšľa a preto prosím niekoho z Vás pomôžte.
Díky moc.


§ 105
Dovolenka za odpracované dni


Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.
Tweety
12.08.09,05:09
Ja by som Vás chcela poprosiť o radu:
Majiteľ zamestnal troch pracovníkov na HPP v trvaní dvoch mesiacov - od 1.7. - 31.8 2009 - ako je to z dovolenkou patrí im alikvótna časť za dva mesiace /pri ročnom nároku 20 dní/ 3,5 dňa? Mne to vychádza, že áno.
Áno, majú nárok na 2/12. Je to dovolenka za odpracované dni.
Ale mám problém jeden s tých zamestnancov nastúpil podľa zmluvy k 1.7. a k 5.8. dal výpoveď - dohodou - za dva mesiace som mu vyrátala 3,5 dňa dovolenky ale keď odpracoval len 36 dní ako to mám vyplatiť? Mám riadny guláš - celú noc som rozmýšľa a preto prosím niekoho z Vás pomôžte. Tento má nárok len na 1/12. Je to dovolenka za odpracované dni. Za každých 21 dní jedna dvanástina. Díky moc.
Odpovede v texte.
Badko
12.08.09,06:15
Díky moc ste mi pomohli
mzdarka renca
12.08.09,06:21
Majka, prečo nárok na 3/12? nárok je na 2/12, lebo PP trval 2 mesiace.
Tweety
12.08.09,06:38
Majka, prečo nárok na 3/12? nárok je na 2/12, lebo PP trval 2 mesiace.
mimotemyLebo sa dvojka hrala na trojku.:--- Samozrejme, že má nárok len na 2/12. Dík za upozornenie, idem to opraviť.:)
mzdarka renca
12.08.09,06:43
mimotemyLebo sa dvojka hrala na trojku.:--- Samozrejme, že má nárok len na 2/12. Dík za upozornenie, idem to opraviť.:)

mimotemysom vedela, že je to preklep:D.....volajte ma odteraz "veštica":D:D
marmal
20.08.09,05:02
Citát:
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">Pôvodca textu príspevku: marmal http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/t13295-p54-skoncenie-pracovneho-pomeru-zo-strany-zamestnanca.html#post1086846)
Je platná výpoveď, ktorá prišla dnes poštou a síce:

"... v zmysle § 67 ZP dávam výpoveď z pracovného pomeru založeného
pracovnou zmluvou zo dňa 1.7.2009. Môj pracovný pomer končí uplynutím
3-mesačnej výpovednej doby.
Dátum 16.7.2009 "

Obidva dátumy sú chybné, PP vznikol 1.3.2006 a dnes je len 29.6.2009.
Je táto výpoveď v poriadku ???

Ďakujem

Marta
</TD></TR></TBODY></TABLE>
VD začne plynúť 1.7.09, VD je dvojmesačná, takže PP skončí 31.8.09.


Este sa vratim k tomuto problemu - mam ja vyzvat zamestnanca aby si prisiel po vystupne papiere (zapoctovy list a pod.) 31.8., lebo on si mysli, ze konci 30.9. alebo to nechat tak a cakat kym pride sam.
Firme by bolo lepsie keby koncil az 30.9.

Dakujem

Marta
VERONIKA6
20.08.09,05:07
Citát:
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">Pôvodca textu príspevku: marmal http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/t13295-p54-skoncenie-pracovneho-pomeru-zo-strany-zamestnanca.html#post1086846)
Je platná výpoveď, ktorá prišla dnes poštou a síce:

"... v zmysle § 67 ZP dávam výpoveď z pracovného pomeru založeného
pracovnou zmluvou zo dňa 1.7.2009. Môj pracovný pomer končí uplynutím
3-mesačnej výpovednej doby.
Dátum 16.7.2009 "

Obidva dátumy sú chybné, PP vznikol 1.3.2006 a dnes je len 29.6.2009.
Je táto výpoveď v poriadku ???

Ďakujem

Marta

</TD></TR></TBODY></TABLE>
VD začne plynúť 1.7.09, VD je dvojmesačná, takže PP skončí 31.8.09.


Este sa vratim k tomuto problemu - mam ja vyzvat zamestnanca aby si prisiel po vystupne papiere (zapoctovy list a pod.) 31.8., lebo on si mysli, ze konci 30.9. alebo to nechat tak a cakat kym pride sam.
Firme by bolo lepsie keby koncil az 30.9.

Dakujem

Marta
Ja osobne odpisujem na výpoveď v zmysle, že berieme na vedomie výpoveď zo dňa ...... Výpovedná doba začína plynúť dňom... a končí dňom... K uvedenému dňa sa dostavte na personálne oddelenie k vybaveniu výstupných formalít.
lilly.01
21.08.09,07:49
podla mojej skusenosti, hoci uz starsieho data, vypoved dohodou znamena, ze sa dohodnu obe strany, ak jedna nesuhlasi, dohoda o ukonceni pracovneho pomeru je neplatna a v takom priapde musi dat zamestnanec vypoved normalnu s dvojmesacnou vypovednou lehotou.
Ja som dostala normalny list, ze zamestnavel nesuhlasi.
Ked som davala vypoved klasicku s 2 mesacnou dobovou, tak mi stacilo potvrdenie o doruceni vypovedi. Nemusel by na to uz ziadny iny doklad.
veronikasad
21.08.09,08:12
podla mojej skusenosti, hoci uz starsieho data, vypoved dohodou znamena, ze sa dohodnu obe strany, ak jedna nesuhlasi, dohoda o ukonceni pracovneho pomeru je neplatna a v takom priapde musi dat zamestnanec vypoved normalnu s dvojmesacnou vypovednou lehotou.
Ja som dostala normalny list, ze zamestnavel nesuhlasi.
Ked som davala vypoved klasicku s 2 mesacnou dobovou, tak mi stacilo potvrdenie o doruceni vypovedi. Nemusel by na to uz ziadny iny doklad.
Výpoveď dohodou Zákonník práce nepozná.
Skončenie PP dohodou podľa § 60 ZP je súhlas zamestnanca aj zamestnávatela k určitému dňu.
dada 1
24.08.09,09:21
Zamest. po dlhodobej PN mala nastúpiť do práce nakoľko pracovné zaradenie v ktorom pracovala už nevykonávame poslala som ju na lek.prehliadku - preradenie, doniesla papier že nie je schopná túto prácu vykonávať nie je to ťažká práca, lekárka jej napísala že nie je schopná teraz chce ukončiť pracovný pomer. Ukončiť pracovný pomer dohodou alebo výpoveďou.Ďakujem
Chobot
24.08.09,09:48
Zamest. po dlhodobej PN mala nastúpiť do práce nakoľko pracovné zaradenie v ktorom pracovala už nevykonávame poslala som ju na lek.prehliadku - preradenie, doniesla papier že nie je schopná túto prácu vykonávať nie je to ťažká práca, lekárka jej napísala že nie je schopná teraz chce ukončiť pracovný pomer. Ukončiť pracovný pomer dohodou alebo výpoveďou.Ďakujem

V prvom rade - aká lekárka to napísala? Kam si ju poslala k lekárovi? K zmluvnému lekárovi v rámci pracovnej zdravotnej služby? Pozri k tomu tento môj príspevok:

http://www.porada.sk/1129154-post48.html

Ak je to riadna lekárska správa, tak si povinná ju preradiť na iné miesto. Ak to nie je možné, skús sa s ňou dohodnúť na ukončení PP (podmienky dohody si dohodnite). AK nie, tak jej budeš musieť dať výpoveď zo zdravotných dôvodov s odstupným podľa § 63 ods. 1 písm. c).
alaya1
04.09.09,07:31
Pri rozviazani PP dohodou pri takomto pripade nie je odstupne??
Inak lekarsky posudok podla zakona 576/2004 §16, ods.3 vypisuje poskytovatel zdrav,starostlivosti zakon 578/2004 §4, ods.a,b,- takze to moze byt aj vseobecny, tzv.obvodny lekar./pravnicky podlozene/
alaya1
04.09.09,11:22
Nie je zákonný nárok na odstupné v prípade rozviazania PP dohodou (pokiaľ to nie sú organizačné dôvody alebo zrušenie zamestnávateľa).
A ZP §76, ods.1? tam sa uvadza aj dohoda a odstupne.
Chobot
04.09.09,12:33
A ZP §76, ods.1? tam sa uvadza aj dohoda a odstupne.

Áno, máš pravdu. Patrí odstupné aj v prípade skončenia dohodou zo zdravotných dôvodov.
Katka4040
14.09.09,07:08
Dobry den,

prosim potrebujem poradit. Mam priatelku, ktora sa chce zbavit trvaleho pracovneho pomeru, pracuje ako ucitelka ZS uz viac, ako 15 rokov nepretrzite. Nema ziadnu nahradnu alternativu, je v zlozitej zivotnej situacii a myslim, ze komplikacie, ktore nastanu jej to vsetko neulahcia. Chcela by som vediet, co vsetko ju caka, ak skonci pracovny pomer vypovedou zo strany zamestnanca (odhlasky, prihlasky, povinnosti voci poistovniam, uradom...). Zamestnavatel sa asi nebude chciet dohodnut, a aj keby sa sa chcel, neviem, ci to pre nu nebude nevyhodnejsie. Dakujem velmi pekne za radu.
Katka
Gabi03
14.09.09,07:17
Dobry den,

prosim potrebujem poradit. Mam priatelku, ktora sa chce zbavit trvaleho pracovneho pomeru, pracuje ako ucitelka ZS uz viac, ako 15 rokov nepretrzite. Nema ziadnu nahradnu alternativu, je v zlozitej zivotnej situacii a myslim, ze komplikacie, ktore nastanu jej to vsetko neulahcia. Chcela by som vediet, co vsetko ju caka, ak skonci pracovny pomer vypovedou zo strany zamestnanca (odhlasky, prihlasky, povinnosti voci poistovniam, uradom...). Zamestnavatel sa asi nebude chciet dohodnut, a aj keby sa sa chcel, neviem, ci to pre nu nebude nevyhodnejsie. Dakujem velmi pekne za radu.
Katka

Odhlášky, povinnosti voči poisťovniam ju ako zamestnanca nemusia trápiť. To čaká ZĽa aj v tom prípade, ak sa dohodnú na ukončení PP, aj keď nie.

Rozdiel je v ukončení PP.
Buď dohodou k určitému dátumu, buď s dôvodom alebo bez dôvodu, alebo môže aj ona podať výpoveď, avšak s 2-mesačnou výpovednou dobou. Samozrejme na odstupné nemá nárok ani v jednom prípade.

PS: Hádam v školstve nie sú nejaké iné podmienky. :)
VERONIKA6
14.09.09,07:20
Dobry den,

prosim potrebujem poradit. Mam priatelku, ktora sa chce zbavit trvaleho pracovneho pomeru, pracuje ako ucitelka ZS uz viac, ako 15 rokov nepretrzite. Nema ziadnu nahradnu alternativu, je v zlozitej zivotnej situacii a myslim, ze komplikacie, ktore nastanu jej to vsetko neulahcia. Chcela by som vediet, co vsetko ju caka, ak skonci pracovny pomer vypovedou zo strany zamestnanca (odhlasky, prihlasky, povinnosti voci poistovniam, uradom...). Zamestnavatel sa asi nebude chciet dohodnut, a aj keby sa sa chcel, neviem, ci to pre nu nebude nevyhodnejsie. Dakujem velmi pekne za radu.
Katka
Pri každom skončení pracovného pomeru zamestnávateľ vystaví doklad
o skončení pracovnho pomeru, zápočtový list a potvrdenie
o príjme. Zamestnávateľ odhlási praovníka zo sociálnej a zdravotnej poisť.
Nepíšeš, či dotyčná osoba bude nezamestnaná. Ak áno, prihlási sa na úrad práce. Tam jej dajú tlačivo "potvrdenie o príjme" ktoré vyplní bývalý zamestnávateľ.
Katka4040
14.09.09,07:30
Ano, priatelka bude nezamestnana a nema ani vyhliadku moznej dalsej prace....ako to je potom s poisteniami? Kym bude evidovana na urade prace plati za nu vsetko stat tak, ako ked bola zamestnana? A nebude mat ziadnu nevyhodu, ak da vypoved zamestnavatelovi (myslim davky v nezamestnanosti a tak...).
VERONIKA6
14.09.09,07:46
Ano, priatelka bude nezamestnana a nema ani vyhliadku moznej dalsej prace....ako to je potom s poisteniami? Kym bude evidovana na urade prace plati za nu vsetko stat tak, ako ked bola zamestnana? A nebude mat ziadnu nevyhodu, ak da vypoved zamestnavatelovi (myslim davky v nezamestnanosti a tak...).
Nezamestnaný sa musí prihlásiť do 8 dní aj do zdravotnej poisť.
Pozri si tento link, je tu k tejto téme veľa popísané.
http://www.porada.sk/t52914-p7-podpora-v-nezamestnanosti.html
Katka4040
14.09.09,07:59
Naozaj vrela vdaka:-)
Katka4040
14.09.09,07:59
Dakujem velmi velmi pekne:-)
eldzi
17.09.09,12:23
Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca

Dobrý deň,
Môj zamestnávateľ už pol roka nevypláca mzdy načas t.j. do konca nasledujúceho mesiaca ( podľa pracovnej zmluvy) ale spravidla aj 15 dní po ňom. Výplatu za mesiac jún nevyplatil celú ani ku dnešnému dňu 12.9.2009. Tým naplnil podmienky §69 ZP a mnohí moji kolegovia okamžite ukončili pracovný pomer. To sa mu však nepáči a 11.9.2009 vyplatil mzdy za mesiac júl ale nedoplatil mzdy za mesiac jún. Urobil to zrejme s tým zámerom, že 15.9.2009 možnosť na okamžitú výpoveď za nedoplatený mesiac jún končí (30 dňová lehota) a za júl ešte nenadobudne možnosť jej uplatnenia.
Je takýto jeho postup zákonný? Je možné vyplatiť nasledujúcu (júlovú) mzdu a nedoplatiť prechádzajúcu (júnovú)? Podľa mňa je to špekulácia z jeho strany na obídenie §69 ZP, a znemožnenie jeho uplatnenia zamestnancami. Mzdy nám posiela na bežný účet. Je to možné chápať aj tak, že nevyplatil celé júlové mzdy ale doplatil júnové a súčasne vyplatil časť júlových miezd alebo nie?

Vopred ďakujem za odpoveď .
Monika Kováčová
17.09.09,14:13
Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca

Dobrý deň,
Môj zamestnávateľ už pol roka nevypláca mzdy načas t.j. do konca nasledujúceho mesiaca ( podľa pracovnej zmluvy) ale spravidla aj 15 dní po ňom. Výplatu za mesiac jún nevyplatil celú ani ku dnešnému dňu 12.9.2009. Tým naplnil podmienky §69 ZP a mnohí moji kolegovia okamžite ukončili pracovný pomer. To sa mu však nepáči a 11.9.2009 vyplatil mzdy za mesiac júl ale nedoplatil mzdy za mesiac jún. Urobil to zrejme s tým zámerom, že 15.9.2009 možnosť na okamžitú výpoveď za nedoplatený mesiac jún končí (30 dňová lehota) a za júl ešte nenadobudne možnosť jej uplatnenia.
Je takýto jeho postup zákonný? Je možné vyplatiť nasledujúcu (júlovú) mzdu a nedoplatiť prechádzajúcu (júnovú)? Podľa mňa je to špekulácia z jeho strany na obídenie §69 ZP, a znemožnenie jeho uplatnenia zamestnancami. Mzdy nám posiela na bežný účet. Je to možné chápať aj tak, že nevyplatil celé júlové mzdy ale doplatil júnové a súčasne vyplatil časť júlových miezd alebo nie?

Vopred ďakujem za odpoveď .
§ 69
(http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-1-1-2009-a.html#hore)

(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

Ak nebola mzda za 6/2009, alebo jej časť vyplatená do 15 dní od výplatného termínu t.j. 15.8.2009, zamestnanec môže okamžite skončiť PP podľa §69 ods. 1 písm. b.
eldzi
18.09.09,04:59
Ďakujem za odpoveď

Ale v ZP sa v §69 tiež píše:

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný
pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa
o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru
dozvedel.

Teda možnosť na okamžité ukončenie PP už skončila?
Monika Kováčová
18.09.09,06:56
To sa mu však nepáči a 11.9.2009 vyplatil mzdy za mesiac júl ale nedoplatil mzdy za mesiac jún. Urobil to zrejme s tým zámerom, že 15.9.2009 možnosť na okamžitú výpoveď za nedoplatený mesiac jún končí (30 dňová lehota) a za júl ešte nenadobudne možnosť jej uplatnenia.Podľa môjho názoru, sa zamestnanec dozvedel 11.9.2009, že mu mzda nebola vyplatená za 6/2009, ale za 7/2009.
pattrik
09.10.09,10:21
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať,nejedna sa to priamo mňa,ale môjho otca..
tuším k 2.9.2009 ukončil pracovný pomer u zamestnávateľa,bolo to už v štvrtom mesiaci,čiže trojmesačna výpovedná lehota sa ho netýkala už,a podal ju pre neúnosné pracovné podmienky-stále ho zamestnávateľ "prdol" za nadspotrebu,kontroly stále,proste podmienky nie ktovie aké,samozrejme,zmluvné podmienky myslím,že dodržané boli-išlo teda o tie skôr psychickejšie podmienky..ale nie o tom som chcel
podal si žiadosť o výpoveď,tak musel mesiac čakať (čo mu ten zamestnávateľ ani výpoveď dať nechcel,ale nakoniec mu ju dal,po viac ako mesiaci tuším),zamestnávateľ mu hneď povedal,že mu žiadne peniaze-výplatu,nevyplatí,ak od nich odíde..a tak sa aj stalo..dodnes výplata za mesiac júl a august nedošla..nieje to smiešna suma,tých 900€ za jeden mesiac je dosť a spravilo to aj celkom dosť škrt cez rodinný rozpočet..
a teda moja otázka je,môže si toto zamestnávateľ dovoliť?..aby nevyplátil ani cent z toho,na čo jeho zamestnanec drel celý mesiac?
prípadne ako by trebalo postupovať?..len dúfam,že už nieje neskoro
dúfam,že som to správne zaradil,ak nie,ospravedlňujem sa,ale je to dosť naliehavé... :(
tuta
09.10.09,11:43
Nemôže.

§ 129
Splatnosť mzdy
Na začiatok

(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

(2) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.

(3) Pri skončení zamestnania vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak ,najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.

Nech otec napíše zamestnávateľovi pokus o zmier, kde ho v závere upozorní, že v prípade nevyplatenia mzdy do určitého termínu bude žiadať jej vyplatenie súdnou cestou.
Chobot
09.10.09,12:33
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať,nejedna sa to priamo mňa,ale môjho otca..
tuším k 2.9.2009 ukončil pracovný pomer u zamestnávateľa,bolo to už v štvrtom mesiaci,čiže trojmesačna výpovedná lehota sa ho netýkala už,a podal ju pre neúnosné pracovné podmienky-stále ho zamestnávateľ "prdol" za nadspotrebu,kontroly stále,proste podmienky nie ktovie aké,samozrejme,zmluvné podmienky myslím,že dodržané boli-išlo teda o tie skôr psychickejšie podmienky..ale nie o tom som chcel
podal si žiadosť o výpoveď,tak musel mesiac čakať (čo mu ten zamestnávateľ ani výpoveď dať nechcel,ale nakoniec mu ju dal,po viac ako mesiaci tuším),zamestnávateľ mu hneď povedal,že mu žiadne peniaze-výplatu,nevyplatí,ak od nich odíde..a tak sa aj stalo..dodnes výplata za mesiac júl a august nedošla..nieje to smiešna suma,tých 900€ za jeden mesiac je dosť a spravilo to aj celkom dosť škrt cez rodinný rozpočet..
a teda moja otázka je,môže si toto zamestnávateľ dovoliť?..aby nevyplátil ani cent z toho,na čo jeho zamestnanec drel celý mesiac?
prípadne ako by trebalo postupovať?..len dúfam,že už nieje neskoro
dúfam,že som to správne zaradil,ak nie,ospravedlňujem sa,ale je to dosť naliehavé... :(

Zaradil si to správne, ale príspevok si napísal trochu chaoticky.

Nedáva sa žiadosť o výpoveď, ale rovno výpoveď. A píšeš, že nakoniec mu zamestnávateľ výpoveď dal. Tak kto dal výpoveď ? Zamestnávateľ alebo otec?

Ak tvoj otec dal výpoveď, automaticky sa na neho vzťahuje 2 mesačná výp. doba. Nemusí čakať na žiadne rozhodnutie zamestnávateľa ani na to, aby mu zamestnávateľ dal výpoveď.

Kedy presne doručil výpoveď? (ak teda dal výpoveď on)

Ďalej - dokedy pracoval tvoj otec? Ak pracoval do konca augusta, tak má zákonný nárok na mzdu až do posledného dňa kedy robil. Ak zamestnávateľ peniaze zadržiava a nechce vyplatiť, treba sa obrátiť na inšpektorát práce, prípadne súdne sa domáhať vyplatenia mzdy. AK chce, môže ísť aj na políciu a podať trestné oznámenie pre nevyplatenie mzdy (pozri sem):

http://www.porada.sk/1155911-post5.html

http://www.porada.sk/t88967-odmieta-vyplatit-mzdu.html

Na uplatnenie mzdových nárokov nikdy nie je neskoro, tie sa nepremlčujú, ak sa dobre pamätám.
pattrik
09.10.09,15:15
takže otec dal výpoveď,oznamil im že končí,ale zamestnávateľ prv mu tu výpoveď nechcel dať,nechcel ho prepustiť z pracovného pomeru..
asi až po mesiaci mu nakoniec tú výplatu dal,došli papiere,že má výpoveď..
teda,normálne mu tú výpoveď nechcel dať,bola to firma súkromníka dopravnej spoločnosti..teda ten šéf mu výpodeď dať nechcel a kázal mu isť v ktorýsi deň na linku,syn toho šéfa mu tak nepriamo naznačil,že v podstate keď nenastúpi,tú výpoveď dostane..tak on nenastúpil a dostal výpoveď na základe porušenia asi pracovnej disciplíny,že nešiel na linku,ale myslím,že to na veci nič nemení a mzda mu patrí..
výpoveď mu došla tuším niekedy do polky septembra,presne neviem kedy..
v auguste ešte nastúpil na dovolenku,čo mal nevyčerpanú a nedostal výplatu za mesiac júl a ani pár dní z augusta..mali v zmluve dohodnuté,že sa bude vyplácať v posledný deň nasledujúceho mesiaca..teda koncom augusta mal dostať výplatu za júl,no doteraz nedošiel ani cent

tuta .. prosím,a čo to je za zákon?..je to zákon 311/2001?
a ako pozerám,tak nevyplatenie mzdy je aj trestný čin,tak asi aj to uviesť v tom liste a pokuse o zmier

a ďakujem vám obom :)
tuta
09.10.09,16:39
Áno je to zákon 311/2001 - Zákonník práce.
pattrik
10.10.09,09:47
ďakujem,idem skúsiť niečo napísať..
len ako teraz pozerám do zmluvy,v zmluve má dohodnutú mzdu vo výške 365,13€ ,pričom platili mu samozrejme viac,za to,čo odrobil,mesačne to činilo okolo 800-900€ .. nejaké konkrétne výplatné pásky nedostával,len v obálke papieriky,koľko odjazdil a peniaze..takže neviem koľko by potom vyplatili..či by nielen to,čo je v zmluve..i keď bolo by to lepšie ako nič

ešte som sa chcel opýtať,napísať v tom pokuse o zmier aj to,že podáme v prípade nerešpektovania tejto žiadosti podnet aj na inšpektorát práce?
a ešte takú maličkosť neviem či mám dať že "podľa §214 zákona č.300/2005 Z.z." alebo "podľa §214 trestného zákona č.300/2005 Z.z."

a ešte,je to pokus o zmier,no žiadam o vyplatenie mzdy,nechať to tak,alebo to premenovať na žiadosť o vyplatenie mzdy?
ivička
28.10.09,07:12
Ja mám opačný problém, nechcem zakladať novú tému, som zvedavá na váš názor, chcem odísť po 4 rokoch, a to z dôvodu,že šéf prijal ekonómku, ktorá nerozozná faktúru od dodacieho listu ....Problém je v tom, že mi šéf od vtedy vykrikuje,že skoro nič nerobím a aj to málo robím zle, z daňových kontrol mám však samé nulové protokoly, dva roky som robila komplet účtovníctvo a tiež ekonómku firmy, za jeden malý plat, bez prémií, pretože firma bola a je na tom finančne zle. Tak som v hneve a s plačom išla na konkurz ekonómky do veľkej firmy dobre prosperujúcej, a vyhrala som ho, chceli však aby som nastúpila 2.11.,išla som za šéfom sa dohodnúť, že budem chodiť každý deň aj v sobotu, kým si nenájde náhradu, nesúhlasil v žiadnom prípade, povedal, že sa ešte porozprávame - čo sa však ešte neudialo, všetci moji blízky ma nahovárajú na odchod cez absencie, mne sa to však nepáči - svedomie mi to nedovolí, tiež by som chcela odísť bez hnevu s čistým štítom v novej firme mi však miesto držať nemôžu - viete mi niekto poradiť čo robiť???? Ozve sa mi niekto prosím ??????
Chobot
28.10.09,09:45
Ja mám opačný problém, nechcem zakladať novú tému, som zvedavá na váš názor, chcem odísť po 4 rokoch, a to z dôvodu,že šéf prijal ekonómku, ktorá nerozozná faktúru od dodacieho listu ....Problém je v tom, že mi šéf od vtedy vykrikuje,že skoro nič nerobím a aj to málo robím zle, z daňových kontrol mám však samé nulové protokoly, dva roky som robila komplet účtovníctvo a tiež ekonómku firmy, za jeden malý plat, bez prémií, pretože firma bola a je na tom finančne zle. Tak som v hneve a s plačom išla na konkurz ekonómky do veľkej firmy dobre prosperujúcej, a vyhrala som ho, chceli však aby som nastúpila 2.11.,išla som za šéfom sa dohodnúť, že budem chodiť každý deň aj v sobotu, kým si nenájde náhradu, nesúhlasil v žiadnom prípade, povedal, že sa ešte porozprávame - čo sa však ešte neudialo, všetci moji blízky ma nahovárajú na odchod cez absencie, mne sa to však nepáči - svedomie mi to nedovolí, tiež by som chcela odísť bez hnevu s čistým štítom v novej firme mi však miesto držať nemôžu - viete mi niekto poradiť čo robiť???? Ozve sa mi niekto prosím ??????

Áno, musíš sa sama rozhodnúť:
a) buď nepríjemné prostredie v tvojej firme, zachovanie si česti, alebo
b) rázne ukončenie tvojej práce, síce nefér spôsobom, a začatie nového zamestnania
c) prípadne ešte čakať na novú pracovnú príležitosť a dohodnúť si nástup po výpovednej dobe

Ak som na pohovore, tak nesľubujem "nástup možný ihneď", ale vždy hovorím, že najprv musím ukončiť pôvodný PP výpoveďou. Vyhrala by si konkurz, keby si im hneď povedala, že môžeš nastúpiť až o 2 týždne? Teraz sa sama musíš rozhodnúť, my ti v tom neporadíme. Možné následky prestatia chodenia do práce poznáš... poznáš aj pomery v tvojej práci. Musíš ich porovnať a vybrať menšie zlo.
pattrik
30.10.09,11:20
zdravím,
vrátim sa k tomu svojmu problému
poslali sme tomu zamestnávateľovi ten pokus o zmier s uvedením všetkých paragrafov a pod. a konečne sa poslali odpoveď
v nej stálo,že z dôvodu,že otec vtedy nenastúpil do práce,že zhromažďujú nejaké dokumenty či čo,aby vyčíslili škody a zrážky za to a že preto mu zdržiavajú výplatu do 30.11.
a že vyrozumenie pošlu po vysporiadaní všetkých náležitostí
keby sme neboli posielali ten pokus o zmier,ani by o to nezavadili,aby vraj "zhromažďovali" tie dokladu
a moja otázka teda,môže si takto robiť ten zamestnávateľ?
dá sa s tým ešte niečo robiť,alebo už len počkať,čo si všetko vymyslí ten zamestnávateľ,za čo všetko mu čo postrháva a v konečnom dôsledku mu aj tak nedá žiadnu výplatu?
zrejme pošleme na neho kontroly aké sa len budú dať,ale vďaka tomu,aký je,sme sa dostali do ďalších ešte väčších fin.problémov,hlavne že sa "pán podnikateľ" má dobre :mad:
veronikasad
30.10.09,12:03
zdravím,
vrátim sa k tomu svojmu problému
poslali sme tomu zamestnávateľovi ten pokus o zmier s uvedením všetkých paragrafov a pod. a konečne sa poslali odpoveď
v nej stálo,že z dôvodu,že otec vtedy nenastúpil do práce,že zhromažďujú nejaké dokumenty či čo,aby vyčíslili škody a zrážky za to a že preto mu zdržiavajú výplatu do 30.11.
a že vyrozumenie pošlu po vysporiadaní všetkých náležitostí
keby sme neboli posielali ten pokus o zmier,ani by o to nezavadili,aby vraj "zhromažďovali" tie dokladu
a moja otázka teda,môže si takto robiť ten zamestnávateľ?
dá sa s tým ešte niečo robiť,alebo už len počkať,čo si všetko vymyslí ten zamestnávateľ,za čo všetko mu čo postrháva a v konečnom dôsledku mu aj tak nedá žiadnu výplatu?
zrejme pošleme na neho kontroly aké sa len budú dať,ale vďaka tomu,aký je,sme sa dostali do ďalších ešte väčších fin.problémov,hlavne že sa "pán podnikateľ" má dobre :mad:
Zamestnávatel nemôže urobiť zamestnancovi žiadne zrážky zo mzdy súvisiace so škodou bez podpísanej Dohody o zrážkach zo mzdy zo zamestnancom. Ak mu mzdu nevyplatí, treba napísať podnet na Inšpekciu práce.

S posielaním ďalších kontrol by mal byť otec opatrný. Dať výpoveď neznamená, že od zajtra nemusím chodiť do roboty. Otec porušil zákonník práce, aj pre neho platí 2-mesačná výbovedná doba, ak zamestnávatel nesúhlasí so skončením prac.pomeru dohodou. Zamestnávatel si môže uplatniť náhradu škody - ale len cestou súdu.
pattrik
31.10.09,11:12
neviem momentálne nájsť tú jeho zmluvu,ale čo som ju čítal vtedy,nepamätám,aby tam bolo písané niečo o tom,že by mu zrážal zo mzdy niečo za napr.nadspotrebu a pod.
v prípade že by tam nič také nebolo,treba na to opäť upozorniť zamestnávateľa či nám ostáva len čakať do konca novembra čo si vymyslí?
lusil329
10.11.09,06:04
dobré ránko, rada by som sa i vás opýtala aký máte vy názor na začatie plynutia výpovednej doby....
moja kamoška chce dať výpoveď v práci, ale šéfka odišla na dovolenku a príde až 1.12.2009. ked jej kamoška pošle výpoved poštou do 30.11.2009 a jej šéfka si ju prečíta až 1.12. začne jej výpovedná doba plynúť od 1.12. alebo až od 1.1.2010? radila som sa i s inými mzdárkami a každá mi povedala iné. jedna tvrdí, že závisí od dátumu odoslania a iné zase tvrdia, že je rozhodujúci dátum, kedy si šéfka výpoved prečíta.... vy si čo o tom myslíte? :confused:
dakujem za odpovede...
VERONIKA6
10.11.09,06:07
dobré ránko, rada by som sa i vás opýtala aký máte vy názor na začatie plynutia výpovednej doby....
moja kamoška chce dať výpoveď v práci, ale šéfka odišla na dovolenku a príde až 1.12.2009. ked jej kamoška pošle výpoved poštou do 30.11.2009 a jej šéfka si ju prečíta až 1.12. začne jej výpovedná doba plynúť od 1.12. alebo až od 1.1.2010? radila som sa i s inými mzdárkami a každá mi povedala iné. jedna tvrdí, že závisí od dátumu odoslania a iné zase tvrdia, že je rozhodujúci dátum, kedy si šéfka výpoved prečíta.... vy si čo o tom myslíte? :confused:
dakujem za odpovede...
Dôležitý je dátum prevzatia výpovede zamestnávateľom. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
lusil329
10.11.09,06:10
dakujem za rýchlu odpoved...
no zrejme ju nepoteším :( ale tak hádam sa so šéfkou nejako dohodne...
mirčiak
10.11.09,06:25
Dobrý deň, neviem či som správne zaradila tému, ale chcem sa spýtať čo robiť v prípade, keď v septembri bol ukončený pracovný pomer so zamestnancom pričom výplata sa robila za september v októbri ale neboli mu vyplatené všetky náležitosti. Ide o dovolenku a možno niektoré sviatky. Ako to spraviť cez papiere dodatočne keďže už u nás nepracuje. Zamesntanec to dal na IP a žiada doplatiť. Ak sa niekto s takýmto niečím už stretol, budem rada keď pomôže. Ďakujem
mirčiak
10.11.09,10:11
Dobrý deň, neviem či som správne zaradila tému, ale chcem sa spýtať čo robiť v prípade, keď v septembri bol ukončený pracovný pomer so zamestnancom pričom výplata sa robila za september v októbri ale neboli mu vyplatené všetky náležitosti. Ide o dovolenku a možno niektoré sviatky. Ako to spraviť cez papiere dodatočne keďže už u nás nepracuje. Zamesntanec to dal na IP a žiada doplatiť. Ak sa niekto s takýmto niečím už stretol, budem rada keď pomôže. Ďakujem

Nikto sa s takýmto prípadom ešte nestretol?
Andyke
10.11.09,10:18
Ak ešte môžte tak mu urobte výplatu do 10/2009 a treba mu doplatiť, na čo mal nárok (napr. preplatenie nevyčerpanej dovolenky atď). Pozor na odvody (ani zamestnanec , ani zamestnávateľ žiadne odvody, lebo sa jedná o plnenie po ukončení PP.) Iba daň mu zrazíte zo mzdy.
mirčiak
10.11.09,10:39
Ak ešte môžte tak mu urobte výplatu do 10/2009 a treba mu doplatiť, na čo mal nárok (napr. preplatenie nevyčerpanej dovolenky atď). Pozor na odvody (ani zamestnanec , ani zamestnávateľ žiadne odvody, lebo sa jedná o plnenie po ukončení PP.) Iba daň mu zrazíte zo mzdy.

No teraz som obvolávala sociálnu poisťovňu a zdravotnú tak mi povedali že to treba spraviť ešte za mesiac september lebo v 10/2009 nie je už nikde prihlásený. Tak som to teraz skúšala zakomponovať do pásky za 09/2009 a bude treba opravné výkazy mesačné a zistila som že aj nový štvrťročný prehľad. Tak super ale dúfam že to bude aspoň správne.
anee
16.11.09,08:45
dobré ráno prajem. potrebovala by som vediet na čo má nárok moj švagor. v robote dal výpoved na 1 mesiac ale šéf mu to neuznal a zvýšil mu na tri mesiace. posledný mesiac si odrobil a vyčerpal 10dni dovolenky. odišiel do zahraničia robit a tým ze sa už neukázal v robote šéf mu dal okamzitú vypoved pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. nevieme ako ale tem posledný mesiac čo tam robil uz nebol prihlásený ani v SP ani VšZP, nevieme ako je to s poslednou výplatou a s nevyčerpanou dovolenkou. uz mal tie peniaze dávno dostat ale neprislo mu na účet nič. neviem presne na čo má nárok alebo nie, ked takýmto sposobom ukončil pracovný pomer. Ďakujem
VERONIKA6
16.11.09,09:17
dobré ráno prajem. potrebovala by som vediet na čo má nárok moj švagor. v robote dal výpoved na 1 mesiac ale šéf mu to neuznal a zvýšil mu na tri mesiace. posledný mesiac si odrobil a vyčerpal 10dni dovolenky. odišiel do zahraničia robit a tým ze sa už neukázal v robote šéf mu dal okamzitú vypoved pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. nevieme ako ale tem posledný mesiac čo tam robil uz nebol prihlásený ani v SP ani VšZP, nevieme ako je to s poslednou výplatou a s nevyčerpanou dovolenkou. uz mal tie peniaze dávno dostat ale neprislo mu na účet nič. neviem presne na čo má nárok alebo nie, ked takýmto sposobom ukončil pracovný pomer. Ďakujem Nerozumiem dobre
zadaniu otázky, že švagor dal výpoveď na 1 mesiac. Vysvetli bližšie.
anee
16.11.09,12:11
pardon v zmluve má výpovednu dobu 1 mesiac. tak aj on napísal výpoved s 1 mesačnou výpovednou lehotou, šéf mu to nuznal a chcel ho prinutit aby tam ostal 3 mesiace. ani výpoved neprevzal. ani poštou ani osobne
VERONIKA6
16.11.09,12:44
pardon v zmluve má výpovednu dobu 1 mesiac. tak aj on napísal výpoved s 1 mesačnou výpovednou lehotou, šéf mu to nuznal a chcel ho prinutit aby tam ostal 3 mesiace. ani výpoved neprevzal. ani poštou ani osobne Ak si dal sám výpoveď , výpovedná doba mu začala plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca a je najmenej dva mesiace.
Tweety
16.11.09,12:49
Ak si dal sám výpoveď , výpovedná doba mu začala plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca a je najmenej dva mesiace. Ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa najmenej 5 rokov, výpovedná doba je najmenej 3 mesiace.
Nie, nie je to tak, ak výpoveď podá zamestnanec, VD je stále 2mesačná.
anee
18.11.09,07:12
Dakujem ale ja som sa pýtala na sankcie alebo čo má vyplatit šéf. ja viem ze výpovedná doba nie je splnená. preto dal šéf na posledné dni absenciu a tým prerusil pracovný pomer ako hrubé porušenie. či má nárok na nevyčerpanú dovolenku a poslednú mesačnú mzdu
ivka70
18.11.09,07:17
Dakujem ale ja som sa pýtala na sankcie alebo čo má vyplatit šéf. ja viem ze výpovedná doba nie je splnená. preto dal šéf na posledné dni absenciu a tým prerusil pracovný pomer ako hrubé porušenie. či má nárok na nevyčerpanú dovolenku a poslednú mesačnú mzdu

Pri opakovanej absencii moze byt pracovny pomer ukonceny okamzite zo strany zamestnavatela.

Ak ma v pracovnej zmluve podpisane, tak moze podla ZP pri nedodrzani vypovednej lehoty prist o 1 priemerny mesacny plat.

Kvoli 1 dnu absencie sa mu moze dovolenka skratit az o 2 dni. Takze sa kludne moze stat, ze dovolenku bude mat precerpanu a este ju bude vracat spat, ak bude mat viac dni absencie.
veronikasad
18.11.09,07:20
dobré ráno prajem. potrebovala by som vediet na čo má nárok moj švagor. v robote dal výpoved na 1 mesiac ale šéf mu to neuznal a zvýšil mu na tri mesiace. posledný mesiac si odrobil a vyčerpal 10dni dovolenky. odišiel do zahraničia robit a tým ze sa už neukázal v robote šéf mu dal okamzitú vypoved pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. nevieme ako ale tem posledný mesiac čo tam robil uz nebol prihlásený ani v SP ani VšZP, nevieme ako je to s poslednou výplatou a s nevyčerpanou dovolenkou. uz mal tie peniaze dávno dostat ale neprislo mu na účet nič. neviem presne na čo má nárok alebo nie, ked takýmto sposobom ukončil pracovný pomer. Ďakujem
zamestnanec žiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou (1-mesačná výpoveď neexistuje), s čím zamestnávatel zrejme nesúhlasil, preto pracovný pomer naďalej trval.
Zamestnanec nenastúpil do práce - čím hrubo porušil pracovnú disciplínu a zamestnávatel to riešil okamžitým zrušením pracovného pomeru.
Nástup na dovolenku určuje zamestnávatel - ak zamestnancovi čerpanie dovolenky neurčil, vykázal mu absenciu za neospravedlnenú neprítomnosť v práci. Absencia prerušuje poistenie v sociálnej poisťovni a zamestnávatel za ňu môže krátiť zamestnancovi dovolenku.

Uveď prosím dokedy zamestnanec skutočne pracoval a podľa vášho zistenia, kedy bol odhlásený v zdravotnej a sociálnej poisťovni.

Ako píše Ivka v predch.príspevku, ak to má dohodnuté v pracovnej zmluve, za nedodržanie výpovednej doby môže zamestnávatel požadovať náhradu vo výške 1-mesačného platu - preto zrejme nedostal výplatu. Ale mal mu to oznámiť ...
Tweety
18.11.09,07:22
Dakujem ale ja som sa pýtala na sankcie alebo čo má vyplatit šéf. ja viem ze výpovedná doba nie je splnená. preto dal šéf na posledné dni absenciu a tým prerusil pracovný pomer ako hrubé porušenie. či má nárok na nevyčerpanú dovolenku a poslednú mesačnú mzdu
ZA Absenciu mu nepatrí mzda, naopak môže mu byť krátená dovolenka, nevyčerpaná dovolenka, na ktorú mu vznikol nárok, samozrejme po krátení za A mu musí byť vyplatená, a aj odpracovaný čas.
anee
18.11.09,08:06
absenciu má 2 dni a ná nevyčerpanú dovolenku (alikvotnu čast) na rok 2009 15dni a na rok 2008 4dni
VERONIKA6
18.11.09,08:20
absenciu má 2 dni a ná nevyčerpanú dovolenku (alikvotnu čast) na rok 2009 15dni a na rok 2008 4dni
Za každú neospravedlnenú zameškanú zmenu môže zamestnávateľ krátiť dovolenku o jeden až dva dni.
adry
25.11.09,18:22
Dobrý deň prajem.
Chcelaby som vás poprosiť o radu. Švagriná pracuje ako predavačka v jednom butiku. Od augusta to ide dole vodou, dostávajú min. mzdu. Keďže to finančne doma nezvládajú, našla si švagriná prácu v inom butiku. Tam však chcú, aby nastúpila najneskôr k 01.12.09. Chcela dať výpoveď dohodou, s tým však majiteľka nesúhlasila. Vraj len dvojmestačná výpovedná. Pritom sa im už dva mesiace vyhráža, že sa butik zavrie, lebo neprosperuje. Pokiaľ sa však nedohodnú do konca novembra, príde o šancu novej práce. Tam na ňu čakať nemôžu. Najhoršia verzia - do novej práce nenastúpi, lebo ju nepustia zo starej a v starej dostane do dvoch týždňov výpoveď. A bude úplne bez práce. Moja otázka - ak dá klasickú výpoveď s dvoj mesačnou výpovednou lehotou a počas tejto doby by nechodila do práce, môže ju zamestnávateľ nejako postihnúť? Alebo je nejaká iná možnosť, ako dať okamžitú výpoveď? Ďakujem
adry
25.11.09,18:26
Dobrý deň prajem.
Chcelaby som vás poprosiť o radu. Švagriná pracuje ako predavačka v jednom butiku. Od augusta to ide dole vodou, dostávajú min. mzdu. Keďže to finančne doma nezvládajú, našla si švagriná prácu v inom butiku. Tam však chcú, aby nastúpila najneskôr k 01.12.09. Chcela dať výpoveď dohodou, s tým však majiteľka nesúhlasila. Vraj len dvojmestačná výpovedná. Pritom sa im už dva mesiace vyhráža, že sa butik zavrie, lebo neprosperuje. Pokiaľ sa však nedohodnú do konca novembra, príde o šancu novej práce. Tam na ňu čakať nemôžu. Najhoršia verzia - do novej práce nenastúpi, lebo ju nepustia zo starej a v starej dostane do dvoch týždňov výpoveď. A bude úplne bez práce. Moja otázka - ak dá klasickú výpoveď s dvoj mesačnou výpovednou lehotou a počas tejto doby by nechodila do práce, môže ju zamestnávateľ nejako postihnúť? Alebo je nejaká iná možnosť, ako dať okamžitú výpoveď? Ďakujem
adry
25.11.09,18:28
Dobrý deň prajem.
Chcelaby som vás poprosiť o radu. Švagriná pracuje ako predavačka v jednom butiku. Od augusta to ide dole vodou, dostávajú min. mzdu. Keďže to finančne doma nezvládajú, našla si švagriná prácu v inom butiku. Tam však chcú, aby nastúpila najneskôr k 01.12.09. Chcela dať výpoveď dohodou, s tým však majiteľka nesúhlasila. Vraj len dvojmestačná výpovedná. Pritom sa im už dva mesiace vyhráža, že sa butik zavrie, lebo neprosperuje. Pokiaľ sa však nedohodnú do konca novembra, príde o šancu novej práce. Tam na ňu čakať nemôžu. Najhoršia verzia - do novej práce nenastúpi, lebo ju nepustia zo starej a v starej dostane do dvoch týždňov výpoveď. A bude úplne bez práce. Moja otázka - ak dá klasickú výpoveď s dvoj mesačnou výpovednou lehotou a počas tejto doby by nechodila do práce, môže ju zamestnávateľ nejako postihnúť? Alebo je nejaká iná možnosť, ako dať okamžitú výpoveď? Ďakujem
JankaO
25.11.09,18:35
Dobrý deň prajem.
Chcelaby som vás poprosiť o radu. Švagriná pracuje ako predavačka v jednom butiku. Od augusta to ide dole vodou, dostávajú min. mzdu. Keďže to finančne doma nezvládajú, našla si švagriná prácu v inom butiku. Tam však chcú, aby nastúpila najneskôr k 01.12.09. Chcela dať výpoveď dohodou, s tým však majiteľka nesúhlasila. Vraj len dvojmestačná výpovedná. Pritom sa im už dva mesiace vyhráža, že sa butik zavrie, lebo neprosperuje. Pokiaľ sa však nedohodnú do konca novembra, príde o šancu novej práce. Tam na ňu čakať nemôžu. Najhoršia verzia - do novej práce nenastúpi, lebo ju nepustia zo starej a v starej dostane do dvoch týždňov výpoveď. A bude úplne bez práce. Moja otázka - ak dá klasickú výpoveď s dvoj mesačnou výpovednou lehotou a počas tejto doby by nechodila do práce, môže ju zamestnávateľ nejako postihnúť? Alebo je nejaká iná možnosť, ako dať okamžitú výpoveď? Ďakujem
Je zbytočné zadávať jednu a tú istú otázku 3x, zneprehľadňuje sa tým porada.
Ale k veci: Ak zamestnanec nezotrvá počas výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ ho môže postihnúť sankciou priemernej mesačnej mzdy, ak je to v prac. zmluve písomne dohodnuté. Okamžitú výpoveď može dať len za podmienok stanovených v ZP a to: ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.
Tweety
25.11.09,19:00
Dobrý deň prajem.
Chcelaby som vás poprosiť o radu. Švagriná pracuje ako predavačka v jednom butiku. Od augusta to ide dole vodou, dostávajú min. mzdu. Keďže to finančne doma nezvládajú, našla si švagriná prácu v inom butiku. Tam však chcú, aby nastúpila najneskôr k 01.12.09. Chcela dať výpoveď dohodou, s tým však majiteľka nesúhlasila. Vraj len dvojmestačná výpovedná. Pritom sa im už dva mesiace vyhráža, že sa butik zavrie, lebo neprosperuje. Pokiaľ sa však nedohodnú do konca novembra, príde o šancu novej práce. Tam na ňu čakať nemôžu. Najhoršia verzia - do novej práce nenastúpi, lebo ju nepustia zo starej a v starej dostane do dvoch týždňov výpoveď. A bude úplne bez práce. Moja otázka - ak dá klasickú výpoveď s dvoj mesačnou výpovednou lehotou a počas tejto doby by nechodila do práce, môže ju zamestnávateľ nejako postihnúť? Alebo je nejaká iná možnosť, ako dať okamžitú výpoveď? Ďakujem
Áno, ak dá výpoveď a nebude chodiť počas VD do práce, dostane A za porušenie pracovnej disciplíny a môže s ňou zamestnáv. okamžite skončiť PP, ak má v PZ uvedenú tzv. pokutu za nedodržanie VD, môže dostať aj tú.
Chobot
26.11.09,07:37
Dobrý deň prajem.
Chcelaby som vás poprosiť o radu. Švagriná pracuje ako predavačka v jednom butiku. Od augusta to ide dole vodou, dostávajú min. mzdu. Keďže to finančne doma nezvládajú, našla si švagriná prácu v inom butiku. Tam však chcú, aby nastúpila najneskôr k 01.12.09. Chcela dať výpoveď dohodou, s tým však majiteľka nesúhlasila. Vraj len dvojmestačná výpovedná. Pritom sa im už dva mesiace vyhráža, že sa butik zavrie, lebo neprosperuje. Pokiaľ sa však nedohodnú do konca novembra, príde o šancu novej práce. Tam na ňu čakať nemôžu. Najhoršia verzia - do novej práce nenastúpi, lebo ju nepustia zo starej a v starej dostane do dvoch týždňov výpoveď. A bude úplne bez práce. Moja otázka - ak dá klasickú výpoveď s dvoj mesačnou výpovednou lehotou a počas tejto doby by nechodila do práce, môže ju zamestnávateľ nejako postihnúť? Alebo je nejaká iná možnosť, ako dať okamžitú výpoveď? Ďakujem

Vzhľadom na situáciu bude treba túto záležitosť riešiť neštandardne. Treba si zvážiť, aké postihy by jej mohli hroziť, keby nedodržala výpovednú dobu.

Predpokladám, že v zmluve nebude mať klauzulu o tom, že v prípade nedodržiania výp. doby musí zaplatiť pokutu vo výške 1 mesačnej mzdy. AK to tam nemá (pozrite to!), tak zamestnávateľ ju priamo finančne nemôže postihovať.

Ďalšie riziko je náhrada škody. Ak by prestala chodiť do práce, hrozí jej zamestnávateľovi nejaká priama finančná škoda? Ak áno, mohol by zamestnávateľ od nej túto škodu vyžadovať. Škodou by napr. mohlo byť to, že bude butik zatvorený a nebude mať tržbu. Náhradu škody by ale musel zamestnávateľ vymáhať súdnou cestou a musel by preukázať vzniknutú škodu.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Chodosy%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmso htmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Chodosy%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmso htmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Chodosy%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmso htmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>SK</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Arial; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> Ďalším rizikom je, že ak prestane chodiť do práce, tak to je hrubé porušenie prac. disciplíny, je to absencia a príde o celý nárok dovolenky, ktorý jej zostáva. Zamestnávateľ tiež nemusí vystaviť výstupné papiere, kým sa neukončí jej pracovný pomer. Ale nakoľko bude mať novú prácu, tak až taká hrozná vec to nie je. Nový zamestnávateľ to ale od nej bude pýtať kvôli zápočtu rokov.

Takže ak záujem o novú prácu je silnejší, ako hore uvedené riziká, tak nech dá výpoveď a prestane chodiť do práce. Dopredu nikto nevie povedať, čo sa presne stane, čo urobí jej starý zamestnávateľ. Riziká pozná, rozhodnúť sa musí ona.
pattrik
27.11.09,08:19
dobrý deň,
chcel by som sa ešte opýtať,týka sa to tohto mojho problému,ktorý neustále pretrváva

takže otec dal výpoveď,oznamil im že končí,ale zamestnávateľ prv mu tu výpoveď nechcel dať,nechcel ho prepustiť z pracovného pomeru..
asi až po mesiaci mu nakoniec tú výplatu dal,došli papiere,že má výpoveď..
teda,normálne mu tú výpoveď nechcel dať,bola to firma súkromníka dopravnej spoločnosti..teda ten šéf mu výpodeď dať nechcel a kázal mu isť v ktorýsi deň na linku,syn toho šéfa mu tak nepriamo naznačil,že v podstate keď nenastúpi,tú výpoveď dostane..tak on nenastúpil a dostal výpoveď na základe porušenia asi pracovnej disciplíny,že nešiel na linku,ale myslím,že to na veci nič nemení a mzda mu patrí..
výpoveď mu došla tuším niekedy do polky septembra,presne neviem kedy..
v auguste ešte nastúpil na dovolenku,čo mal nevyčerpanú a nedostal výplatu za mesiac júl a ani pár dní z augusta..mali v zmluve dohodnuté,že sa bude vyplácať v posledný deň nasledujúceho mesiaca..teda koncom augusta mal dostať výplatu za júl,no doteraz nedošiel ani cent

tuta .. prosím,a čo to je za zákon?..je to zákon 311 /2001?
a ako pozerám,tak nevyplatenie mzdy je aj trestný čin,tak asi aj to uviesť v tom liste a pokuse o zmierposielali sme tomu majiteľovi raz pokus o zmier,aby vyplatil mzdu,došla od neho prv odpoveď,že zhromažďuje informácie na vyčíslenie škôd či čoho,
asi po dvoch týždňoch doošiel list:

"Vzhľadom na to,že firma Jozef Sliva- Slivtour za vašej neprítomnosti od 12.8.09-3.9.09 absencie nebola vykonaná linka Stropkov - Bardejov, museli sme odvolať 3 linky do zahraničia,lebo bolo potrebné preradiť šoférov na túto linku pretože sme nemali šoférov na uskutočnenie týchto preprav.
Z tohto dôvodu vznikla firme Jozef Sliva - Slivtour po odpočítaní nákladov škoda 3700€.
Žiadame aby ste si to do 14 dní vysporiadali s majiteľom, inak to budeme žiadať súdnou cestou."

jednak,otec jazdil linku Stropkov - Bratislava,čiže ani len dobrú linku neuviedli,a museli o tom vedieť,a jednak ani nieje možné,aby kvôli jednemu šoférovi museli vraj odvolať linku do zahraničia,čiže ďalší blud

a teda,v ZP som sa dočítal,že ak majiteľ má dať do jedneho mesiaca od vzniku škody vedieť zamestnancovi,po uplynutí mesiaca si to už nemôže nárokovať,však? volal otec s ním aj teraz,tak zamestnávateľ mu opäť hneď povedal,že výplatu mu nedá (výplata za júl a august) a že mu oco nebude posielať "výhražné" listy - mal na mysli ten náš list - pokus o zmier,aby vyplatil mzdu,prišom som ho informoval,že prípadne budeme žiadať vyplatenie aj súdnou cestou a pod.,ale jemu zákony asi nehovoria nič; a rovnako,že má ešte nejaké dokumenty či čo,ohľadom škôd,ktoré mu strhne z výplatu (nadspotreba a pod.); samozrejme,keby sme nepýtali vyplatiť výplatu, ani by o to nezakopol..
a neviem čo teraz..podať naňho rovno trestné oznámenie? ale ešte raz poslať odpoveď že s týmto listom vôbec nesúhlasime a opätovne žiadať vyplatenie mzdy? :(
Chobot
27.11.09,08:44
dobrý deň,
chcel by som sa ešte opýtať,týka sa to tohto mojho problému,ktorý neustále pretrváva
posielali sme tomu majiteľovi raz pokus o zmier,aby vyplatil mzdu,došla od neho prv odpoveď,že zhromažďuje informácie na vyčíslenie škôd či čoho,
asi po dvoch týždňoch doošiel list:

"Vzhľadom na to,že firma Jozef Sliva- Slivtour za vašej neprítomnosti od 12.8.09-3.9.09 absencie nebola vykonaná linka Stropkov - Bardejov, museli sme odvolať 3 linky do zahraničia,lebo bolo potrebné preradiť šoférov na túto linku pretože sme nemali šoférov na uskutočnenie týchto preprav.
Z tohto dôvodu vznikla firme Jozef Sliva - Slivtour po odpočítaní nákladov škoda 3700€.
Žiadame aby ste si to do 14 dní vysporiadali s majiteľom, inak to budeme žiadať súdnou cestou."

jednak,otec jazdil linku Stropkov - Bratislava,čiže ani len dobrú linku neuviedli,a museli o tom vedieť,a jednak ani nieje možné,aby kvôli jednemu šoférovi museli vraj odvolať linku do zahraničia,čiže ďalší blud

a teda,v ZP som sa dočítal,že ak majiteľ má dať do jedneho mesiaca od vzniku škody vedieť zamestnancovi,po uplynutí mesiaca si to už nemôže nárokovať,však? volal otec s ním aj teraz,tak zamestnávateľ mu opäť hneď povedal,že výplatu mu nedá (výplata za júl a august) a že mu oco nebude posielať "výhražné" listy - mal na mysli ten náš list - pokus o zmier,aby vyplatil mzdu,prišom som ho informoval,že prípadne budeme žiadať vyplatenie aj súdnou cestou a pod.,ale jemu zákony asi nehovoria nič; a rovnako,že má ešte nejaké dokumenty či čo,ohľadom škôd,ktoré mu strhne z výplatu (nadspotreba a pod.); samozrejme,keby sme nepýtali vyplatiť výplatu, ani by o to nezakopol..
a neviem čo teraz..podať naňho rovno trestné oznámenie? ale ešte raz poslať odpoveď že s týmto listom vôbec nesúhlasime a opätovne žiadať vyplatenie mzdy? :(

Je evidentné, že mzdu mu zamestnávateľ dobrovoľne nevyplatí. Doporučujem zaplatiť si právnika, ktorý na základe vami doložených dokladov urobí chronologickú analýzu prípadu a spíše žalobu na vyplatenie mzdy na základe predložených dôkazov. My z takto útržkovytých informácií ti relevantnú odpoveď nevieme dať, je tam veľa nejasností, z daných informácií nechápem presne, kto komu dal výpoveď a kedy skončil PP.

Ak chcete, môžete podať aj trestné oznámenie, prinajhoršom sa trestné stíhanie zastaví, ak zistia, že nebola naplnená podstata trestného činu. Ale zrejme zamestnávateľ peniaze má a nemôže zadržiavať vyplatenie mdzy z dôvodu, že si od zamestnanca vymáha náhradu škody. Výplatu musí vyplatiť a následne vymáhať náhradu škody.

A tá náhrada škody - zdá sa mi trochu pritiahnté za vlasy, aby vznikla škoda 3700 EUR. Neplaťte dobrovoľne nič, počkajte, či si to vôbec bude uplatňovať súdnou cestou. Ja si myslím, že to nebude vedieť riadne podložiť, že mu vznikla škoda.
pattrik
28.11.09,12:46
v podstate otec dostal výpoveď za porušenie pracovnej disciplíny vraj..bol tuším 2.septembra na firme,kde mu majiteľ povedal,že má isť na druhý deň na linku,otec povedal,že nepojde a majiteľov syn mu v podstate aj poradil,aby podpísal papier,na ktorom je,že na linku na druhý deň nenastúpi a že tým pádom dostane výpoveď,ktorú by iným spôsobom skôr ako koncom novembra tuším nedostal,lebo ma pracovnú zmluvu na dobu určitú
hlavne ide o to,či si môže po troch mesiacoch vyžadovať úhradu vraj škôd,ktoré mu vznikli..pričom nebyť toho,že by sme od neho žiadali vyplatiť tú mzdu,ani by o to nezakopol..a vraj ešte niečo dopísal do zoznamu,za čo mu chce stiahnuť z výplaty,resp. mu dať k náhrade (ako nadspotreba,vraj malá tržba čo mal pred 3 mesiacmi a pod.)
je to strašne nesolventný zamestnávateľ
fakt zrejme zajdeme za pravníkom,nech sa s tým začne niečo robiť,lebo ako vravíte,výplatu dobrovoľne od neho nedostaneme,keď stále,začne debatu tým,že výplatu nevyplatí
tuta
28.11.09,13:33
Pattrik ono fakt bude najlepšie zájsť za dobrým právnikom. Ale odporúčam dopredu zistiť jeho preferencie.
adry
28.11.09,20:19
Dobrý večer,
pár dnís som nebola doma a nemala som prístup na net, tak až teraz.
JankaO, Tweety a Chobot: veľmi pekne Vám ďakujem za odpovede.

Švagriná sa stále snaží o dohodu, našla za seba náhradu (ktovie, či sa bude majiteľke páčiť, uvidí v pondelok). Keď nie, odíde. Nová práca je výhodnejšia. ďakujeme
calyce
09.12.09,20:37
Dobrý neskorý večer.
Mám otázku ohľadom okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca.
Naša zamestnankyňa reagovala na nariadenú 4-hodinovú pracovnú pohotovosť tým, že sa radšej dala vypísať ku svojej známej doktorke, ako dočasne práceneschopná, namiesto toho, aby si nadčas odpracovala.
V priebehu "liečby" dotyčnej sme obdržali od jej právnej zástupkyne doslova "oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru". Ako dôvod zamestnankyňa uviedla, že sme jej nevyplatili mzdu, ktorá bola už mesiac po splatnosti (!!!, samozrejme, to nie je pravda, ľudská hlúposť asi nepozná hranice).
Moja otázka nesmeruje na platnosť takéhoto úkonu, len keď som sa tým zaoberala z iných pohľadov, mám otázku ohľadom doručovania takejto písomnosti zo strany zamestnanca.
České právo konštruuje ochranu zamestnávateľa pri doručovaní. Z výkladu ustanovenia českého Zákoníku práce, §337 odst. 1 a 2 (262/2006 Sb.) je možné dovodiť, že zamestnanec má v prvom rade doručiť písomnosť osobne v mieste sídla zamestnávateľa a AŽ POTOM, v prípade že nie je možné doručiť osobne, využije buď poštové služby, alebo služby elektronických komunikácií.
Zaujíma ma teda, či aj ustanovenie §38 odst. 3 ZP je možné vyložiť týmto spôsobom, alebo či dáva zamestnancovi voľbu výberu medzi osobným predaním alebo doporučenou zásielkou a spôsob doručenia teda nemá v takomto prípade relevanciu.
Vyzerá to totiž tak, že kvôli tejto zamestnankyni sa dostaneme až na súd. Chceme teda preskúmať všetky skutočnosti, ktoré by sme mohli tvrdiť.

Ďakujem za všetky odpovede a pripomienky :)
Chobot
09.12.09,21:35
Dobrý neskorý večer.
Mám otázku ohľadom okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca.
Naša zamestnankyňa reagovala na nariadenú 4-hodinovú pracovnú pohotovosť tým, že sa radšej dala vypísať ku svojej známej doktorke, ako dočasne práceneschopná, namiesto toho, aby si nadčas odpracovala.
V priebehu "liečby" dotyčnej sme obdržali od jej právnej zástupkyne doslova "oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru". Ako dôvod zamestnankyňa uviedla, že sme jej nevyplatili mzdu, ktorá bola už mesiac po splatnosti (!!!, samozrejme, to nie je pravda, ľudská hlúposť asi nepozná hranice).
Moja otázka nesmeruje na platnosť takéhoto úkonu, len keď som sa tým zaoberala z iných pohľadov, mám otázku ohľadom doručovania takejto písomnosti zo strany zamestnanca.
České právo konštruuje ochranu zamestnávateľa pri doručovaní. Z výkladu ustanovenia českého Zákoníku práce, §337 odst. 1 a 2 (262/2006 Sb.) je možné dovodiť, že zamestnanec má v prvom rade doručiť písomnosť osobne v mieste sídla zamestnávateľa a AŽ POTOM, v prípade že nie je možné doručiť osobne, využije buď poštové služby, alebo služby elektronických komunikácií.
Zaujíma ma teda, či aj ustanovenie §38 odst. 3 ZP je možné vyložiť týmto spôsobom, alebo či dáva zamestnancovi voľbu výberu medzi osobným predaním alebo doporučenou zásielkou a spôsob doručenia teda nemá v takomto prípade relevanciu.
Vyzerá to totiž tak, že kvôli tejto zamestnankyni sa dostaneme až na súd. Chceme teda preskúmať všetky skutočnosti, ktoré by sme mohli tvrdiť.

Ďakujem za všetky odpovede a pripomienky :)

Slovenský ZP v § 38 ods. 3 a 4 uvádza:

(3) Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku.

(4) Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju pošta vrátila zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.

Teda je jedno, či doručí zamestnanec písomnosť osobne alebo poštou, oba spôsoby sú rovnocenné a platné.
JankaV
13.12.09,07:37
Dpbrý deň,
zamestnanec bol na PN a v priebehu PN dal výpoveď k 1.9.2009.Zamestnávateľ súhlasil s výpoveďou. Zamestnanec ukončil maródku až 10.12.2009. Ukončenie PN doručil bývalému zamestnávateľovi. Je to správne? Veď od 1.9.2009 už nie je zamestnancom.
Ďakujem za odpoveď.
Tweety
13.12.09,09:37
Dpbrý deň,
zamestnanec bol na PN a v priebehu PN dal výpoveď k 1.9.2009.Zamestnávateľ súhlasil s výpoveďou. Zamestnanec ukončil maródku až 10.12.2009. Ukončenie PN doručil bývalému zamestnávateľovi. Je to správne? Veď od 1.9.2009 už nie je zamestnancom.
Ďakujem za odpoveď.
A prečo si myslíš, že od 1.9. nie je vaším zamestnancom? Výpoveď je spojená s VD, ktorá je dvojmesačná, takže ak 1.9. 09 dal výpoveď, VD začala 1.10. a skončila 30.11.09, vtedy aj PP skončil. Ale bolo všetko inak? Nebola daná výpveď , ale skončenie PP dohodou? V tom je obrovský rozdiel. Takže sa na správne definície pozri ešte raz.
JankaV
13.12.09,11:22
Dala som si doniesť doklady k tej výpovedi. No to je celé zaujímavé. Zamestnanec dal okamžité skončenie pracovného pomeru bez udania dôvodu aj bez akéhokoľvek §u dňa 1.9.2009, je tam len dopísaný súhlas zamestnávateľa s ukončením pracovného pomeru dňa 1.9.2009. Ja už ani nie som si istá, či to rozviazanie pracovného pomeru je vôbec platné.
JankaO
13.12.09,11:23
Dala som si doniesť doklady k tej výpovedi. No to je celé zaujímavé. Zamestnanec dal okamžité skončenie pracovného pomeru bez udania dôvodu aj bez akéhokoľvek §u dňa 1.9.2009, je tam len dopísaný súhlas zamestnávateľa s ukončením pracovného pomeru dňa 1.9.2009. Ja už ani nie som si istá, či to rozviazanie pracovného pomeru je vôbec platné.
Tak potom sa jedná o skončenie pracovného pomeru dohodou ku dňu 1.9.2009.
veronikasad
13.12.09,11:24
Dala som si doniesť doklady k tej výpovedi. No to je celé zaujímavé. Zamestnanec dal okamžité skončenie pracovného pomeru bez udania dôvodu aj bez akéhokoľvek §u dňa 1.9.2009, je tam len dopísaný súhlas zamestnávateľa s ukončením pracovného pomeru dňa 1.9.2009. Ja už ani nie som si istá, či to rozviazanie pracovného pomeru je vôbec platné.
Janka, ide o skončenie pracovného pomeru dohodou ?
JankaV
13.12.09,16:05
Tak som to tu študovala 2 hodiny a dospela som k názoru, že sa jedná o skončenie pracovného pomeru dohodou ku dňu 1.9.2009.
A tým pádom, dňa 2.9.2009 už nebol zamestnancom a ukončenie PN 10.12.2009 nemal doručiť bývalému zamestnávateľovi ale priamo sociálnej poisťovni. Prosím, je moja úvaha správna?
Chobot
13.12.09,20:33
Tak som to tu študovala 2 hodiny a dospela som k názoru, že sa jedná o skončenie pracovného pomeru dohodou ku dňu 1.9.2009.
A tým pádom, dňa 2.9.2009 už nebol zamestnancom a ukončenie PN 10.12.2009 nemal doručiť bývalému zamestnávateľovi ale priamo sociálnej poisťovni. Prosím, je moja úvaha správna?

áno
JankaV
14.12.09,11:08
Ďakujem za spoluprácu.
hencik
27.12.09,11:28
ahojte

mozno tu moja dilema uz bola rozoberana, ak ano vopred sa ospravedlnujem, ale prejst vyse 60 stranok..
mam nasledovny problem/dilemu.. som v skusobnej dobe u zamestnavatela, 23ho decembra mi uplynul prvy mesiac, takze este dva mesiace mi ostavaju. doba je vsak aka je a preto som plne vyuzil svoje pravo a moznost hladat dalej ine lepsie miesto a to som aj nasiel. v novej firme chcu aby som nastupil k 4.1.10. v sucasnej firme je vsak celozavodna povinna dovolenka a do prace by som mal nastupit az 8.1.10. je mi jasne, ze PP v skusobnej dobe mozem ukoncit okamzite, napr. aj tym, ze 8ho jednoducho nenastupim do prace. chcem to vsak riesit pisomne, teda mat to osetrene pre buducnost, ale aj preto, ze to povazujem za slusne.. vypoved ako taku samozrejme budem riesit az po podpise novej zmluvy. otazky su nasledovne
- ak podam vypoved pisomne k urcitemu datumu (napr. aj k dnesnemu dnu) co je rozhodujuce? datum na peciatke posty alebo datum uvedeny vo vypovedi?
- vypoved je predpokladam dobre poslat doporucene
- a hlavny problem co mam - ak nastupim k 4mu do novej roboty, ale kvoli tej celozavodnej dovolenke si moj sucasny zamestnavatel moju vypoved precita az 8ho. bude to v poriadku z hladiska soc. a zdrav. poistovne? nebudem tam vedeny dualne? alebo predpokladam spravne, ze ma vlastne odhlasi spatne k datumu vypovede

once again - ak je to tu uz riesene ospravedlnujem sa, niekto zbehly nech mi da len citaciu. dakujem za rady :)
terezamaria
27.12.09,11:58
ahojte

mozno tu moja dilema uz bola rozoberana, ak ano vopred sa ospravedlnujem, ale prejst vyse 60 stranok..
mam nasledovny problem/dilemu.. som v skusobnej dobe u zamestnavatela, 23ho decembra mi uplynul prvy mesiac, takze este dva mesiace mi ostavaju. doba je vsak aka je a preto som plne vyuzil svoje pravo a moznost hladat dalej ine lepsie miesto a to som aj nasiel. v novej firme chcu aby som nastupil k 4.1.10. v sucasnej firme je vsak celozavodna povinna dovolenka a do prace by som mal nastupit az 8.1.10. je mi jasne, ze PP v skusobnej dobe mozem ukoncit okamzite, napr. aj tym, ze 8ho jednoducho nenastupim do prace. chcem to vsak riesit pisomne, teda mat to osetrene pre buducnost, ale aj preto, ze to povazujem za slusne.. vypoved ako taku samozrejme budem riesit az po podpise novej zmluvy. otazky su nasledovne
- ak podam vypoved pisomne k urcitemu datumu (napr. aj k dnesnemu dnu) co je rozhodujuce? datum na peciatke posty alebo datum uvedeny vo vypovedi?
- vypoved je predpokladam dobre poslat doporucene
- a hlavny problem co mam - ak nastupim k 4mu do novej roboty, ale kvoli tej celozavodnej dovolenke si moj sucasny zamestnavatel moju vypoved precita az 8ho. bude to v poriadku z hladiska soc. a zdrav. poistovne? nebudem tam vedeny dualne? alebo predpokladam spravne, ze ma vlastne odhlasi spatne k datumu vypovede

once again - ak je to tu uz riesene ospravedlnujem sa, niekto zbehly nech mi da len citaciu. dakujem za rady :)

Oznámiš zamestnávateľovi 3 dni pred skončením pracovného pomeru , že pracovný pomer končíš v skúšobnej dobe, podľa § 72 ZP. Zamestnávateľ by mal mať toto doručené aspoň 3 dni pred skončením. Urob to čím skôr, teda najlepšie zajtra, pokiaľ 4.1.2010 nastupuješ u druhého zamestnávateľa.

Pošli toto oznámenie doporučene, aby si mal nejaký doklad o tom, že si ho poslal. To, že má zamestnávateľ celoplošnú dovolenku a kto Ťa odhlási zo ZP a SP, Teba nemusí zaujímať, je to len a len problém pre zamestnávateľa.
hencik
27.12.09,13:00
ok vdaka za radu.. viac menej som si bol vedomy toho co si napisala, len som to chcel mat potvrdene od niekoho zbehlejsieho :) ako som povedal, vypoved im poslem az ked budem mat podpisanu novu zmluvu. tu este nemam, ale dufam, ze sa to tento tyzden poriesi.
drobeceva
27.12.09,13:30
ok vdaka za radu.. viac menej som si bol vedomy toho co si napisala, len som to chcel mat potvrdene od niekoho zbehlejsieho :) ako som povedal, vypoved im poslem az ked budem mat podpisanu novu zmluvu. tu este nemam, ale dufam, ze sa to tento tyzden poriesi.
Na Tvojom mieste by som neposielala výpoveď, ale ukončenie PP v skúšobnej dobe. V SD môže kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov ukončiť PP tak z-ľ ako aj z-c.
tonkat
30.12.09,08:01
V § 62 ods.1 je napísané, že výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Znamená to, že ak dá pracovník výpoveď, môže sa dohodnúť so zamestnávateľom na dlhšej výpovednej lehote? napr. 4 mesiace? Alebo sa tu už nedá použiť výpoveď, ale skončenie dohodou? Prosím o osvetlenie. ďakujem pekne.
Tweety
30.12.09,08:07
V § 62 ods.1 je napísané, že výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Znamená to, že ak dá pracovník výpoveď, môže sa dohodnúť so zamestnávateľom na dlhšej výpovednej lehote? napr. 4 mesiace? Alebo sa tu už nedá použiť výpoveď, ale skončenie dohodou? Prosím o osvetlenie. ďakujem pekne.
Nie, tu je VD stále dvojmesačná. To najmenej znamená, že ak dá výpoveď zamestnáv. VD je najmenej 2-mesačná, ak má odpracovaných aspoň 5 rokov, VD je trojmesačná.
diana17
10.01.10,07:38
NÁHRADA ŠKODY
mimotemyPROSÍM O PREPÁČENIE Ale neviem kde položiť otázku, žiadna téma tu na Porade nieje tak úplne ideálna (a novú tému mi to akosi nechce založiť?:().
Ide o nasledujúcu skutočnosť.
A) Zamestnanec spôsobil škodu z nedbanlivosti. Vo výške ktorá pravdepodobne dosiahne niekoľko stotisíc korún. Jeho plat je však len okolo 14,000 korún mesačne v hrubom.
B) Ako s náhradou škody???

- podla Zákonníka práce §186 ods.2: Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti...nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa 4-násobku jeho priemerného mesačného zárobku...
- podla Občianskeho zákonníka § 442 ods.1: Uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk).

Teraz aká je prax, resp. skúsenosti z praxe? Má to zamestnávateľ vymáhať od zamestnanca podla Zák.Práce (tade do 4-násobku) alebo dôjde ku skončeniu prac.pomeru a dôjde na vymáhanie podla Obč.Zákonníka??? A ako je to s moderačným právom súdu podal § 450 Obč.Zákona????
5marian5
14.01.10,12:47
ahojte, chcem sa spytat, ak zamestnanec skoncil PP. je potrebne poslat ELDP na SP ak ano, musi byt aj podpisany zamestnancom?dakumej
VERONIKA6
14.01.10,12:55
ahojte, chcem sa spytat, ak zamestnanec skoncil PP. je potrebne poslat ELDP na SP ak ano, musi byt aj podpisany zamestnancom?dakumej
Po skončení pracovného pomeru zamestnávateľ odošle EL DP soc. poisťovni. Má byť podpísaný zamestnancom ale je ho možné poslať aj nepodpísaný od zamestnanca a v tom prípade zamestnávateľ dopíše do kolonky - nezastihnutý.
inci
16.01.10,09:09
Prosím Vás mám takýto problém. Nakoľko mi nevyplatil zamestnávateľ mzdu podla platného dekrétu a neupozornil ma na to písomne a ani útne a až v deň výplaty 14.12. som zistil, že mi zmenil mzdu a poslal na účet len 50% pôvodnej. Neupozornil ma na žiadne porušenie alebo neplnenie pracovnej náplne počas trvania mojho pracovného pomeru. Nakoľko sa mi v tom čase stal pracovný úraz odišiel som na PN, pri odovzdaný PN a stretnutí s VP mi stále nevysvetlili, prečo mi zobrali časť mzdy a nepredložili nový pracovný dekrét, naopak snažili sa ma presvedčiť aby som prijal inú pracovnú pozíciu a platové zaradenie, počas rozhovoru bola ponuka tri krát zmenená. Nakoľko som v tom čase a hned na mieste nevedel odpovedať sám vedúci pracovník priznal, že som v ochrane počas PN a nemusím prijímať žiadne rozhopdnutia do ukoncenia PN. Dohodli sme sa že mi uvedenú čiastku doplatí v najbližšom termíne. Nakoľko slubov a nedodržaných termínov z jeho strany bolo viac a vieryhodnosť tvrdený nesitá podal som na základe zákonníka práce paragraf 69 okamžitú výpoved zo strany zamestnanca 31.12.2009, ktorú po predložení VP následne prevzala sekretárka. Medzitým mi poslali nový platový výmer podpísaný VP 30.11.2009 a platný od 1.11.2009 termín odoslania bol 18.12. a prevzatý na pošte 28.12.2009. Samozrejme v dalšom výplatnom termíne mi neboli poslané nedoplatky za mzdu, dokonca neodoslala mzdvá učtáreň hlásenie o úraze do poisťovne a teraz mi ani neuznali výpoved, lebo vraj na to majú právo. opať žiadna komunikácia z ich strany. Nakoľko tam mám 30 dní dovolenky 120 hodín nadčasu nedoplatok za dva mesiace a odstupné dalšie dva mesiace bránia sa tej vysokej sume a vyplatiť ju. zatial som nedostal žiadne písomné vyrozumenie. Som naozaj od 1.1.2010 nezamestaný? ako mám postupovať? tvrdia, že ked sa oni rozhodli, že je neplatná výpoveď okamžitá a neprináležia mi ostatné vyššie spomínané veci?
diana17
19.01.10,11:30
Asi takto: Je veľmi podozrivé, že bez tvojho vedomia došlo k zníženiu tvojho platu. Podla mňa ťa mali každopádne informovať. Zmena platobného výmeru k 30.11.2009 - môže byť anti-datované (aspoň ja si tak myslím).
S tým skončením prac.pomeru podla § 69 ods.1 písm. b): pokiaľ si to poslal písomne a včas - pracovný pomer by mal byť skončený, mal by sis a zaragistrovať na UPSVaR ako si príslušní podla bydliska. Ale vymáhaniu dlžnej sumy a ďalších náležitostí sa asi nevyhneš.

PS. môžeš skúsiť stránku www.nip.sk (národný inšpektorát práce) zavolať tam a ďalej už uvidíš.
tanica1
26.01.10,19:03
Zamestnavatel nemoze svojvolne zmenit platove podmienky. Tie su sucastou pracovnej zmluvy alebo mzdoveho dekretu a ten mozno menit len po dohode oboch stran. To dorucenie postou neznamena pre Teba ziadnu zmenu. Tak na peniaze narok mas, ale ako pisala diana bude ich treba pravdepodobne vymahat. Vela stastia.
maad
28.01.10,11:04
Nevie mi niekto poradiť chcem sa spýtať ked som na PN 2 týždne vo výpovednej dobe po PN nastúpim do práce predlžuje sa mi výpovedná doba o tieto dva týždne?
rodina1
28.01.10,11:54
Nevie mi niekto poradiť chcem sa spýtať ked som na PN 2 týždne vo výpovednej dobe po PN nastúpim do práce predlžuje sa mi výpovedná doba o tieto dva týždne?
O dĺžku PN sa predlžuje len skúšobná doba. Ide o to, kedy ti končí výpovedná lehota. Ak pred ukončením PN, tak PP bude ukončený dňom, kedy ti skončí PN. Ak po ukončení PN, tak PP bude ukončený posledným dňom výpovednej lehoty.
Ešte doplním, ak si dala výpoveď ty, tak PP bude ukončený posledným dňom výpovednej lehoty bez ohľadu, kedy ti končí PN.
mimotemyAk sa mýlim, prosím, opravte ma. Ďakujem.
Ivka 07
10.02.10,10:31
Moj manžel je už od decembra 2009 na PN. Zamestnávateľ do konca februára 2010 chce ukončiť podnikateľskú činnosť, t.j. dal všetkým zamestnancom podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru, kde je uvedená výška mimoriadnej odmeny (nie odstupné), ktorú má vyplatiť v poslednej výplate za február 2010. Manžel bude pravdepodobne PN aj k 28.2.2010. Dohodu o ukončení prac.pomeru tiež podpísal. Aké má povinnosti v súvislosti s prihlásením sa na úrad práce a Soc.poisťovňou? Má sa ísť hlásiť na ÚP, aj ked PN bude naďalej trvať?
Chobot
10.02.10,11:43
Moj manžel je už od decembra 2009 na PN. Zamestnávateľ do konca februára 2010 chce ukončiť podnikateľskú činnosť, t.j. dal všetkým zamestnancom podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru, kde je uvedená výška mimoriadnej odmeny (nie odstupné), ktorú má vyplatiť v poslednej výplate za február 2010. Manžel bude pravdepodobne PN aj k 28.2.2010. Dohodu o ukončení prac.pomeru tiež podpísal. Aké má povinnosti v súvislosti s prihlásením sa na úrad práce a Soc.poisťovňou? Má sa ísť hlásiť na ÚP, aj ked PN bude naďalej trvať?

Nie, ÚP ho nezaeviduje, kým je na PN. Na Úrad sa pôjde zaregistrovať až po skončení PN. AK to stihne do 7 dní po ukončení PN, tak ho zaevidujú od nasledujúceho dňa po skončení PN. Ak tam pôjde neskôr, tak ho zaevidujú od toho dňa, kedy sa prihlási.
Ivka 07
10.02.10,12:29
Ďakujem pekne za odpoveď.
sybila3
10.02.10,13:41
čo všetko tlačiť a odovzdať pri ukončení PP, mám:
-odhlášku zo SP, ZP-RL FO
-mzdový list, kartu zamestnanca
-potvrdenie o príjme
-zápočtový list
-evid.list dôch. poist.
rodina1
10.02.10,14:12
[QUOTE=sybila3;1291825]čo všetko tlačiť a odovzdať pri ukončení PP, mám:
-odhlášku zo SP, ZP-RL FO - odhláška zo SP - áno, zo ZP dávaš odhlásenie na tlačive Oznámenie zamestnávateľa ...
-mzdový list, kartu zamestnanca - mzdový list - áno, karta zamestnanca - neviem, čo tým myslíš
-potvrdenie o príjme - áno
-zápočtový list - áno
-evid.list dôch. poist áno, zasielaš so sprievodným listom do SP
- ja ešte zamestnancovi, ktorý končí PP vytlačím aj tlačivo pre ÚPSVaR - "Potvrdenie zamestnávateľa na účely dávok v nezamestnanosti" (pre prípad, že by neskôr zostal zamestnanec nezamestnaný.

odpoveď v texte
simbata
11.02.10,09:03
Dobrý deň,

mám na vás prosbu, ohľadne skončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov tu bolo už veľa popísané, ale stále tomu postupu nejako nerozumiem, preto sa ospravedlňujem, že sa pýtam znova.
Mám závažné ochorenie ciev a pracujem ako predavačka, už 3 mesiace som PN a po skončení PN už nesmiem túto prácu vykonávať, teda môžem uplatniť paragraf 69 odst. 1 písmeno C o okamžitom skončení prac. pomeru. Ide však o toto:
*či zamestnávateľovi musím najprv odovzdať iba posudok od lekára a až po 15-tich dňoch aj výpveď alebo to môžem urobiť súčasne
*Zamestnávateľ má lehotu 15 dní na preradenie na iné pracovné miesto (čo však týchto 15 dní bude so mnou, keďže už nebudem PN a túto prácu vykonávať nemôžem)
*Či je možné posudok od lekára odovzdať ešte počas PN aby bola naplnená lehota 15 dní a pracovný pomer by som mohla tým pádom skončiť hneď ku dňu skončenia PN
*Ak mi ponúkne prácu, ale táto bude trebárs mzdovo nevýhodná ako predchádzajúca, môžem aj napriek tomu uplatniť paragraf 69?? Samozrejme ak mi ponúkne niečo normálne, rada zostanem zamestnaná. :-)
Veľmi pekne vám vopred ďakujem za vysvetlenie.
sybila3
11.02.10,14:45
viem, že zo ZP je odhláška, len som to tak v skratke napísala.
tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely dávok v nezamestnanosti nemám v programe.
simbata
16.02.10,07:56
Veľmi prosím, vedel by mi niekto vysvetliť postup v mojom príspevku "638"??
JAJA11
16.02.10,08:11
Veľmi prosím, vedel by mi niekto vysvetliť postup v mojom príspevku "638"??


Ja osobne by som sa bavila najskôr so zamestnávateľom, aby som vedela čo ma čaká. Takto treba uvažovať rôzne možnosti a to je zbytočné. :o
simbata
16.02.10,09:55
Ja osobne by som sa bavila najskôr so zamestnávateľom, aby som vedela čo ma čaká. Takto treba uvažovať rôzne možnosti a to je zbytočné. :o
Jaja, ak by sa dalo normálne komunikovať s mojím zamestnávateľom, určite tu o pomoc neprosím Vás... :( mne stačí iba odpoveď áno/nie, a vôbec to netreba rozpisovať.
*či zamestnávateľovi musím najprv odovzdať iba posudok od lekára a až po 15-tich dňoch aj výpoveď alebo to môžem urobiť súčasne
najprv posudok potom výpoveď / naraz posudok aj výpoveď / je to jedno
*Zamestnávateľ má lehotu 15 dní na preradenie na iné pracovné miesto (čo však týchto 15 dní bude so mnou, keďže už nebudem PN a túto prácu vykonávať nemôžem)
Neplatené volno/dovolenka/...?
*Či je možné posudok od lekára odovzdať ešte počas PN aby bola naplnená lehota 15 dní a pracovný pomer by som mohla tým pádom skončiť hneď ku dňu skončenia PN áno/nie
*Ak mi ponúkne prácu, ale táto bude trebárs mzdovo nevýhodnejšia ako predchádzajúca, môžem aj napriek tomu uplatniť paragraf 69??
áno/nie
karin vajdova
16.02.10,14:45
Prosím Vás, viete mi poradiť?
Chcem napísať rozviazanie pracovného pomeru zamestnancovi, ale nie som si istá, či môžem použiť aj dohodou, ak je to v skúšobnej dobe. V takomto prípade môžem využiť len skúšobnú dobu? alebo aj dohodu? dakujem karin
terezamaria
16.02.10,14:48
Jaja, ak by sa dalo normálne komunikovať s mojím zamestnávateľom, určite tu o pomoc neprosím Vás... :( mne stačí iba odpoveď áno/nie, a vôbec to netreba rozpisovať.
*či zamestnávateľovi musím najprv odovzdať iba posudok od lekára a až po 15-tich dňoch aj výpoveď alebo to môžem urobiť súčasne
najprv posudok potom výpoveď / naraz posudok aj výpoveď / je to jedno
*Zamestnávateľ má lehotu 15 dní na preradenie na iné pracovné miesto (čo však týchto 15 dní bude so mnou, keďže už nebudem PN a túto prácu vykonávať nemôžem)
Neplatené volno/dovolenka/...?
*Či je možné posudok od lekára odovzdať ešte počas PN aby bola naplnená lehota 15 dní a pracovný pomer by som mohla tým pádom skončiť hneď ku dňu skončenia PN áno/nie
*Ak mi ponúkne prácu, ale táto bude trebárs mzdovo nevýhodnejšia ako predchádzajúca, môžem aj napriek tomu uplatniť paragraf 69??
áno/nie

Budeš mať zdravotnú správu od lekára, že nemôžeš vykonávať terajšiu prácu. Odovzdáš ju zamestnávateľovi a budeš chodiť do práce. Pôvodnú prácu vykonávať nebudeš a budeš čakať, kým Ťa preradí na prácu, ktorú vykonávať môžeš. Budeš trebárs sedieť a čakať. Pokiaľ tak neurobí, po 15 dňoch môžeš dať Okamžité skončenie pracovného pomeru, podľa § 69, ods.1, písm.a/ ZP. Budeš mať nárok na odstupné, podľa § 69, ods.4.
Chobot
16.02.10,14:51
Prosím Vás, viete mi poradiť?
Chcem napísať rozviazanie pracovného pomeru zamestnancovi, ale nie som si istá, či môžem použiť aj dohodou, ak je to v skúšobnej dobe. V takomto prípade môžem využiť len skúšobnú dobu? alebo aj dohodu? dakujem karin

Aj počas skúš. doby je možné ukončiť PP iným spôsobom, než len ukončenie v SD. Takže kľudne môžeš uzatvoriť dohodu o skončení PP k určitému dátumu.
karin vajdova
16.02.10,15:55
Chobot....ďakujem krásne Karin
simbata
16.02.10,17:26
Budeš mať zdravotnú správu od lekára, že nemôžeš vykonávať terajšiu prácu. Odovzdáš ju zamestnávateľovi a budeš chodiť do práce. Pôvodnú prácu vykonávať nebudeš a budeš čakať, kým Ťa preradí na prácu, ktorú vykonávať môžeš. Budeš trebárs sedieť a čakať. Pokiaľ tak neurobí, po 15 dňoch môžeš dať Okamžité skončenie pracovného pomeru, podľa § 69, ods.1, písm.a/ ZP. Budeš mať nárok na odstupné, podľa § 69, ods.4.
Teri, veeeľmi ďakujem, toto bolo vysvetlené fakt po lopate. ;) Ja som mala obavy čo tie dni so mnou bude. :confused:
Ešte raz veľká vďaka.
Laco-monter
16.02.10,17:35
mne by nikto nepovedal,že nedám Ti vypoveď.

Z radosťou by sa ma rýchlo zbavili.
terezamaria
16.02.10,17:58
Teri, veeeľmi ďakujem, toto bolo vysvetlené fakt po lopate. ;) Ja som mala obavy čo tie dni so mnou bude. :confused:
Ešte raz veľká vďaka.

Nemusíš sa ničoho obávať, len riadne a načas chodiť do práce. Myslím, že aj zamestnávateľ pochopí, že treba neodkladne konať. Napíš si ten paragraf na papier a keď sa budete rozprávať a dôvodil by, že nemá pre Teba prácu, tak mu môžeš povedať, že po 15 dńoch dáš Okamžité skončenie pracovného pomeru. Do práce stále nastupuj, držím palce, ozvi sa, ako Ti to dopadlo.
jim_raynor
26.02.10,12:48
Ahojte.

Chcel by som pomoct s konkretnym pripadom.

Zamestnanec chce odíst a zamestnavateľ nemá záujem o rozviazanie PP dohodou. Zamestnavatel pracuje ako obchodný zástupca a vypláca mzdy z uskutočnených obchodov. Zmluvne je teda mzda definovaná ako dajaký minimálny fix + variabilná zlozka podla výkonu zamestnanca.

Zamestnanec dostáva polročný bonus ktorý však nie je podchytený ani v pracovnej zmluve ani v mzdovom výmere.

Zamestnávateľ mu polročný bonus nevyplatil v 01/2010 ako mu prislúchalo podľa zmluvy o obchodnom zastúpení ktorú ma zamestnávateľ uzavretú so spoločnosťou pre ktorú pracuje. Zamestnávateľ mu však vyplatil štandardnú mzdu.

Moja otázky teda znejú:

Je možné aby zamestnanec uplatnil možnosť okamžitého zrušenia PP na základe § 69 Zákonníka práce ods. 1 písmeno b) ?

Bude musieť zamestnanec niečo dokladovať?
Daniela 7
27.02.10,05:08
Ahojte
Chcem sa opýtať,ak by som si dala výpoveď v zamestnaní práve teraz v pondelok,čo je 1.3.2010,začína mi plynúť výpovedná lehota už v marci-nakoľko je 1,alebo až od apríla?
rodina1
27.02.10,08:42
Ahojte
Chcem sa opýtať,ak by som si dala výpoveď v zamestnaní práve teraz v pondelok,čo je 1.3.2010,začína mi plynúť výpovedná lehota už v marci-nakoľko je 1,alebo až od apríla?
Výpovedná doba ti začne plynúť až od apríla.
adi11
27.02.10,08:48
Ahojte
Chcem sa opýtať,ak by som si dala výpoveď v zamestnaní práve teraz v pondelok,čo je 1.3.2010,začína mi plynúť výpovedná lehota už v marci-nakoľko je 1,alebo až od apríla?
vypovedna lehota zacne plynut od prveho dna nasledujuceho mesiaca
Tweety
27.02.10,18:07
Ahojte
Chcem sa opýtať,ak by som si dala výpoveď v zamestnaní práve teraz v pondelok,čo je 1.3.2010,začína mi plynúť výpovedná lehota už v marci-nakoľko je 1,alebo až od apríla?
VD bude dvojmesačná, začne 1.4. a skončí 31.5.2010.
Daniela 7
27.02.10,20:14
Ďakujem.Takže aj keby to mal môj zamestnávateľ doručené v ten deň 1.3 mi to moc nepomôže,však?
drobeceva
27.02.10,20:17
Ďakujem.Takže aj keby to mal môj zamestnávateľ doručené v ten deň 1.3 mi to moc nepomôže,však?
Ak by Ti veľmi chcel pomôcť a urýchliť o jeden mesiac, tak by tam muselo byť razítko doručenia 26.2.2010;)
Evanka
28.02.10,00:48
Ahojte
Chcem sa opýtať,ak by som si dala výpoveď v zamestnaní práve teraz v pondelok,čo je 1.3.2010,začína mi plynúť výpovedná lehota už v marci-nakoľko je 1,alebo až od apríla?

Odpoveď už máš,
ale ak chceš skončiť PP skôr, skús sa dohodnúť na ukončení pracovného pomeru dohodou. Ak bude z-teľ súhlasiť, môže byť skončenie PP k termínu na akom sa dohodnete. S touto formou však musia obidve strany súhlasiť.
Ak nie, zostáva ti iba výpoveď.
Daniela 7
28.02.10,03:51
A ako je to ak by som priložila papier od obvodnej doktorky,že prácu už nemôžem vykonávať?Skončí mi PP hned?alebo sa dá vtedy skôr dohodnúť na určitom dátume.Viem,že náhradné miesto pre mňa nemá vedúca,lebo odtiaľ nedávno boli niektorí prepustení.
simbata
02.03.10,06:07
Nemusíš sa ničoho obávať, len riadne a načas chodiť do práce. Myslím, že aj zamestnávateľ pochopí, že treba neodkladne konať. Napíš si ten paragraf na papier a keď sa budete rozprávať a dôvodil by, že nemá pre Teba prácu, tak mu môžeš povedať, že po 15 dńoch dáš Okamžité skončenie pracovného pomeru. Do práce stále nastupuj, držím palce, ozvi sa, ako Ti to dopadlo.
Teri, už som bola v práci a rozprávala s riaditeľkou. Nakoľko už majú nového zamestnanca, tak súhlasila hneď s okamžitým skončením pracovného pomeru a že to nebudú naťahovať ani o tých 15 dní a navrhla mi, že to skončíme dohodou. Ja sa však teraz bojím aby som neprišla o 2-mesačné odstupné, na ktoré by som v prípade použitia par. 69. mala nárok. Mám teda trvať na tom aby toto bolo slovne zahrnuté v dohode?? Prípadne aj trvať na vyčíslení konkrétnej výšky, či tá je daná zákonom stále rovnako ako pri par. 69?
Vopred ďakujem ak si nájdeš čas na odpoveď. :-)
Chobot
02.03.10,22:06
Teri, už som bola v práci a rozprávala s riaditeľkou. Nakoľko už majú nového zamestnanca, tak súhlasila hneď s okamžitým skončením pracovného pomeru a že to nebudú naťahovať ani o tých 15 dní a navrhla mi, že to skončíme dohodou. Ja sa však teraz bojím aby som neprišla o 2-mesačné odstupné, na ktoré by som v prípade použitia par. 69. mala nárok. Mám teda trvať na tom aby toto bolo slovne zahrnuté v dohode?? Prípadne aj trvať na vyčíslení konkrétnej výšky, či tá je daná zákonom stále rovnako ako pri par. 69?
Vopred ďakujem ak si nájdeš čas na odpoveď. :-)

Aby si neprišla o odstupné, trvaj na tom, aby v dohode bolo uvedené, že PP končí dohodou z dôvodu organizačných zmien, na základe ktorých si sa stala nadbytočnou. Výška odstupného nemusí byť uvedená v dohode, ak je tam dôvod organizačných zmien, tak máš zo zákona nárok na odstupné.
terezamaria
03.03.10,08:48
Budeš mať zdravotnú správu od lekára, že nemôžeš vykonávať terajšiu prácu. Odovzdáš ju zamestnávateľovi a budeš chodiť do práce. Pôvodnú prácu vykonávať nebudeš a budeš čakať, kým Ťa preradí na prácu, ktorú vykonávať môžeš. Budeš trebárs sedieť a čakať. Pokiaľ tak neurobí, po 15 dňoch môžeš dať Okamžité skončenie pracovného pomeru, podľa § 69, ods.1, písm.a/ ZP. Budeš mať nárok na odstupné, podľa § 69, ods.4.

Simbata dodrž toto, čo som Ti písala, nepristúp na "Dohodu". Pokiaľ pristúpiš, s odstupným sa môžeš rozlúčiť. Trvaj na Okamžitom skončení pracovného pomeru podľa § 69, ods.1, písm.a/ ZP. Budeš mať nárok na odstupné, podľa § 69, ods.4 ZP/ teda dvojmesačné/.

§69, ods.4 ZP -zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. / teda skončíš a budú Ti vyplatené 2 mesiace odstupného, prípadne preplatená ešte nevyčerpaná dovolenka/
simbata
03.03.10,09:38
ďakujem Teri za radu. ja sa v tých zákonoch absolútne nevyznám, preto som sa chcela poradiť. Už len podľa toho ako so mnou riaditeľka rozprávala som myslela, že s tou dohodou to nebude všetko tak ako má byť a že sa chce vyhnúť odstupnému.
takže keď 15-teho marca nastúpim do práce, prinesiem posudok od lekára a výpoveď podľa § 69, ods.1, písm.a/ ZP a všetko to bude v súlade so zákonom a neprídem o odstupné.
Ešte že ste tu takýto skvelí ľudia, čo nám neznalým zákonov poradíte. :-) Ani nevieš ako som ti vďačná Teri.
Prajem ti krásny deň.
Zuzana
elpka
10.03.10,12:04
ahojte, chcem sa vás opýtať na jednu situáciu....
zamestnanec dal výpoveď 1.3., čiže mu plynie výpovedná lehota dva mesiace...ale ak by bol uzákonený zákon s platnosťou od 1.4. budú sa tieto zmeny v zákone týkať tohto zamestnanca? alebo sa berie dátum výpovede?
vopred ďakujem za odpoveď.....
rodina1
10.03.10,12:16
ahojte, chcem sa vás opýtať na jednu situáciu....
zamestnanec dal výpoveď 1.3., čiže mu plynie výpovedná lehota dva mesiace...ale ak by bol uzákonený zákon s platnosťou od 1.4. budú sa tieto zmeny v zákone týkať tohto zamestnanca? alebo sa berie dátum výpovede?
vopred ďakujem za odpoveď.....
Nový zákon je uzákonený s účinnosťou od 1.3., a dúfam, že ďalší s účinnosťou od 1.4. nebude schválený. Ale teda hypoteticky, zmeny v novom zákone (účinnosť od 1.4.) by sa ho nemali týkať. Pretože výpoveď podal ešte podľa vtedy platného zákona, aj napriek tomu, že jeho výpovedná lehota začína plynúť až 1.4.
elpka
10.03.10,12:57
Nový zákon je uzákonený s účinnosťou od 1.3., a dúfam, že ďalší s účinnosťou od 1.4. nebude schválený. Ale teda hypoteticky, zmeny v novom zákone (účinnosť od 1.4.) by sa ho nemali týkať. Pretože výpoveď podal ešte podľa vtedy platného zákona, aj napriek tomu, že jeho výpovedná lehota začína plynúť až 1.4.

ďakujem pekne za odpoveď.....:) áno bola to hypotetická otázka, ktorá sa týkala zákona, ktorý sa má novelizovať koncom roka.
Chobot
10.03.10,21:10
ahojte, chcem sa vás opýtať na jednu situáciu....
zamestnanec dal výpoveď 1.3., čiže mu plynie výpovedná lehota dva mesiace...ale ak by bol uzákonený zákon s platnosťou od 1.4. budú sa tieto zmeny v zákone týkať tohto zamestnanca? alebo sa berie dátum výpovede?
vopred ďakujem za odpoveď.....

Pri každej novele zákona sú na konci prechodné ustanovenia, ktoré určia, podľa ktorého znenia zákona sa spravujú právne vzťahy a úkony vzniknuté pred nadobudnutím novely zákona. Ak je tam uvedené, že právne úkony vykonané pred účinnosťou novely sa riadia starým zákonom, tak sa riadia starým zákonom. Takže vždy treba pozerať aj na tie prechodné a záverečné ustanovenia.
JanulkaJ
11.03.10,07:01
Dobry den,
som zamestnana do 30,4,2010 od 01,05,2010 budem nezamestnana, nemam ale odpracovane roky aby som ziskala podporu v nezamestnanosti.
mam odpracovane dva roky do februar/2010.
Kedze od septembra plati zakon ze podpora v nezamestnanosti sa bude ratat posledne tri roky a dva roky na podporu, tak mne bude stacit aby som sa od 01,05,2010 zaregistrovala ako FO dobrovolny platca poistenia v nezamestnanosti do 31,08,2010, aby som mala potom narok na podporu od 01,09,2010?
Od 01,09,2010 by som sa riadne zahlasila na urade prace ako nezamestnana osoba.

Dakujem za radu
<!-- google_ad_section_end -->
nelika666
25.03.10,15:35
AK si chcela odísť čím skôr, najprv si mala skúsiť skončiť PP dohodou, kedže si dala výpoveď, VD začína 1.5. a končí 30.6.07, tak ako uviedol zamestnávateľ. Teraz už ostáva iba počkať na koniec VD. Ak nepočkáš na koniec VD a odídeš, zamestnávateľ má nárok na náhradu spôsobenj škody tvojou neprítomnosťou v práci.

ja som sa docitala ze ak nenastupis, tak moze vymahat penaznu nahradu iba ak to mate ukotvene v pracovnej zmluve..

§ 62
Výpovedná doba

(3) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

alebo som to zle pochopila?
Chobot
25.03.10,20:02
ja som sa docitala ze ak nenastupis, tak moze vymahat penaznu nahradu iba ak to mate ukotvene v pracovnej zmluve..

§ 62
Výpovedná doba

(3) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

alebo som to zle pochopila?

Túto áno, ale okrem toho má stále nárok na vymáhanie škody, ktorú mu spôsobí zamestnanec tým, že nedodrží výp. dobu. Tá pokuta je len niečo navyše, lebo náhradu škody musí jednoznačne preukázať a vo väčšine prípadov sa jej súdne domáhať.
ivka70
26.03.10,05:35
Dobry den,
som zamestnana do 30,4,2010 od 01,05,2010 budem nezamestnana, nemam ale odpracovane roky aby som ziskala podporu v nezamestnanosti.
mam odpracovane dva roky do februar/2010.
Kedze od septembra plati zakon ze podpora v nezamestnanosti sa bude ratat posledne tri roky a dva roky na podporu, tak mne bude stacit aby som sa od 01,05,2010 zaregistrovala ako FO dobrovolny platca poistenia v nezamestnanosti do 31,08,2010, aby som mala potom narok na podporu od 01,09,2010?
Od 01,09,2010 by som sa riadne zahlasila na urade prace ako nezamestnana osoba.

Dakujem za radu
<!-- google_ad_section_end -->


Ano, skoro tak ako pises.
Povinne je vsak zdravotne poistenie, takze sa musis od 1.5. prihlasit v zdravotnej poistovni.
Ak uz mas odpracovane 2 roky, tak si nemusis platit dobrovolne poistenie v nezamestnanosti, narok na podporu ti vznikne aj bez toho, ak sa zaregistrujes na UP az po 1.9. (zakon uz je schvaleny).
simbata
02.04.10,08:54
Dobrý deň,

mám na vás prosbu, ohľadne skončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov tu bolo už veľa popísané, ale stále tomu postupu nejako nerozumiem, preto sa ospravedlňujem, že sa pýtam znova.
Mám závažné ochorenie ciev a pracujem ako predavačka, už 3 mesiace som PN a po skončení PN už nesmiem túto prácu vykonávať, teda môžem uplatniť paragraf 69 odst. 1 písmeno C o okamžitom skončení prac. pomeru. Ide však o toto:
*či zamestnávateľovi musím najprv odovzdať iba posudok od lekára a až po 15-tich dňoch aj výpveď alebo to môžem urobiť súčasne
*Zamestnávateľ má lehotu 15 dní na preradenie na iné pracovné miesto (čo však týchto 15 dní bude so mnou, keďže už nebudem PN a túto prácu vykonávať nemôžem)
*Či je možné posudok od lekára odovzdať ešte počas PN aby bola naplnená lehota 15 dní a pracovný pomer by som mohla tým pádom skončiť hneď ku dňu skončenia PN
*Ak mi ponúkne prácu, ale táto bude trebárs mzdovo nevýhodná ako predchádzajúca, môžem aj napriek tomu uplatniť paragraf 69?? Samozrejme ak mi ponúkne niečo normálne, rada zostanem zamestnaná. :-)
Veľmi pekne vám vopred ďakujem za vysvetlenie.


Takže také zhrnutie pre tých čo budú mať tiež tak veľa otázok ohľadne skončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov ako som mala ja.........
(samozrejme, na toto som neprišla sama, sú to rady od poraďákov a od právničky, len zrhnuté tak do kopy a pre nás neznalých zákona tak trošku aj zrozumitelnejšie :))

* pracovný pomer zo zdravotných dôvodov sa ukončuje
§69
(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní (kalendárnych) odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

* po skončení PN treba teda prísť do práce s lekárskym posudkom o tom, že prácu vykonávať nesmiete a treba sedieť a čakať.
- teda posudok budete mať a do práce treba pekne chodiť na čas a sadnúť si tam trebárs na stoličku a čakať čo vám zamestnávateľ ponúkne alebo neponúkne

* ak vám ponúkne akúkoľvek prácu ktorú vykonávať môžete vzhľadom na zdravotný stav a môže to byť aj značne odlišná práca od tej čo ste vykonávali, tak tým pádom vám padá akýkoľvek nárok na náhradu mzdy či už prácu prijmete alebo neprijmete.
(viď môj prípad, zamestnávateľ mi ponúkol úplne otrasnú prácu pri ktorej môžem sedieť, avšak vie, že ju robiť nepôjdem, nakoniec dám sama výpoveď a bude mať odo mňa pokoj. A to i napriek tomu, že mi 4 mesiace počas PN tvrdili že pre mňa žiadnu prácu nemajú a riaditeľka sa ma snažila nahovoriť na dohodu, avšak keď som jej pred ukončením PN volala, že nech pripraví dohodu avšak aj s odkazom na zákon a s ukotvením odstupného, tak jedom pomaly vykypela a do pol hodiny si vymyslela prácu, ktorú vykonávať môžem, avšak je jej jasné, že niečo podobné v živote nevezmem a aj tak sa vyhne tomu mi to odstupné dať)

* viem, že porada je hlavne o tom aby sa veci robili korektne a zákonne avšak ak vám zamestnávateľ spraví podobný podraz a spolieha sa na Vašu nevedomosť, len aby vám nevyplatil odstupné tak ak sa človek bráni podobným spôsobom, tak mu niet čo zazlievať
- právnička mi poradila ešte jednu vec a to nastúpiť do práce s posudkom od lekára na to, že doterajšiu prácu vykonávať nemôžem, sadnúť si tam a čakať kým mi nedajú písomné preradenie na novú prácu, (v žiadnom prípade vraj nesmiem začať nič vykonávať a mám trvať na písomnom preradení) následne na to sa vypýtať ku lekárovi, že s ním chcete konzultovať či je práca vhodná a dať si vystaviť posudok aj na túto prácu. Avšak tu treba mať asi dobrého lekára a možno aspoň aké také dôvody, pre ktoré by sa teoreticky tá práca vykonávať nedala.

* úplne skvelá "poraďáčka" pani "terezamaria" tu na porade mi poslala aj vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru:

Tvoje meno, adresa
_________________________

Zamestnávateľ
adresa
________________

Vec: Okamžité skončenie pracovného pomeru, podľa § 69, ods.1, písm.a/ ZP.
____________________________________________

Nakoľko mám zdravotné problémy, ktoré lekár opísal v správe pre Vás, okamžite končím pracovný pomer podľa § 69, ods.1, písm.a/ ZP. Prácu, ktorú ste mi ústne/písomne ponúkali nemôžem zo zdravotných dôvodov prijať, nakoľko mi to nedovolí zdravotný stav. Inú prácu pre mňa nemáte, takže postupujem takto.

Odôvodnenie:
___________

Môj zdravotný stav sa zhoršil, tomuto skutkovému stavu predchádzala práceneschopnosť. Podľa lekárskej správy nemôžem vykonávať doterajšiu prácu, inú prácu, ktorá je v súlade s odporučením lekárov pre mňa nemáte.Trvám teda na horeuvedenom.

S pozdravom __________________________

Pošli im to doporučene alebo pri nástupe do práce im to odovzdaj a kópiu nech Ti orazia a napíšu dátum prijatia, ahoj Tereza

* takže všetkým čo riešia podobný problém držím veľmi päste, hlavne aby to zdravie poslúchalo a hádam budete mať väčšie šťastie sa normálne dohodnúť so zamestnávateľom bez podrazov a zákerností, lebo podľa mňa je vždy lepšie ak si ľudia sadnú a veci sa vyriešia bez emócií a hnevu a rozísť sa v tom najhoršom v práci kde ste odrobili roky nie je zrovna dobrý pocit.

Zároveň nakoľko nie som právnik ani personalista a sú to len zhrnuté informácie, ktoré mi postupne chodili, tak ak by ste tam našli chybu, prosím opravte ju, lebo nechcem aby tu boli popísané hlúposti
Ďakujem
eby
14.04.10,15:38
Re: Podpora v nezamestnanosti
Dobrý deň. Prosím o vyjadrenie k nasledovnému:
Jednej pani dnes /14.4.2010/ v sociálnej poisťovni odsúhlasili invalidný dôchodok s poklesom zárobkovej činnosti 63%. Zajtra má ísť k lekárovi ukončiť PN. Žiaden doklad zo sociálky ešte nemá. Mzdárka jej dnes oznámila, že zajtra si má doniesť aj výpoveď. Je správne, čo uvediem nižšie?

1. od lekára musíte mať lekársky posudok, že nemôžete vykonávať doterajšiu prácu, tento doložíte spolu s ukončenou PN
riaditeľka Vám musí písomne do 15 dní prideliť prácu, ktorú môžete vykonávať – do práce musíte prísť každý deň, zapísať sa a čakať na to, čo Vám pridelí. Keď takúto prácu pre Vás nebude mať, po 15 dňoch môžete dať Okamžité skončenie pracovného pomeru, podľa § 69, ods.1, písm.a/ ZP.

§ 69 Zákonník práce

(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Ak chcete skončiť pracovný pomer okamžite z dôvodu Vášho nepreradenia na inú prácu v prípade, že vykonávaním pôvodnej práce ohrozujete svoje zdravie, musíte mať lekársky posudok (POZOR, nie lekársku správu alebo lekárske odporúčanie), ktorý musíte čo najskôr predložiť Vášmu zamestnávateľovi. Dôvod na okamžité skončenie nastane vtedy, ak Vás Váš zamestnávateľ nepreradí na inú prácu do 15 dní od predloženia lekárskeho posudku. Môžete urobiť ešte jednu vec, a to nevykonávať prácu, ktorá ohrozuje Vaše zdravie v prípade, že Vás zamestnávateľ okamžite po predložení lekárskeho posudku nepreradil na inú prácu. Neporušujete tým pracovnú disciplínu a za obdobie nepridelenia na inú prácu Vám patrí mzda vo výške Vášho priemerného zárobku. Ak plánujete okamžite skončiť pracovný pomer, pozor na uplynutie doby 1 mesiaca a dodržania 15 dňovej lehoty, ktorú nedodrží zamestnávateľ.

2. Budete mať nárok na odstupné, podľa § 69, ods.4. /§69

4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.


Okamžité skončenie PP môže dať zamestnanec po dohode so zamestnávateľom aj do 15 dní.

3. nárok na odchodné je pri invalidnom s poklesom nad 70% - takže na to nárok nemáte


Otázka: je možné v tomto prípade zaevidovať sa na ÚP? Už som to našla, je to možné.

Ďakujem vopred za odpovede, pekný večer
Zuzy
11.05.10,05:10
Dobrý deň, zamestnanec podal žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou, čim aj zamestnávateľ súhlasí. Ale tam napísal aj to, že zo zdravotných dôvodov podľa § 69 ods. a, čo si myslím trošku poplietol. /Buď je to dohoda alebo okamžité skončenie/ Ako prílohu priložil aj lekársku správu, ale tam sa len uvádza, že má takú a takú chorobu, ale vyslovene tam nie je napísané, že tú prácu nemôže vykonávať. Má nárok na odstupné? Za odpovede ďakujem
Tweety
11.05.10,05:53
Dobrý deň, zamestnanec podal žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou, čim aj zamestnávateľ súhlasí. Ale tam napísal aj to, že zo zdravotných dôvodov podľa § 69 ods. a, čo si myslím trošku poplietol. /Buď je to dohoda alebo okamžité skončenie/ Ako prílohu priložil aj lekársku správu, ale tam sa len uvádza, že má takú a takú chorobu, ale vyslovene tam nie je napísané, že tú prácu nemôže vykonávať. Má nárok na odstupné? Za odpovede ďakujem
Nie, nemá.
hanelie
11.05.10,05:53
pri výpovedi podľa § 60 nemá nárok ani na odstupné, ani na náhradu mzdy,

ak by chcel podať výpoveď podľa tohto
§ 69


(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

musí byť v lekárskej správe od odborného lekára posudok, že prácu nemôže zo zdravotných dôvodov vykonávať, vtedy mu patrí náhrada mzdy za 2 mesiace
books
11.05.10,06:04
Dobrý deň,náš zamestnanec si dal výpoveď podľa §60 ku dňu 16.05.2010. Chcela by som sa spýtať koľko dní má nárok na dovolenku?
Na celý rok má nárok na 20 dní a ku dňu 16.05.2010.
výpočet: (20:12)x5 = 8,30 dňa, zaokrúhlim na 8,00 dní.
Je to tak správne?
alebo
výpočet: (20:12)x4 = 6,66 dňa, zaokrúhlim na 7,00 dní?

Ďakujem.
Tweety
11.05.10,06:06
Dobrý deň,náš zamestnanec si dal výpoveď podľa §60 ku dňu 16.05.2010. Chcela by som sa spýtať koľko dní má nárok na dovolenku?
Na celý rok má nárok na 20 dní a ku dňu 16.05.2010.
výpočet: (20:12)x5 = 8,30 dňa, zaokrúhlim na 8,00 dní.
Je to tak správne?
alebo
výpočet: (20:12)x4 = 6,66 dňa, zaokrúhlim na 7,00 dní?

Ďakujem.
2O/12*4= 6,5. Patrí mu pomerná časť dovolenky za KR, tu počítame len celé odpracov. mesiace.
books
11.05.10,06:07
2O/12*4= 6,5.

Ďakujem.
Katarina
18.05.10,16:37
Veľmi pekne prosím o radu. Dcéra - vedúca predajne, sa dnes dozvedela, že k 25.5.2009 končí pracovný pomer, nakoľko firma je v konkurze od 3.5.2009. Povedali, jej že s nimi rozviažu pracovný pomer podľa § 60 k 30.6.2009. Ona trvala na § 63. Bolo jej povedané, že to môže byť len § 60 s odvolaním sa na § 63 nakoľko túto skutočnosť sa dozvedeli zamestnanci len týždeň pred ukončením pracovného pomeru. Potom jej zavolali, že ona nech súhlasí s tým, že ako vedúca zostane do 18.6.2009. Celá sa mi to nezdá. Aprílovú výplatu dostali vyplatenú, je otázne či na dalšie výplaty majú peniaze. Odstupné si budú vybavovať cez garančné poistenie. Mne sa tento postup po prečítaní ZP nepáči. Prosím pomôžte. Dakujem
Tweety
18.05.10,16:44
Veľmi pekne prosím o radu. Dcéra - vedúca predajne, sa dnes dozvedela, že k 25.5.2009 končí pracovný pomer, nakoľko firma je v konkurze od 3.5.2009. Povedali, jej že s nimi rozviažu pracovný pomer podľa § 60 k 30.6.2009. Ona trvala na § 63. Bolo jej povedané, že to môže byť len § 60 s odvolaním sa na § 63 nakoľko túto skutočnosť sa dozvedeli zamestnanci len týždeň pred ukončením pracovného pomeru. Potom jej zavolali, že ona nech súhlasí s tým, že ako vedúca zostane do 18.6.2009. Celá sa mi to nezdá. Aprílovú výplatu dostali vyplatenú, je otázne či na dalšie výplaty majú peniaze. Odstupné si budú vybavovať cez garančné poistenie. Mne sa tento postup po prečítaní ZP nepáči. Prosím pomôžte. Dakujem
V úvahu prichádza len § 63
Výpoveď daná zamestnávateľom

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
d) zamestnanec
1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,
2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,
e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

§ 76
Odstupné a odchodné
(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo dohodou z tých istých dôvodov, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.
Katarina
18.05.10,16:59
Tweety, veľmi pekne dakujem za rýchlu reakciu. Pracujú v podniku menej ako 5 rokov, teda jedná sa o 2 mesiace odstupného. Ale nechápem, prečo argumentujú s tým, že sa to zamestnanci dozvedeli týždeň pred výpovedou. Má to na niečo vplyv, alebo je to len ich výmysel. Nepracujem so mzdami, informácie hľadám tu . A to že dcére chcú dať výpoved presne o mesiac, nie je v ich úvahe niekde podraz ?
Tweety
18.05.10,17:02
Tweety, veľmi pekne dakujem za rýchlu reakciu. Pracujú v podniku menej ako 5 rokov, teda jedná sa o 2 mesiace odstupného. Ale nechápem, prečo argumentujú s tým, že sa to zamestnanci dozvedeli týždeň pred výpovedou. Má to na niečo vplyv, alebo je to len ich výmysel. Je to len ich výmysel, jednoducho chcú zamestnancov obabrať. Pri skončení PP dohodou podľa § 60 bez udania dôvodu totiž nie je nárok na odstupné. Nepracujem so mzdami, informácie hľadám tu . A to že dcére chcú dať výpoved presne o mesiac, nie je v ich úvahe niekde podraz ?
Odpovede v texte.
vieraaaa
18.05.10,17:14
Tweety, veľmi pekne dakujem za rýchlu reakciu. Pracujú v podniku menej ako 5 rokov, teda jedná sa o 2 mesiace odstupného. Ale nechápem, prečo argumentujú s tým, že sa to zamestnanci dozvedeli týždeň pred výpovedou. Má to na niečo vplyv, alebo je to len ich výmysel. Nepracujem so mzdami, informácie hľadám tu . A to že dcére chcú dať výpoved presne o mesiac, nie je v ich úvahe niekde podraz ?
Tak ako píše "Tweety", ide o to, že aj keď im dajú dohodu s odvolaním na § 63 a vyplatia im z toho dôvodu odstupné, nemusí im však už firma platiť 2 alebo 3 mesiace počas výpovednej doby, podľa dĺžky odpracovaných rokov. Keby to bolo podľa § 63 ods. 1, tak by mali nárok aj na odstupné a aj na plat počas výpovednej doby.
Katarina
18.05.10,19:03
Tak prišla dcéra z roboty s tým, že výpoved bude v tejto forme. Dohoda o skončení pracovného pomeru podla § 60 zákona 311/2001.Uvedené strany sa dohodli ukončiť pracovný pomer podľa § 60. Dôvodom rozviazania prac.pomeru sú org.zmeny podla § 63 ods. 1 písm. a ZP . Má firma na takúto formu výpovede právo, resp. ako sa môže zamestnanec proti tomu brániť. Vyhlásili, že výpoved podla § 63 neprichádza do úvahy.
Prosím čo sa pod tým rozumie, že firma nemusí platiť 2 alebo 3 mesiace počas výpovednej doby? Dnes im oznámili, že do 25.5. majú obchod vyprázdniť a k tomuto dňu predavačky prepúšťajú.Dalej mi nie je jasné prečo chcú dcéru držať do 18.6. teda ešte jeden mesiac, nebude mať z toho nevýhody.
bznka
27.05.10,10:19
Dobry den, ako ukoncit pracovny pomer vo firme, kde uz niekto nie je...dotycny clovek siel pred rokmi na matersku teraz je este na rodicovskej....a nikto s nou pracovny pomer neskoncil lenze firma uz v mieste sidla nie je,a nema kto jej ukoncnei pracovneho pomeru prvzait potvrdit.

Co v takm pripade, lebo vlastne dotycny ani nema kde nastupit po skonceni rodicovskej dovolenky. Proste po firme akoby sa zem prepadla.

Dakujem
JAJA11
27.05.10,10:30
Dobry den, ako ukoncit pracovny pomer vo firme, kde uz niekto nie je...dotycny clovek siel pred rokmi na matersku teraz je este na rodicovskej....a nikto s nou pracovny pomer neskoncil lenze firma uz v mieste sidla nie je,a nema kto jej ukoncnei pracovneho pomeru prvzait potvrdit.

Co v takm pripade, lebo vlastne dotycny ani nema kde nastupit po skonceni rodicovskej dovolenky. Proste po firme akoby sa zem prepadla.

Dakujem

No bolo by dobré pohľadať túto firmu. Na internete, v obchodnom registri zistiť, či tá firma existuje a kde má sídlo. Prípadne v sociálnej poisťovni by mohli vedieť niečo o tej firme.
bznka
27.05.10,17:54
no ale v Or firma je registrovana tam kde mala sidlo, teraz uz tam je nejake ina. KOnatel firmy nie je Slovak, takze o to vacsi problem. Svoje povinosti voci statu si neplni vobec, na socialke a inde neposiela nic co by bolo treba ale ved tam sme boli uz len dvaja zamestnanci, ten druhy to vyriesil druhym zamestanim. Ale ja by som potrebovala papier ze som tam skoncila aj ked neviem kto urobi vsetky potrebne papierovacky smojim ukonceim ci uz na zdravotke ci socialke.
Uctovnicka co pre firmu robila nedostala zaplatene takze ona uz nerobi nic/ved bola len na zivnost/.

Fakt neviem ako v takom pripade ukoncit pracovny pomer.
JAJA11
27.05.10,18:50
no ale v Or firma je registrovana tam kde mala sidlo, teraz uz tam je nejake ina. KOnatel firmy nie je Slovak, takze o to vacsi problem. Svoje povinosti voci statu si neplni vobec, na socialke a inde neposiela nic co by bolo treba ale ved tam sme boli uz len dvaja zamestnanci, ten druhy to vyriesil druhym zamestanim. Ale ja by som potrebovala papier ze som tam skoncila aj ked neviem kto urobi vsetky potrebne papierovacky smojim ukonceim ci uz na zdravotke ci socialke.
Uctovnicka co pre firmu robila nedostala zaplatene takze ona uz nerobi nic/ved bola len na zivnost/.

Fakt neviem ako v takom pripade ukoncit pracovny pomer.

Snáď by vedeli poradiť v poisťovniach, akým spôsobom sa dá odhlásiť u nich v tomto prípade. A poslať výpoveď zamestnávateľovi, najlepšie aj s doručenkou a vrátením doručenky považovať svoju výpoveď za platnú. Horšie to bude so zápočtovým listom.... A aj na úrade práce by mali vedieť poradiť, ako postupovať v tomto prípade....
bznka
28.05.10,09:30
Dakujem...tak poslem vypoved ale ked aj tak nik lisi neprevezme tak neviem..skusim sa popytam na poistovniach ci priamo na urade prace, zapoctovy list mi nevystavi nikto mozno len ked raz konatel dojde na Slovensko.
Dod.com
30.05.10,09:03
Dobrý deň,

rád by som poprosil o radu. podal som výpoveď u zamestnávateľa, on ju akceptoval. Problém je ale, že on trvá na 3 mesačnej výpovedke a ja na 2 mesačnej (podľa ZP). Zamestnávateľ sa odvoláva na dodatok k PZ, ktorý sme podpisovali v zime a kde jedným z bodov je aj to, že výpovedná lehota zo strany zamestnávateľa aj zo strany zamestnanca sa riadi podľa paragrafu 62. U zamestnávateľa som už cez 5 rokov, no aj tak si myslím že by mali platiť tie dva mesiace výpovednej.
Za každú radu ďakujem.
veronikasad
30.05.10,10:21
Dobrý deň,

rád by som poprosil o radu. podal som výpoveď u zamestnávateľa, on ju akceptoval. Problém je ale, že on trvá na 3 mesačnej výpovedke a ja na 2 mesačnej (podľa ZP). Zamestnávateľ sa odvoláva na dodatok k PZ, ktorý sme podpisovali v zime a kde jedným z bodov je aj to, že výpovedná lehota zo strany zamestnávateľa aj zo strany zamestnanca sa riadi podľa paragrafu 62. U zamestnávateľa som už cez 5 rokov, no aj tak si myslím že by mali platiť tie dva mesiace výpovednej.
Za každú radu ďakujem.
Ak si podpísal dodatok k pracovnej zmluve, týkajúci sa aj dlhšej výpovednej doby, výpovedná doba je 3 mesiace (aj pri výpovedi zo strany zamestnanca).

§ 62
Výpovedná doba
Na začiatok

(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca a je najmenej dva mesiace. Ak je daná výpoveď zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, je výpovedná doba najmenej tri mesiace.
terezamaria
30.05.10,10:23
Dobrý deň,

rád by som poprosil o radu. podal som výpoveď u zamestnávateľa, on ju akceptoval. Problém je ale, že on trvá na 3 mesačnej výpovedke a ja na 2 mesačnej (podľa ZP). Zamestnávateľ sa odvoláva na dodatok k PZ, ktorý sme podpisovali v zime a kde jedným z bodov je aj to, že výpovedná lehota zo strany zamestnávateľa aj zo strany zamestnanca sa riadi podľa paragrafu 62. U zamestnávateľa som už cez 5 rokov, no aj tak si myslím že by mali platiť tie dva mesiace výpovednej.
Za každú radu ďakujem.

Pokiaľ si podpisoval dodatok pracovnej zmluvy, že výpovedná doba sa riadi podľa § 62 ZP, tak máš výpovednú dobu dvojmesačnú.

Iné by bolo, keby si bol podpísal, že máš konkrétne výpovednú dobu 3 mesačnú.
Natty
06.06.10,10:41
Ahojte, prosím vás o radu pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru, keďže v diskusii štátni zamestnanci som na nič podobné nenatrafila...
Plánujem skončiť štátnozamestnanecký pomer výpoveďou podľa § 46 ods. 1 písm. b) zákona 400/2009 Z.z. a moje otázky sú:
1) Výpovedná lehota podľa horeuvedeného zákona je 2-mesačná, nemôže mi zamestnávateľ predĺžiť túto lehotu, keďže môj štátnozam. pomer trval viac ako 5 rokov?
2) Môže (má na to nárok) mi po čas výpovednej lehoty znížiť plat (napr. odobrať osobný príplatok)?
3) Koľko dovolenky môžem dočerpať k 31.8.2010, keď nárok je 32,5 dní, z toho 2,5 je dovolenka z minulého roka a k 31.5.2010 som vyčerpala spolu 3,5 dní?
4) Môžem dať výpoveď počas trvania PN?
5) Ak by som bola PN počas výpovednej lehoty, nebude sa o dobu PN predlžovať výpovedná lehota?
6) Môžete mi, prosím, poslať nejaký vzor výpovede?
Vopred ďakujem krásne za každý príspevok a každú radu ;)
rodina1
06.06.10,13:35
Ahojte, prosím vás o radu pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru, keďže v diskusii štátni zamestnanci som na nič podobné nenatrafila...
Plánujem skončiť štátnozamestnanecký pomer výpoveďou podľa § 46 ods. 1 písm. b) zákona 400/2009 Z.z. a moje otázky sú:
1) Výpovedná lehota podľa horeuvedeného zákona je 2-mesačná, nemôže mi zamestnávateľ predĺžiť túto lehotu, keďže môj štátnozam. pomer trval viac ako 5 rokov? - ak dáš ty výpoveď, tak výpovedná doba je 2 mesiace. § 48 zákona č. 400/2009
Výpovedná doba
(1) Ak je daná výpoveď, štátnozamestnanecký pomer
sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba
je rovnaká pre služobný úrad aj pre štátneho zamestnanca
a je dva mesiace.
(2) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.

2) Môže (má na to nárok) mi po čas výpovednej lehoty znížiť plat (napr. odobrať osobný príplatok)?
3) Koľko dovolenky môžem dočerpať k 31.8.2010, keď nárok je 32,5 dní, z toho 2,5 je dovolenka z minulého roka a k 31.5.2010 som vyčerpala spolu 3,5 dní? - predpokladám, že tých 32,5 dňa je nárok na dovolenku do konca roku 2010 (t.z. 2,5 dňa rok 2009 a 30 dní rok 2010). K 31. 8. 2010 budeš mať nárok na dovolenku v počte dní: 30/12*8 = 20 dní. K 31.5.2010 si vyčerpala 2,5 dňa z roku 2009 a 1 deň z roku 2010, takže k 31.8.2010 máš ešte nárok na 19 dní.
4) Môžem dať výpoveď počas trvania PN? - ty môžeš dať výpoveď aj počas trvana PN. Počas trvania PN nemôže dať tebe výpoveď zamestnávateľ.
5) Ak by som bola PN počas výpovednej lehoty, nebude sa o dobu PN predlžovať výpovedná lehota? - ak dáš ty výpoveď, tvoj PP bude ukončený posledným dňom výpovednej lehoty, t.z. nebude sa výpovedná lehota predlžovať o dni PN.
6) Môžete mi, prosím, poslať nejaký vzor výpovede? Napr. Meno, Priezvisko, adresa

Osobný úrad XX

Výpoveď

V zmysle § 46 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. a § 67 Zákonníka práce dávam výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru, ktorý bol založený na základe služobnej zmluvy zo dňa ...

Meno a podpis, dátum
Vopred ďakujem krásne za každý príspevok a každú radu ;)
Vychádzam z ustanovenia zákona č. 400/2009

§ 120
Na štátnozamestnanecké vzťahy sa primerane použijú
ustanovenia § 10, § 11a ods. 1, § 15, § 16, § 17 ods. 1
a 3, § 19, § 20, § 32 až 41, § 49 ods. 1, 2, 3, 5 a 8, § 52,
§ 55 ods. 2 písm. c) až f), § 60, § 61 ods. 1, 2 a 4, § 63
ods. 3 až 5, § 64 ods. 1 a 2, § 67, § 69, § 70, § 72, § 74,
§ 75 ods. 3 a 4, § 76 ods. 3 a 5, § 77 až 80, § 84 ods. 3 a 4,
§ 85 ods. 2 až 6, 8 a 9, § 85a, § 86 až 95, § 96 ods. 1, 2, 4,
6 a 7, § 97 až 102, § 103 ods. 4 až 7, § 104 až 114, § 116
ods. 2 a 3, § 117, § 129 až 132, § 136 až 139, § 141,
§ 142 až 148, § 150, § 151, § 152 ods. 1, 2, 4 až 7, § 156
až 160, § 161 ods. 1, § 164 až 170, § 177 až 185, § 187
až 189, § 191 ods. 2 až 4, § 192 až 198, § 217 až 222,
§ 230 až 236 a § 240 Zákonníka práce.
Natty
07.06.10,17:14
Ahoj rodina, díky moc za vyčerpávajúcu odpoveď! Aj som si myslela, že to bude tak, len som si to potrebovala overiť priamo u odborníkov...totiž nerada by som, aby ma s niečím zamestnávateľ prekvapil...
Akurát tá nezodpovedaná otázka ohľadom platu by ma teda dosť zaujímala, nepozná niekto odpoveď?
Natty
18.06.10,09:22
Prosím, pomôže mi niekto zodpovedať na otázku, či môže zamestnávateľ znížiť alebo aj odobrať osobný príplatok, keď som vo výpovednej lehote? Výpoveď chcem dať už v tomto mesiaci, tak ma to dosť zaujíma.

A ešte sa chcem opýtať, ak by som aj výpoveď dala, či si to môžem prípadne rozmyslieť a dá sa potom výpoveď stiahnuť (odvolať) ?

Prosím, prosím, pomôžte mi...:confused:

Máte niekto priamo vzor výpovede zo štátnej služby, lebo ja som nastupovala do ŠS pred 6 rokmi a vtedy to ešte nebol služobný pomer ani služobná zmluva, tak aby som niečo nedomrvila. Dík :)
Ingrid G.
18.06.10,11:50
Prosím, pomôže mi niekto zodpovedať na otázku, či môže zamestnávateľ znížiť alebo aj odobrať osobný príplatok, keď som vo výpovednej lehote? Výpoveď chcem dať už v tomto mesiaci, tak ma to dosť zaujíma.

A ešte sa chcem opýtať, ak by som aj výpoveď dala, či si to môžem prípadne rozmyslieť a dá sa potom výpoveď stiahnuť (odvolať) ?

Prosím, prosím, pomôžte mi...:confused:

Máte niekto priamo vzor výpovede zo štátnej služby, lebo ja som nastupovala do ŠS pred 6 rokmi a vtedy to ešte nebol služobný pomer ani služobná zmluva, tak aby som niečo nedomrvila. Dík :)


Osobný príplatok býva spravidla nenárokovateľnou zložkou platu, takže je na zamestnávateľovi, či ho zamestnancovi vyplatí.

Čo sa týka výpovede a jej stiahnutia - ak dáš výpoveď, od 1. dňa nasledujúceho mesiaca beží výpovedná doba a pracovný pomer končí posledným dňom výpovednej doby. Ak si po odovzdaní výpovede zamestnávateľovi tento krok rozmyslíš, je na zam-teľovi či bude súhlasiť so zrušením výpovede, ak nebude - Tebou daná výpoveď platí a PP končí.
erik_1
29.06.10,16:39
Zdravim vsetkych poradcov.

Toto je moj prispevok...hladal som po webe ale nic pribuzne som nenasiel.

Priatelka podala vypoved DOHODOU, ktora nebola akceptovana. Takze odisla hned ako bola moznost zo zamestnania.

No a dovod bol ze na pracovisku sa sustavne fajcilo, podali (zamestanci) staznost priamo veddeniu firmy,ale stav sa absolutne nezmenil. Fajcilo sa veselo dalej a kedze trpi astmou nevedela tam dalej vydrzat.

Samozrejme teraz chcu nahradu mzdy a k tomu ze porusili zakon o nefajciaroch prehliadaju ako keby sa nic nestalo...samozrejme porusili aj nejaky bod v pracovnej zmluve (kde sa zaviazal dodrziavat zakon).

Prvu zrazku si stiahli sami a pozaduju este zvysok.

Pozaduju nahradu opravnene?...ked oni boli iniciatorom(tym ze nedodrzali zakon) preco chtiac nechtiac musela odist.
Je spravne ze jej stiahli uz jednu cas vymahanej sumy bez toho aby bola pisomne podpisana dohoda o zrazke?

Dakujem
alena vrtochova
29.06.10,20:37
Ahojte, chcem sa poradit. Zamestnavatel mi podpisal az dvojmesacnu vypovednu lehotu i ked som ziadala o mesacnu. Chcela by som odist skor, ale tuto dohodu uz mam podpisanu. Chcem sa opytat ci pripadna PN mi predlzi vypovednu lehotu. Vypoved bola dana dohodou a zo strany zamestnanca.
Dik za odpoved
zk24
29.06.10,20:46
Ahojte, chcem sa poradit. Zamestnavatel mi podpisal az dvojmesacnu vypovednu lehotu i ked som ziadala o mesacnu. Chcela by som odist skor, ale tuto dohodu uz mam podpisanu. Chcem sa opytat ci pripadna PN mi predlzi vypovednu lehotu. Vypoved bola dana dohodou a zo strany zamestnanca.
Dik za odpoved

Vypovedna lehota sa o PN predlzuje v pripade vypovede danej zamestnavatelom.
Co myslis tym ze si ziadala mesacnu a podpisal ti dvojmesacnu? Nepodpisal tvoju dohodu a dal ti vyrobit novu?
On nemusi pristupit na dohodu, zo zakonua je 2 mesacna vypovedna lehota.
terezamaria
30.06.10,05:31
Ahojte, chcem sa poradit. Zamestnavatel mi podpisal az dvojmesacnu vypovednu lehotu i ked som ziadala o mesacnu. Chcela by som odist skor, ale tuto dohodu uz mam podpisanu. Chcem sa opytat ci pripadna PN mi predlzi vypovednu lehotu. Vypoved bola dana dohodou a zo strany zamestnanca.
Dik za odpoved


Alenka výpoveď dohodou neexistuje. Buď ste obidve zmluvné strany podpísali Dohodu § 60 ZP a odchádzaš k dátumu dohody, alebo si dala Výpoveď s dvojmesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca a pracovný pomer Ti končí po skončení výpovednej doby.
Pokiaľ budeš PN počas výpovednej doby, to nemení nič na dátume skončenia pracovného pomeru.
sybila3
01.07.10,08:53
prosím Vás čo vypisujem v odhláške zamestnávateľa zo SP v kolonke SK NACE ak je to SZČO? Tiež neviem ZIP kond a právna forma sa píše FO?
sybila3
01.07.10,09:10
PORADí NIEKTO? DíK
Andyke
01.07.10,09:22
kód SK NACE musíš zistiť na tejto stránke - zadaj IČO:
http://www.statistics.sk/pls/wregis/dotaz

Právna forma FO: 101
sybila3
01.07.10,09:38
ďakujem moc mi to pomohlo. Len neviem, či uvádzam SK NACE alebo OKEČ, je to rozdielne a nie je tam ZIP kod.
treba vypísať aj korešpondenčnú adresu ak je rovnaká s adresou zamestn.
sybila3
01.07.10,10:08
V ODDIELI 9 vypisujem aj dátum zmeny? Asi nie, ked je v oddiely IV dátum odhlásenia posl.zam.? dík
sybila3
01.07.10,10:20
už som si pozisťovala ostatné, na čo som sa pýtala, ešte ten ZIP kod, neviem, kde nájdem.
Andyke
01.07.10,10:27
ZIP kód nevyplňuješ. Vo vysvetlivkách píšu : uveďte smerové číslo do zahraničia - ZIP kod.
sybila3
01.07.10,10:34
a ešte pri odhláške FO-zamestnanca vypisujem len dátum zániku alebo aj vzniku, aby som neurobila chybu. dík
mzdarka renca
01.07.10,10:35
a ešte pri odhláške FO-zamestnanca vypisujem len dátum zániku alebo aj vzniku, aby som neurobila chybu. dík

iba dátum zániku
sybila3
01.07.10,10:39
díky moc
alena vrtochova
02.07.10,13:47
Ďakujem Terezamaria za odpoveď, veľmi si mi pomohla. Ano, mám podpisanú dohodu o skončení pracovného pomeru podľa § 60 ZP.
Ešte ráz dík.
ivolin
05.07.10,16:55
potrebujem poradit:
dal som vypoved,momentalne mi plynie vypovedna lehota ,este cca mesiac do 1.8.10
musi mi zamestnavatel preplatit dovolenku cca 10 dni plus nadcasy cca 100 hodin ak si ich nestihnem vybrat do konca prac.pomeru?
JAJA11
08.07.10,08:11
potrebujem poradit:
dal som vypoved,momentalne mi plynie vypovedna lehota ,este cca mesiac do 1.8.10
musi mi zamestnavatel preplatit dovolenku cca 10 dni plus nadcasy cca 100 hodin ak si ich nestihnem vybrat do konca prac.pomeru?

Áno :)
terezamaria
08.07.10,09:27
potrebujem poradit:
dal som vypoved,momentalne mi plynie vypovedna lehota ,este cca mesiac do 1.8.10
musi mi zamestnavatel preplatit dovolenku cca 10 dni plus nadcasy cca 100 hodin ak si ich nestihnem vybrat do konca prac.pomeru?Predpokladám, že 100 hodín nadčasov ešte vyberieš a 10 dní dovolenky Ti preplatia vo výplate za mesiac júl, teda v poslednej výplate u starého zamestnávateľa.
renataj
12.08.10,14:44
Prosím poraďte.Môžem si podať výpoveď okamžitú alebo od 1.9.2010 na základe,že je porušovaná prac.zmluva a zákonník práce.zamestnáveteľ mi neprepláca príplatky za soboty a sviatky.navyše nemáme vytvorené prac.podmienky-nie sú toalety a pod.Ďakujem vopred za rýchle odpovede
rodina1
12.08.10,14:52
Prosím poraďte.Môžem si podať výpoveď okamžitú alebo od 1.9.2010 na základe,že je porušovaná prac.zmluva a zákonník práce.zamestnáveteľ mi neprepláca príplatky za soboty a sviatky.navyše nemáme vytvorené prac.podmienky-nie sú toalety a pod.Ďakujem vopred za rýchle odpovede
Podľa zákonníka práce:
§ 69
(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

§ 122
Mzda a náhrada mzdy za sviatok
(1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

(2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Ak ti zamestnávateľ nevypláca mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a za soboty, to nie je dôvod na okamžité skončenie PP.
Ak sú u vás takéto nedostatky, ako aj to, že zamestnávateľ porušuje pracovnú zmluvu (neuviedla si, ako), nie sú u vás toalety, treba dať podnet na inšpektorát práce.
renataj
12.08.10,15:02
Ďakujem za odpoved.Okamžitú výpoveď chcem dať preto,lebo som si našla nové zamestnanie a nástup je 1.9.
Na Inšpektorát som už chcela písať aspoň 100x ale nakoniec som z toho upustila.Nie je to môj štýl.
V ZP sa píše,že musí zamestnávateľ poskytnúť a vytvoriť podmienky na prácu.
Viete mi poradiť ako by som mala podať tú výpoveď.Ďakujem
JAJA11
12.08.10,15:08
Ďakujem za odpoved.Okamžitú výpoveď chcem dať preto,lebo som si našla nové zamestnanie a nástup je 1.9.
Na Inšpektorát som už chcela písať aspoň 100x ale nakoniec som z toho upustila.Nie je to môj štýl.
V ZP sa píše,že musí zamestnávateľ poskytnúť a vytvoriť podmienky na prácu.
Viete mi poradiť ako by som mala podať tú výpoveď.Ďakujem

V prípade, že chcete dať takúto výpoveď, musíte mať aj dôkaz, že je to tak ako tvrdíte. Ak to zamestnávateľ neuzná, tak musíte počítať aj so súdom. Asi by bolo najlepšie dať výpoveď dohodou a dohodnúť sa so zamestnávateľom k 1.9. Ak nebude ochotný sa dohodnúť, tak potom musíte dať klasickú výpoveď a počítať s tým, že pracovný pomer Vám skončí až 31.10.
rodina1
12.08.10,15:09
Ďakujem za odpoved.Okamžitú výpoveď chcem dať preto,lebo som si našla nové zamestnanie a nástup je 1.9.
Na Inšpektorát som už chcela písať aspoň 100x ale nakoniec som z toho upustila.Nie je to môj štýl.
V ZP sa píše,že musí zamestnávateľ poskytnúť a vytvoriť podmienky na prácu.
Viete mi poradiť ako by som mala podať tú výpoveď.Ďakujem
Ak máš prácu od 1.9., jediná možnosť je navrhnúť zamestnávateľovi ukončenie PP podľa § 60 ZP - teda dohodou. Ak nebude súhlasiť, musíš podať výpoveď, kde výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si podala výpoveď. Teda v tvojom prípade, ak výpoveď podáš tento mesiac, výpovedná doba začína plynúť od 1.9. a končí 31.10.

Áno, zákonník práce hovorí, že zamestnávateľ má vytvoriť priaznivé podmienky na prácu. Ak nie, máš možnosť podať podnet na inšpektorát práce, tak ako som už písala.
renataj
12.08.10,15:18
Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak:
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
Nemôžem sa odvolať na tento §??
rodina1
12.08.10,15:35
Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak:
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
Nemôžem sa odvolať na tento §??
§ 122:
(3) Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa prvej vety.

To, že ti zamestnávateľ neplatí príplatky za sviatok a soboty, to nie je náhrada mzdy.
veronikasad
12.08.10,15:45
Ďakujem za odpoved.Okamžitú výpoveď chcem dať preto,lebo som si našla nové zamestnanie a nástup je 1.9.
Na Inšpektorát som už chcela písať aspoň 100x ale nakoniec som z toho upustila.Nie je to môj štýl.
V ZP sa píše,že musí zamestnávateľ poskytnúť a vytvoriť podmienky na prácu.
Viete mi poradiť ako by som mala podať tú výpoveď.Ďakujem
Pojem okamžitá výpoveď Zákonník práce nepozná. Ide o okamžité skončenie prac.pomeru v zmysle § 69 len z dôvodov, ktoré uviedla rodina.
renataj
12.08.10,15:54
Dohodou to určite nepôjde.To viem na 100% lebo asi pred týždňom to skúšala jedna spolupracovníčka.
Tak že sa neviem na nič odvolať??
renataj
12.08.10,16:28
Dohodnúť sa nebude dať.Dôkazy mám ale neviem,či sú dostačujúce.
rodina1
12.08.10,16:43
Neviem, prečo sa brániš podaniu na inšpektorát práce? Skús a uvidíš.
JAJA11
12.08.10,16:59
Dohodnúť sa nebude dať.Dôkazy mám ale neviem,či sú dostačujúce.

Dostačujúce dôkazy pri nevyplatení mzdy je to, ak zamestnávateľ mešká s výplatou. Ak nevypláca všetko čo má, je už o dokazovaní na súde. Rovnako aj nevhodné pracovné podmienky. Dá sa to riešiť aj cez inšpektoriát práce, ale to nezabezpečí, že budete môcť ukončiť pracovný pomer 1.9. :o Týmto smerom asi neuspejete, pokiaľ nechcete problém riešiť súdnou cestou.
Ešte by bolo trochu tvrdé riešenie, ak by ste zamestnávateľovi povedali, že ak sa s Vami nedohodne, upozorníte inšpektoriát práce na jeho praktiky :o Ak sa kontroly obáva, mohol by Vám výjsť v ústrety :o Ale to je už o robení si problémov navzájom a nie vždy je to tá dobrá cesta. Preto ja si myslím, že stále je najlepšie sa dohodnúť. Možno by ste mu pri odovzdávaní výpovede mohli tieto nedostatky vytknúť. :o
renataj
12.08.10,17:13
Podanie na Inšpektorát mám napísaný už min.rok ale neposlala som ho.Ako som písala,nie je to môj štýl.Já nechcem robiť nikomu zle aj keď si to zaslúži.Chcem len odtiaľ vypadnúť a konečne som si načla dobrú prácu od 1.9. ale 2 mesiace na mňa nepočkajú.Viem že rozv.prac.pomeru dohodou mi nepodpíšu.V zmluve mám jeden bod: Zamestnanec v súlade s ustanovením §62 ods.3 novely 348/2007 zákona č 311/2001ZP sa zaväzuje v prípade nezotrvania v zamestnaní počas výpovednej lehoty uhradiť náhradu v sume priemerného mesačného zárobku tohoto zamestnanca.Mám tomu rozumieť tak,že keď nezotrvám počas výpovednej lehoty v zamestnaní,musím zaplatiť 1 mes.priemerný plat.
JAJA11
12.08.10,17:18
Podanie na Inšpektorát mám napísaný už min.rok ale neposlala som ho.Ako som písala,nie je to môj štýl.Já nechcem robiť nikomu zle aj keď si to zaslúži.Chcem len odtiaľ vypadnúť a konečne som si načla dobrú prácu od 1.9. ale 2 mesiace na mňa nepočkajú.Viem že rozv.prac.pomeru dohodou mi nepodpíšu.V zmluve mám jeden bod: Zamestnanec v súlade s ustanovením §62 ods.3 novely 348/2007 zákona č 311/2001ZP sa zaväzuje v prípade nezotrvania v zamestnaní počas výpovednej lehoty uhradiť náhradu v sume priemerného mesačného zárobku tohoto zamestnanca.Mám tomu rozumieť tak,že keď nezotrvám počas výpovednej lehoty v zamestnaní,musím zaplatiť 1 mes.priemerný plat.

Áno, aj to je riešenie. Zamestnávateľ môže požadovať náhradu škody vo výške priemernej mesačnej mzdy. :o
rodina1
12.08.10,17:19
Podanie na Inšpektorát mám napísaný už min.rok ale neposlala som ho.Ako som písala,nie je to môj štýl.Já nechcem robiť nikomu zle aj keď si to zaslúži.Chcem len odtiaľ vypadnúť a konečne som si načla dobrú prácu od 1.9. ale 2 mesiace na mňa nepočkajú.Viem že rozv.prac.pomeru dohodou mi nepodpíšu.V zmluve mám jeden bod: Zamestnanec v súlade s ustanovením §62 ods.3 novely 348/2007 zákona č 311/2001ZP sa zaväzuje v prípade nezotrvania v zamestnaní počas výpovednej lehoty uhradiť náhradu v sume priemerného mesačného zárobku tohoto zamestnanca.Mám tomu rozumieť tak,že keď nezotrvám počas výpovednej lehoty v zamestnaní,musím zaplatiť 1 mes.priemerný plat.
Áno, rozumieš tomu dobre. To platí, ak dáš výpoveď, a počas výpovednej doby (teda v tvojom prípade 2 mesiace) nezotrváš u zamestnávateľa.
renataj
12.08.10,17:46
Ak by som chcela postupovať týmto smerom,že som ochotná zaplatiť 1 mes.pr.plat podla bodu v zmluve,mám to napísať do výpovede?
terezamaria
12.08.10,17:55
Ak by som chcela postupovať týmto smerom,že som ochotná zaplatiť 1 mes.pr.plat podla bodu v zmluve,mám to napísať do výpovede?
Prečo by si to dávala do výpovede? Veď ešte nevieš, ako vlastne bude výpoveď prebiehať a vlastne uvidíš, či vlastne zamestnávateľ to bude od Teba požadovať.
Chobot
13.08.10,06:58
Podanie na Inšpektorát mám napísaný už min.rok ale neposlala som ho.Ako som písala,nie je to môj štýl.Já nechcem robiť nikomu zle aj keď si to zaslúži.Chcem len odtiaľ vypadnúť a konečne som si načla dobrú prácu od 1.9. ale 2 mesiace na mňa nepočkajú.Viem že rozv.prac.pomeru dohodou mi nepodpíšu.V zmluve mám jeden bod: Zamestnanec v súlade s ustanovením §62 ods.3 novely 348/2007 zákona č 311/2001ZP sa zaväzuje v prípade nezotrvania v zamestnaní počas výpovednej lehoty uhradiť náhradu v sume priemerného mesačného zárobku tohoto zamestnanca.Mám tomu rozumieť tak,že keď nezotrvám počas výpovednej lehoty v zamestnaní,musím zaplatiť 1 mes.priemerný plat.

Ja len jednu vec nechápem. Prečo pri pracovnom pohovore sľubuješ niečo, čo nevieš, či budeš vedieť splniť. Teda prečo sľubuješ nástup 1.9., keď nevieš, či dovtedy skončíš. Nie je lepšie na pohovore otvorene povedať, že si v pracovnom pomere a na jeho skončenie potrebuješ 2 mesiace? Veď ak ťa naozaj chcú, tak si počkajú.

A ak je to naozaj tak dobrá práca, za ktorú sa oplatí porušiť ustanovenia ZP, tak jednoducho prestaň chodiť do práce v starej robote, pretrp si všetky sankcie s tým spojené, ale budeš mať novú prácu.

A nechápem tie firmy, ktoré potrebujú človeka "ihneď". Veď ak im niekto odišiel výpoveďou, tak nového človeka potrebujú až o 2 mesiace. A dnes nie je problém "hodiť" inzerát na net a zorganizovať pohovory behom 2 týždňov.
Chobot
13.08.10,07:00
Ak by som chcela postupovať týmto smerom,že som ochotná zaplatiť 1 mes.pr.plat podla bodu v zmluve,mám to napísať do výpovede?

TO ti nijako nepomôže.

Ako som už naznačil - ak je to skutočne tak dobrá práca, tak najprv navrhni skončenie dohodou. Ak sa ti do 31.8. nevyjadria, tak posledný deň podaj výpoveď a 1.9. už neprídi do práce. Od 1.9. ti bude bežať VD, počas ktorej ty nebudeš v práci. možno ti zamestnávateľ dá tú pokutu, možno nie, ale v každom prípade najneskôr 31.10. ti skončí PP.
JAJA11
13.08.10,07:11
TO ti nijako nepomôže.

Ako som už naznačil - ak je to skutočne tak dobrá práca, tak najprv navrhni skončenie dohodou. Ak sa ti do 31.8. nevyjadria, tak posledný deň podaj výpoveď a 1.9. už neprídi do práce. Od 1.9. ti bude bežať VD, počas ktorej ty nebudeš v práci. možno ti zamestnávateľ dá tú pokutu, možno nie, ale v každom prípade najneskôr 31.10. ti skončí PP.

My máme podobný problém so zamestnancom. Dal výpoveď a tá mu začala plynúť 1.8.. Do práce nechodí a tak sme mu dali na tie dni absenciu a chceme ukončiť pracovný pomer hneď. Nemá význam ho tu držať, keď už má aj tak inú robotu. Ako ho môžeme potrestať? (Ten jeden plat má aj v zmluve, tak s tým počítame, ale dá sa ešte nejako potrestať) A môžme s ním ukončiť my pracovný pomer pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny? :mee:
Chobot
13.08.10,08:37
My máme podobný problém so zamestnancom. Dal výpoveď a tá mu začala plynúť 1.8.. Do práce nechodí a tak sme mu dali na tie dni absenciu a chceme ukončiť pracovný pomer hneď. Nemá význam ho tu držať, keď už má aj tak inú robotu. Ako ho môžeme potrestať? (Ten jeden plat má aj v zmluve, tak s tým počítame, ale dá sa ešte nejako potrestať) A môžme s ním ukončiť my pracovný pomer pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny? :mee:

Môžete.

Trestať?

1. krátenie celej zvyšnej dovolenky
2. pokuta za nedodržanie výp. doby
3. vo výstupných listoch napíšete, že ukončenie PP z dôvodu porušenia prac. disciplíny (je to síce prd platné, lebo to nikoho nezaujíma a nikto to tam nepozerá).

4. ešte mi napadlo, že keby chcel pracovný posudok, tak mu tam napíšete, že svojvoľne porušil výpovednú dobu.

Nehľadaj ďalšie spôsoby ako ho potrestať, lebo to už hľadáš spôsoby, ako sa mu pomstiť. horeuvedené úplne postačuje, buďte radi, že je preč.
JAJA11
13.08.10,08:55
Môžete.

Trestať?

1. krátenie celej zvyšnej dovolenky
2. pokuta za nedodržanie výp. doby
3. vo výstupných listoch napíšete, že ukončenie PP z dôvodu porušenia prac. disciplíny (je to síce prd platné, lebo to nikoho nezaujíma a nikto to tam nepozerá).

4. ešte mi napadlo, že keby chcel pracovný posudok, tak mu tam napíšete, že svojvoľne porušil výpovednú dobu.

Nehľadaj ďalšie spôsoby ako ho potrestať, lebo to už hľadáš spôsoby, ako sa mu pomstiť. horeuvedené úplne postačuje, buďte radi, že je preč.

Ďakujem. Toto sme urobili. Ani sa mu nechceme viac mstiť. Len sme nechceli spraviť nič, čo je v rozpore so zákonom. V podstate sme radi, že odišiel, lebo už vôbec neprejavoval záujem o robotu :( Chvíľu budeme potrebovať na zaučenie nového zamestnanca, ale to už je život. :o
mirka06121985
17.08.10,10:28
k prispevku "renataj"
Pôvodca textu príspevku: renataj
Podanie na Inšpektorát mám napísaný už min.rok ale neposlala som ho.Ako som písala,nie je to môj štýl.Já nechcem robiť nikomu zle aj keď si to zaslúži.Chcem len odtiaľ vypadnúť a konečne som si načla dobrú prácu od 1.9. ale 2 mesiace na mňa nepočkajú.Viem že rozv.prac.pomeru dohodou mi nepodpíšu.V zmluve mám jeden bod: Zamestnanec v súlade s ustanovením §62 ods.3 novely 348/2007 zákona č 311/2001ZP sa zaväzuje v prípade nezotrvania v zamestnaní počas výpovednej lehoty uhradiť náhradu v sume priemerného mesačného zárobku tohoto zamestnanca.Mám tomu rozumieť tak,že keď nezotrvám počas výpovednej lehoty v zamestnaní,musím zaplatiť 1 mes.priemerný plat.

A čo ak zamestnanec nemá v zmluve daný tento bod? Aj vtedy musí uhradiť náhradu v sume jeho priemerného mesačného zárobku?
katka50
17.08.10,10:35
k prispevku "renataj"
Pôvodca textu príspevku: renataj
Podanie na Inšpektorát mám napísaný už min.rok ale neposlala som ho.Ako som písala,nie je to môj štýl.Já nechcem robiť nikomu zle aj keď si to zaslúži.Chcem len odtiaľ vypadnúť a konečne som si načla dobrú prácu od 1.9. ale 2 mesiace na mňa nepočkajú.Viem že rozv.prac.pomeru dohodou mi nepodpíšu.V zmluve mám jeden bod: Zamestnanec v súlade s ustanovením §62 ods.3 novely 348/2007 zákona č 311/2001ZP sa zaväzuje v prípade nezotrvania v zamestnaní počas výpovednej lehoty uhradiť náhradu v sume priemerného mesačného zárobku tohoto zamestnanca.Mám tomu rozumieť tak,že keď nezotrvám počas výpovednej lehoty v zamestnaní,musím zaplatiť 1 mes.priemerný plat.

A čo ak zamestnanec nemá v zmluve daný tento bod? Aj vtedy musí uhradiť náhradu v sume jeho priemerného mesačného zárobku?

Zákonník práce §62 ods.3
(3) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.
mirka06121985
17.08.10,10:38
takze,ked nepodpisali dodatok alebo tento bod nie je uvedeny v zmluve,tak nebude nic platit
rodina1
17.08.10,10:40
takze,ked nepodpisali dodatok alebo tento bod nie je uvedeny v zmluve,tak nebude nic platit
áno, správne.
mirka06121985
17.08.10,10:48
rodina1 dakujem za odpoved
Daniela12345
20.08.10,13:56
Ja sa chcem spýtať: z- nec z dôvodu meškania mzdy dal okamžitú výpoveď / nikto z firmy ju neprevzal, majiteľ nebol vtedy prítomný a z- nec prišiel so svedkom /a zároveň podnet na Inšpektorát práce . Z- nec je od 6/2010 na PN. Z IP sa ohlásili na návštevu a požadujú, aby z- nec dostal doklady o ukončení PP. Poraďte, ako mám postupovať, ak je na PN? Ďakujem.
Daniela12345
21.08.10,07:59
Nevie nikto poradiť?
veronikasad
21.08.10,08:00
Ja sa chcem spýtať: z- nec z dôvodu meškania mzdy dal okamžitú výpoveď / nikto z firmy ju neprevzal, majiteľ nebol vtedy prítomný a z- nec prišiel so svedkom /a zároveň podnet na Inšpektorát práce . Z- nec je od 6/2010 na PN. Z IP sa ohlásili na návštevu a požadujú, aby z- nec dostal doklady o ukončení PP. Poraďte, ako mám postupovať, ak je na PN? Ďakujem.
Čo rozumieš pod tým, že výpoveď nikto neprevzal? Zostala vo firme, napr. v kancelárii šéfa ?
Neide o výpoveď, ide o okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia mzdy.
Daniela12345
21.08.10,08:03
V ten deň vo firme nebol nikto z vedenia a zamestnanci mu to neprevzali,takže on nemá žiadne razítko prevzatia iba svedka, ktorý bol s ním. Stále je PN. Doklad o ukončení PP mu nikto nevydal.
veronikasad
21.08.10,08:05
V ten deň vo firme nebol nikto z vedenia a zamestnanci mu to neprevzali.takže on nemá žiadne razítko prevzatia iba svedka, ktorý bol s ním. Stále je PN.
Nepotrebuje žiadne razítko, ak ju nechal za prítomnosti svedka, považuje sa za doručenú. Neplatné okamžité skončenie prac.pomeru môže zamestnávatel napadnúť na súde (ak si vie obhájiť dôvody).
Daniela12345
21.08.10,08:08
A ešte jeden dotaz - môže z- nec ukončiť PP aj keď je PN? Niekde som čítala že áno, len to neviem nájsť v starých článkoch.
veronikasad
21.08.10,08:08
Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj počas PN-ky. Ak PN naďalej trvá, nemocenské vypláca sociálna poisťovňa.

Zákaz výpovede počas PN platí len pre zamestnávatela.
veronikasad
21.08.10,08:10
Za ktorý mesiac nebola vyplatená mzda a kedy máte výplatný termín ?