COMFORT
25.02.10,12:52
Prosím, poraďte mi: SVB prenajíma nebytové priestory v sume 250 EUR ročne.
Je povinnosť registrácie na daňovom úrade?

Ďakujem
IvoM
25.02.10,14:02
Predpokladám že myslíš oznamovaciu povinnosť podĺa §31 zákona o správe daní a poplatkov, tá sa však týka len FO a SVB podľa mňa je z tohto pohľadu právnickou osobou.