mertinkova
25.02.10,13:01
Dobrý deň prajem, chcela by som sa opýtať má FO (živnostník) nárok na stravné, ak má vo vlastníctve resp. v podnikaní kamión a nejazdí na ňom on ale iná FO (živnostník), na základe "zmluvy" (ktorá ešte neexistuje), len ústna dohoda že za km dostava nejakú sumu, ktorá obsahuje možno i stravné. Vôbec "kamionista" FO má nárok na stravné ? Ak áno na základe akého zákona, lebo v zákone o cestovných náhradách sa píše len o zamestnancovi. Vopred ďakujem za odpoveď.
mertinkova
25.02.10,13:14
Prosím skúste mi niekto poradiť.
mertinkova
25.02.10,14:01
Zákon o dani z príjmov v § 19 hovori, že živnostník ma právo na stravné na odpracované dni, ak nie je pracovnej ceste alebo nemá zakúpené stravné lístky, presne tento paragraf sa odvoláva na zákon o cestovných náhradách kde je špecifikovaný len vzťah zamestnanec a zamestnávateľ, nie živnostník a živnostník..... Takže čo z toho si mam vybrať ?
mertinkova
25.02.10,14:07
Zadala som ťažku alebo zlú otázku ?
Zita5
25.02.10,14:10
Dobrý deň prajem, chcela by som sa opýtať má FO (živnostník) nárok na stravné, ak má vo vlastníctve resp. v podnikaní kamión a nejazdí na ňom on ale iná FO (živnostník), na základe "zmluvy" (ktorá ešte neexistuje), len ústna dohoda že za km dostava nejakú sumu, ktorá obsahuje možno i stravné. Vôbec "kamionista" FO má nárok na stravné ? Ak áno na základe akého zákona, lebo v zákone o cestovných náhradách sa píše len o zamestnancovi. Vopred ďakujem za odpoveď.

- jeden živnostník má vo vlastníctve kamión
- nejazdí na ňom
- jazdí iná osoba SZČO za dohodnutú sumu

No dosť neprehľadná situácia , mne to pripadá ako tzv.zamestnanecký pracovný pomer nie oficiálny , zahalený vlastne živnosťou tzv.zamestnanca.

Ten čo jazdí , by mal nárok od zamestnávateľa na stravné počas pracovnej cesty a aj stravné lístky , lenže nie je zamestnancom , nakoľko svoju prácu vykonáva na majetku nadriadeného kolegu .

Ak by si ako SZČO chcel uplatniť stravné na pracovných cestách , tak čím sa preukáže , keď nemá ani zmluvu o prenájme , ani žiadnu inú zmluvu ......a kamion v jeho majetku nie to .
Čo sa týka tzv.zamestnávateľa...prenajímateľa .....detto , neviem či vykonáva aj inú činnosť , ktorou by vedel preukázať nárok na stravné .
abel
25.02.10,14:15
Nie je mi jasný ten vzťah kto jazdí, kto má živnosť a nejazdí atď.
odpoviem len všeobecne. Ak je SZČO, môže si uplatniť výdavky na stravovanie do 31.3.2009 vo výške 3,30 a od 1.4.2009 vo výške 3,60 eura za každý odpracovaný deň. Nesmie mať ale poskytnutú stravu napr. od zamestnávateľa, ak by podnikal popri zamestnaní, a výdavky musia byť preukázateľné, čiže buď si kupuje stravné lístky alebo si odkladá doklady o nákupe obedov v reštaurácii a pod.
mertinkova
25.02.10,14:29
Super presne tak nad tým rozmýšlam aj ja, v podstate este raz. Podnikateľ FO majiteľ kamionu si chce účtovať na základe stasiek stravné aj ked ich presvidčam o tom ze to nie je pracovná cesta majiteľa kamionu ale kamionistu, v podstate to nie je pracovná cesta ani kamionistu lebo nie je zamestnanec ale FO podnikateľ. Čiže ak si chce majiteľ kamionu dávať do nákladov stravné tak bud na základe stravných lístkov alebo na základe bločkov z restaurácie do limitu stravného za dané obdobie, bez ohladu na to či ma jeden alebo milion kamionov - na základe § 19 ZDP. A ten kamionista - FO podnikateľ si podlľa môjho názoru moze tiez uplatnovat stravné podľa § 19 ZDP, lebo zákon o cestovných náhradách hovorí o vzťahu zamestnávatel a zamestnanec. Tiez si myslím, že kamionista kedže je zivnostník nie zamestnanec neide o pracovnú cestu ale o výkon pracovnej činnosti, čize podnikanie, čo nie je pracovná cesta ale sústavná činnosť vykonávaná samostatne pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednost s cielom dosahovania zisku.
Napisala som to správne ? Lebo ja osobne tomu rozumiem takto. Dakujem vopred za spoluprácu a radu.
mertinkova
25.02.10,14:30
Super presne tak nad tým rozmýšlam aj ja, v podstate este raz. Podnikateľ FO majiteľ kamionu si chce účtovať na základe stasiek stravné aj ked ich presvidčam o tom ze to nie je pracovná cesta majiteľa kamionu ale kamionistu, v podstate to nie je pracovná cesta ani kamionistu lebo nie je zamestnanec ale FO podnikateľ. Čiže ak si chce majiteľ kamionu dávať do nákladov stravné tak bud na základe stravných lístkov alebo na základe bločkov z restaurácie do limitu stravného za dané obdobie, bez ohladu na to či ma jeden alebo milion kamionov - na základe § 19 ZDP. A ten kamionista - FO podnikateľ si podlľa môjho názoru moze tiez uplatnovat stravné podľa § 19 ZDP, lebo zákon o cestovných náhradách hovorí o vzťahu zamestnávatel a zamestnanec. Tiez si myslím, že kamionista kedže je zivnostník nie zamestnanec neide o pracovnú cestu ale o výkon pracovnej činnosti, čize podnikanie, čo nie je pracovná cesta ale sústavná činnosť vykonávaná samostatne pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednost s cielom dosahovania zisku.
Napisala som to správne ? Lebo ja osobne tomu rozumiem takto. Dakujem vopred za spoluprácu a radu.
mertinkova
25.02.10,14:36
V podstate si môžu aj jeden aj druhý živnostník uplatnovat stravné len na základe faktúry za stravné lístky, alebo na základe bločkov z restaurácie. Prípadne ak by bola urobena zmluva ktorá by hovorila ze živnostník živnostíka "používa" ako zamestnanca tak majitel kamionu má nárok na výdavok na stravné. Hm da sa ?
mertinkova
25.02.10,14:45
Ono v podstate všetko sa dá, len ma zaujíma názor Vás tu na porade.... lebo ste tu super.
mertinkova
25.02.10,15:32
Prosím este mi niekto poradte .....
mertinkova
25.02.10,16:48
V podstate spýtam sa ináč, živnostník čo poskytuje službu (je kamionista) pre dalsietho živnostníka (majiteľa kamionu), ak ide za volantom v kamione odviezť tovar napríklad do nemecka, a za túto službu potom vystaví faktúru za vedenie motorového vozidla, má tento živnostník - kamionista nárok na stravné v tuzemsku a v zahraniči ? Je to jeho pracovná cesta ?
Zita5
26.02.10,06:48
V podstate si môžu aj jeden aj druhý živnostník uplatnovat stravné len na základe faktúry za stravné lístky, alebo na základe bločkov z restaurácie. Prípadne ak by bola urobena zmluva ktorá by hovorila ze živnostník živnostíka "používa" ako zamestnanca tak majitel kamionu má nárok na výdavok na stravné. Hm da sa ?

1/ Odcitujem
§ 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov:

e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)

To znamená , že podľa hrubo vyznačeného sa riadime pre živnostníka tak ako aj pre zamestnanca Zákonom o cestovných náhradách .


Ešte stojí za povšimnutie pre Vás znenie Zákonníka práce

2/Pôsobnosť Zákonníka práce
§ 1
Na začiatok (http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-1-3-2009-a.html#hore)

(1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.

(2) Za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností.

(3) Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislou prácou nie je podnikanie alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom občianskoprávnom alebo zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.


3/ Voľná živnosť - pre toho čo jazdí , mal by mať v živnostenskom liste nasledovnú voľnú činnosť


20. DOPRAVA

20.5 Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
V bodoch 1,2,3 som Vám zhrnula vlastne širšie okolnosti , na ktoré musíte brať ohľad pri riešení tohto Vášho prípadu .
eratko1
26.02.10,09:27
Chcela by som si potvrdiť SZČO platca DPH si nakúpi stravné lístky, najviac do hodnoty 3,60 € za ks, t.j. že celá hodnota tohto lístka ide do VOZD, nedelí sa to ako u zamestnanca 55 %, že by si mohol uplatniť iba týchto 55 % a zvyšok je VNZD?
mertinkova
02.03.10,09:54
V podstate miesto výkonu práce ma živnostník dajme tomu v mieste svojho bydliska takže keď sa to pozriem takto tak aj cesta do kancelárie je pracovná cesta. Ale čo s takým kamionistom čo robí na zivnosť ? Kde ma teda miesto vykonu prace taký kamionista ?