IvoM
25.02.10,13:37
Úž mi to asi nemyslí, dúfam že uvažujem správne že suma /5000 EUR/ za vypracovanie projektu /napríklad PRV/ na poskytnutie nenávratnej dotácie na zakúpenie dlhodobého hmotného majetku od štátneho orgánu /napríklad PPA/ je daňovým nákladom a nie je súčasťou obstarávacej ceny majetku na ktrorý je dotácia a taktiež že to nie je samostatný nehmotný investičný majetok.
IvoM
26.02.10,10:09
To snáď nie je možné, všade na okolo kde sa pozriem /noviny, TV/ samé výzvy na predkladanie projektov na prefinancovanie z fondov EÚ akurát tušim na porade nič.:)