andurk
25.02.10,17:27
Dobrý den. Potrebovala by som poradit. Firma za rok 2008 dosiahla zisk. ZRF je percentuálne tvorený z čistého zisku (očisteného už o zaúčtovanú daň na 591 (http://www.porada.sk/t59184-591-splatna-dan-z-prijmov-z-beznej-cinnosti.html)/341) teda zo sumy uvedenej na účte 431 (http://www.porada.sk/t59527-431-vysledok-hospodarenia-v-schvalovani.html)? Ak v spoločenskej zmluve je uvedené že RF sa vytvorí z čístého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk prvý krát vytvorí a to vo výške 5 % mal byt vytvoreny v roku 2008 kedy sa zisk dosiahol, alebo až v roku 2009 kedy prebehlo VZ? A čo ak VZ neprebehne? Ďakujem
azla
25.02.10,17:39
- RF tvoríme z čistého zisku, (rozdeľuješ účet 431)
- o rozdelení zisku rozhoduje VZ v súlade so zmluvou v nasledujúcom roku (zisk za r.08 sa rozdeľuje v r. 09)
- ak VZ neprebehne (čo je v rozpore z OZ) účet 431 preúčtuješ na 428,(429)
Mery977
11.03.10,12:50
za rok 2008 sme mali zisk, ktorý sme celý umorili stratou z predchádzajúcich účtovných období.
Sme výrobné družstvo, máme tvoriť rezervný fond???
IvoM
11.03.10,13:13
A čo takto aspoň nahliadnuť do obchodného zákonníka? Družstvo netvorí rezervný fond ale nedeliteľný fond.


§ 235
Nedeliteľný fond

(1) Družstvo je povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond najmenej vo výške 10 % zapisovaného základného imania. Tento fond družstvo dopĺňa najmenej o 10 % ročného čistého zisku, a to až do doby, než výška nedeliteľného fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania družstva. Stanovy môžu určiť, že sa vytvára vyšší nedeliteľný fond alebo ďalšie zabezpečovacie fondy.
Mery977
11.03.10,13:17
opravujem, jasné že nedeliteľný fond, len ma to pomýlilo, lebo pozerám stanovy a tam je že družstvo vytvára rezervný fond.
Ten nedeliteľný fond ak už máme vytvorený vo vyššej výške ako je základné imanie, tak ho už nemusíme tvoriť??
IvoM
11.03.10,13:18
Nie, nemusíš
Mery977
11.03.10,13:22
ďakujem, teda zisk naúčtujem ako úhradu straty a zvyšok dám na nerozdelený zisk
Tinika
16.05.10,19:42
Prosim o radu, asi blba otazka ale moj pripad je ze v r. 2008 mala s.r.o. zisk, v r. 2009 VZ rozhodlo o tvorbe RF a zvysok zisku siel na nerozdeleny zisk. Za r. 2009 dosiahla s.r.o. stratu, v r. 2010 VZ rozhodlo ze sa zo zisku r. 2008 uhradi strata r. 2009 a zvyšok si rozdelia konatelia. Otazka znie: tvorim RF aj v pripade, ked dany rok (2009) nebol zisk? Tvorim ho zo zisku minulych rokov? Vdaka
promont maja
17.05.10,12:09
Prosim o radu, asi blba otazka ale moj pripad je ze v r. 2008 mala s.r.o. zisk, v r. 2009 VZ rozhodlo o tvorbe RF a zvysok zisku siel na nerozdeleny zisk. Za r. 2009 dosiahla s.r.o. stratu, v r. 2010 VZ rozhodlo ze sa zo zisku r. 2008 uhradi strata r. 2009 a zvyšok si rozdelia konatelia. Otazka znie: tvorim RF aj v pripade, ked dany rok (2009) nebol zisk? Tvorim ho zo zisku minulych rokov? Vdaka
Podľa môjho názoru, nie. Ak bola hospodárskym výsledkom za kalendárny rok 2009 strata, nemáš povinnosť tvoriť v roku 2010 rezervný fond, nakoľko tento tvoríš povinne zo zisku po zdanení ( a samozrejme ten tvoríš minimálne do 10% z celkovej výšky ZI)... a za uplynulé obdobia si si už túto povinnosť predsa splnila.
Tinika
17.05.10,20:04
Podľa môjho názoru, nie. Ak bola hospodárskym výsledkom za kalendárny rok 2009 strata, nemáš povinnosť tvoriť v roku 2010 rezervný fond, nakoľko tento tvoríš povinne zo zisku po zdanení ( a samozrejme ten tvoríš minimálne do 10% z celkovej výšky ZI)... a za uplynulé obdobia si si už túto povinnosť predsa splnila.

vdaka, pomohli ste mi, tiez som si to myslela ale nebola som si ista .)
liba2
17.05.10,23:12
Prosim o radu, asi blba otazka ale moj pripad je ze v r. 2008 mala s.r.o. zisk, v r. 2009 VZ rozhodlo o tvorbe RF a zvysok zisku siel na nerozdeleny zisk. Za r. 2009 dosiahla s.r.o. stratu, v r. 2010 VZ rozhodlo ze sa zo zisku r. 2008 uhradi strata r. 2009 a zvyšok si rozdelia konatelia. Otazka znie: tvorim RF aj v pripade, ked dany rok (2009) nebol zisk? Tvorim ho zo zisku minulych rokov? Vdaka
NIE .... RF tvoríš len do výšky 10% ZI.

Obchodný zákonník:
§ 124
(1) Spoločnosť vytvára rezervný fond (§ 67) v čase a vo výške, ktorú určuje spoločenská zmluva; ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania.
(2) O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ustanovením § 67 ods. 1.
MartinaO.
15.06.10,12:25
Chcela by som poprosiť o pomoc. V roku 2009 bola spoločnosť v strate a VZ rozhodlo, že strata sa vykryje z nerozdeleneého zisku min. rokov, rezervného fondu a zvyšok pôjde na neuhradenú stratu min. rokov. V rezervnom fonde mám 10 % ZI, maximum čo mi ukladá spol. zmluva. Možem použiť celý RF na vykrytie straty, alebo tam musím niečo nechať?
Ivenka
15.06.10,12:33
Rezerný fond musíš nechať. Vykrývaš stratu zo zisku tak ako píšeš.
MartinaO.
15.06.10,12:46
ale to mi nestačí, tá strata bola vyššia ako sme mali v nerozdelenom zisku. V spol. zmluve mám že rezervný fond môžem použiť len na vykrytie straty. To je iba vtedy ak tam je viac ako 10 % základného imania?
Ivenka
15.06.10,12:55
To že tam budeš mať viac ako 10% musíš mať napísané do akej výšky ste tvorili. Ak máš viac ako 10% potom môžeš vykryť aj stratu, ale 10% ti musí zostať.
MartinaO.
15.06.10,13:35
Kedže tam je teda iba 10 % ZI, nedá sa rezervný fond využiť nanič. Stratu z toho vykryť nemôžem a použiť sa nesmie na nič iné. Nerozumiem celkom načo tam teda je. Ale poučenie asi bude, že keď sa bude dariť môže tam isť viac peňazí, aby sme mali z čoho vykrývať prípadnú ďalšiu stratu :rolleyes:
Ďakujem za pomoc.
Jana Acsová
15.06.10,13:50
Trošku nerozumiem. Tvorba RF je predpísaná jednak OZ a jednak vyplýva zo spoločenskej zmluvy. Použitie rovnako.

Použite RF na úhradu straty podľa spoločenskej zmluvy. Ak tam nie je podmienka (čo nepredpokladám), jednoducho vysporiadajte stratu aj za predpokladu vynulovania zostatku RF. V spoločenskej zmluve sa hovorí o vysporiadaní. Možností je viac:
- z nerozdeleného zisku minulých rokov
- z RF
- úhrada spoločníkmi atď.

Pozrite do spoločenskej zmluvy. Ak nemáte dostatok zdrojov, účtovne a zdrojovo možno vynulovať/zjednodušiť vykázanie na účtoch 428, 429, 421, 417 ... s tvorbou (dotáciou) opätovne začnete v čase, kedy začnete tvoriť zisk.
Jana Acsová
15.06.10,13:51
Kedže tam je teda iba 10 % ZI, nedá sa rezervný fond využiť nanič. Stratu z toho vykryť nemôžem ...Podľa môjho názoru môžete, ak spoločenská zmluva nehovorí inak.
Jana Acsová
15.06.10,13:52
Rezerný fond musíš nechať. Vykrývaš stratu zo zisku tak ako píšeš.
Mohli by ste uviesť ustanovenie Obchodného zákonníka, ktorého sa predmetné tvrdenie týka?
MartinaO.
15.06.10,14:09
Spoločnici rozhodli, že nebudú doplácať stratu. Preto som chcela vynulovať učty 421, 428 a ostatok presunut na 429. Teraz ale presne neviem, ako to urobiť...
KEJKA
15.06.10,16:18
Spoločnici rozhodli, že nebudú doplácať stratu. Preto som chcela vynulovať učty 421, 428 a ostatok presunut na 429. Teraz ale presne neviem, ako to urobiť...
urob tak ako píšeš, malo by to však byť v zápisnici VZ, napr.
- úhrada z RF
- úhrada zo zisku min. rokov ......
- zvyšok na účet neuhradenej straty......
a tak to aj zaúčtuješ.
odporúčam pri tej príležitosti sa "pohrať" s AU účtami, aby si na 429 mala daňovú stratu pre umorovanie v nasl. rokoch /ak bola v DPPO vykázaná/. Nie je to povinné, ale je to praktické.
liba2
15.06.10,17:46
Spoločnici rozhodli, že nebudú doplácať stratu. Preto som chcela vynulovať učty 421, 428 a ostatok presunut na 429. Teraz ale presne neviem, ako to urobiť...
Vysporiadanie straty na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločníkov:
1. z nerozdeleného zisku minulých rokov: 428/431
2. zo zákonného rezervného fondu: 421/431
3. prevod (zostatku straty) na účet neuhradenej straty m.r.: 429/431.
MartinaO.
16.06.10,07:54
VZ rozhodlo tak ako píšete (len teda nechceli doplacať z vlastného). Takže to tak aj zaúčtujem.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pomoc.
Zužu
29.06.10,08:18
Za rok 2008 firma dosiahla zisk a na základe zakl. listiny sa tvoril ZRF vo výške 5 % z dosiahnutého zisku, už vtedy presiahol ZRF výšku 10 % ZI. Za rok 2009 znova dosiahla firma zisk, je povinná tvoriť ZRF vo výške 5% aj keď už ZRF presahuje hodnotu 10% ZI? Do budúcna je predpoklad že bude vždy zisková, na aký účel sa dá ZRF ešte použiť okrem úhrady straty? ďakujem
Zdenka 0705
29.06.10,08:23
Ak máš splnenú podmienku povinnej výšky rez. fondu, už nemusíš fond dopĺňať - iba ak chceš.
Zužu
29.06.10,08:27
a keď ho budem dopĺňať každoročne nad výšku povinného prídelu , suma mi bude narastať a použitie ? čo môžem uhrádzať z ZRF okrem straty ? ďakujem
Zdenka 0705
29.06.10,08:33
§ 67 Obch. zák.:

Rezervný fond
(1) Ak tento zákon vyžaduje zriadenie rezervného fondu, možno ho použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa tohto zákona povinne, iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Jana Acsová
29.06.10,08:45
a keď ho budem dopĺňať každoročne nad výšku povinného prídelu , suma mi bude narastať a použitie ? čo môžem uhrádzať z ZRF okrem straty ? ďakujemA Vy ste kto? Valné zhromaždenie? Jediný spoločník? Ak áno ... tak spoločenská zmluva Vás zaväzuje a viete, že sa jedná o súčasť vlastného imania účelovo viazanú. Všetko nájdete v zakladateľských dokumentoch.

Ak nie ste touto osobou, tak rozhodovanie o výške rezervného fondu nie je vo Vašej kompetencii. Výška vlastného imania a jeho vývoj je významným ukazovateľom premietaným do účtovnej závierky. Priamo súvisí s dividendami a nepremyslené konanie môže spoločníkov v blízkej budúcnosti nemilo prekvapiť po avizovaných legislatívnych zmenách, resp. zámeroch.
Mikolajova
16.07.10,09:34
Prosím Vás ak je v SZ uvedené, ze RF sa bude ročne doplňovan o 5% z čistého zisku spoločnosti každoročne, musim ho doplňať aj keď už je vytvorený v minimálnej výške podľa OZ t.j. 10% ZI.
truch
16.07.10,09:36
Prosím Vás ak je v SZ uvedené, ze RF sa bude ročne doplňovan o 50 z čistého zisku spoločnosti každoročne, musim ho doplňať aj keď už je vytvorený v minimálnej výške podľa OZ t.j. 10% ZI.
Keď dosiahne výšku stanovenú SZ, už nemusíš dopĺňať.
ondrejvla
25.01.11,15:51
Mám dilemu, spoločnosť každý rok má zisk, každý rok tvorí povinný prídel do RF, suma v RF dosiahla vyššiu výšku, ako je suma ZIM, nakoľko sa jedná o jednoosobovú spoločnosť a spoločník žiadal o tvorenie RF, tento bol tvorený. Môj názor, na základe VZ by mal byť tento rozpustený, resp.vyplatený spoločníkovi ako odmena zo zisku? Alebo sa mýlim? Zdá sa mi nelogické, aby
RF bol vyšší ako ZIM.
Ďakujem za odpoveď.
ondrejvla
25.01.11,17:14
Mám dilemu, spoločnosť každý rok má zisk, každý rok tvorí povinný prídel do RF, suma v RF dosiahla vyššiu výšku, ako je suma ZIM, nakoľko sa jedná o jednoosobovú spoločnosť a spoločník žiadal o tvorenie RF, tento bol tvorený. Môj názor, na základe VZ by mal byť tento rozpustený, resp.vyplatený spoločníkovi ako odmena zo zisku? Alebo sa mýlim? Zdá sa mi nelogické, aby RF bol vyšší ako ZIM.
Ďakujem za odpoveď.

Posúvam...
ondrejvla
25.01.11,22:17
Podľa znenia týchto paragrafov OZ mi vychádza, že spoločnosť už netvorí RF, mám pravdu?
Ale čo ak je už teraz RF vyšší, ako ZIM? Preúčtovať to na kapitálové fondy na základe rozhodnutia VZ?
Prosím poraďte
__________________________________________________ _____________

§ 67
Rezervný fond(1) Ak tento zákon vyžaduje zriadenie rezervného fondu, možno ho použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa tohto zákona povinne, iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Ak zákon neustanovuje povinnosť vytvoriť rezervný fond už pri vzniku spoločnosti, vytvára rezervný fond povinne spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť zo zisku bežného účtovného obdobia vykázaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke (ďalej len čistý zisk ). Rezervný fond možno vytvoriť už pri vzniku spoločnosti alebo pri zvyšovaní základného imania príplatkami spoločníkov nad výšku vkladov alebo nad menovitú hodnotu akcií.

(3) Podiel na zisku spoločnosti možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s týmto zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami.

§ 124
(1) Spoločnosť vytvára rezervný fond (§ 67) v čase a vo výške, ktorú určuje spoločenská zmluva; ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania.

(2) O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ustanovením § 67 ods. 1.
janaGT
14.02.12,08:06
Poradíte mi, ako a v akej výške môžem vytvoriť v roku 2011 doúčtovať vytvorenie RF? ( prikladám zistenie audítora )

Kontrolou a overením hlavnej knihy bolo zistené, že účtovná jednotka nemala tvorený zákonný rezervný fond. Bol vykázaný zostatok na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých období vo výške 16.702,50€. K overeniu boli predložené zápisnice z valného zhromaždenia od roku 2007. Zisk bol vykázaný za rok 2006 a 2007 v celkovej výške 7.622,68€. Valné zhromaždenie nerozhodlo o prídele do zákonného rezervného fondu. V zmysle Obchodného zákonníka je s.r.o. povinná vykonať prídel vo výške 5% z vykázané kladného výsledku hospodárenia – zisku až do výšky 10% hodnoty základného imania. ZI spoločnosti je vo výške 6 639 EUR.
Dôsledok:
Rozpor s Obchodným zákonníkom.
Odporúčanie:
Odporúčame doplniť zákonný rezervný fond.
Jarka 1
14.02.12,08:17
Zober z nerozdeleného zisku.
janaGT
14.02.12,08:34
Zober z nerozdeleného zisku.

mohla by si mi Jarka napísať presne, ako to myslíš?
janaGT
15.02.12,13:21
Prosím, poradíte mi niekto:

Poradíte mi, ako a v akej výške môžem vytvoriť v roku 2011 doúčtovať vytvorenie RF? ( prikladám zistenie audítora )

Kontrolou a overením hlavnej knihy bolo zistené, že účtovná jednotka nemala tvorený zákonný rezervný fond. Bol vykázaný zostatok na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých období vo výške 16.702,50€. K overeniu boli predložené zápisnice z valného zhromaždenia od roku 2007. Zisk bol vykázaný za rok 2006 a 2007 v celkovej výške 7.622,68€. Valné zhromaždenie nerozhodlo o prídele do zákonného rezervného fondu. V zmysle Obchodného zákonníka je s.r.o. povinná vykonať prídel vo výške 5% z vykázané kladného výsledku hospodárenia – zisku až do výšky 10% hodnoty základného imania. ZI spoločnosti je vo výške 6 639 EUR.
Dôsledok:
Rozpor s Obchodným zákonníkom.
Odporúčanie:
Odporúčame doplniť zákonný rezervný fond.
Jarka 1
15.02.12,13:39
Ja by som vypočítala, aký mal byť prídel za rok 2006 zo zisku do RF. Možno už bude predstavovať tých 10% maxima. Túto sumu by som preúčtovala z účtu 428 na účet 421.