cipso
25.02.10,19:32
Vypĺňam daňove priznanie a neviem si rady s nasledujúcim. Napísal som počítačový program. Mám zmluvu s holandskou spoločnosťou, ktorá tento môj program predáva, a počas roka mi posiela peniaze na môj účet. Posielajú mi plnú sumu, nestrhávajú žiadnu daň. Neviem celkom ako to zaznamenať do DP.

Podávam DP pre FO typ B. Uvedený príjem a 40% výdavky som uviedol ako príjem z autorskej činnosti. Problém mám s riadkami 79 -- 90, nerozumiem celkom zápočtu a vyňatiu príjmu.

Taktiež som kdesi videl vetu, že by som mal do oddielu XIII uviesť skutočnosť, že ide o príjem zo zahraničia (neviem tú formuláciu teraz nájsť), čo presne sa tam uvádza? Stačí napísať niečo v zmysle "Príjem v tabuľke 1 riadok 5 je príjem zo zahraničia"?

Ďakujem.
cipso
25.02.10,19:46
Ak tomu dobre rozumiem, tak to vyplním nasledovne:

Riadok 82: celá suma zo zahraničia
Riadok 83: nechám prazdne, žiadna daň v zahraničí nebola zaplatená
Riadky 84 a 85: vyplním podľa vzorca
Riadok 86: nechám prázdny, daň uznaná na zápočet bude 0

Riadok 87: suma z riadku 78.
Riadok 91: suma z riadku 87

Je toto správne?