Madlj
25.02.10,19:44
Dobrý deň,

firma kúpila pozemky - ornú pôdu. Časť z pozemkov predáva len za 10 EUR obci. Bude tam cesta a chodníky. Od obce dostala povolenie na stavbu cesty a chodníkov na pozemku už vo vlastníctve obce. Tie im tiež predá cesty a chodníky za 10 EUR. Zvyšná časť pozemkov sa rozpredá ako stavebné pozemky. Pri predaji pozemku pozerám na stratu z predaja pozemku. Neviem ako postupovať pri nákladoch na výstavbu chodníkov a cesty. Budem to účtovať na 042. Potom to predám za 10 EUR. Neviem či to neovplyvní daň z príjmov? Ďakujem.:)
Madlj
05.03.10,20:22
nikto nevie poradiť?
Madlj
16.03.10,21:40
nikto nevie poradiť?
Madlj
30.03.10,21:50
nikto nemá uvedený problém?
Laco-monter
30.03.10,21:58
jar88 sa tu pred časom prezentoval ako veľký špecialista na rozparcelovanie pozemkov

treba sa spýtať jeho.
Madlj
07.04.10,07:09
nikto nevie poradiť?
Madlj
03.05.10,07:15
Dobrý deň,

firma kúpila pozemky - ornú pôdu. Časť z pozemkov predáva len za 10 EUR obci. Bude tam cesta a chodníky. Od obce dostala povolenie na stavbu cesty a chodníkov na pozemku už vo vlastníctve obce. Tie im tiež predá cesty a chodníky za 10 EUR. Zvyšná časť pozemkov sa rozpredá ako stavebné pozemky. Pri predaji pozemku pozerám na stratu z predaja pozemku. Neviem ako postupovať pri nákladoch na výstavbu chodníkov a cesty. Budem to účtovať na 042. Potom to predám za 10 EUR. Neviem či to neovplyvní daň z príjmov? Ďakujem.:)

Konečne som našla odpovede na moje otázky:
Strata z predaja pozemkov nie je daňovým výdavkom (§19 ods. 3 e) zákona o dani z príjmov), predaj za 10 eur (teda pod obstarávaciu cenu) ovplyvní základ dane, tak že stratu musím pripočítať.

Strata z predaja stavieb je daňovým výdavkom, teda aj keď predám vybudované inžinierske siete, cesty a chodníky za 10 eur, daňovým výdavkom je ich obstarávacia cena, resp. zostatková cena, ak by som ich predávala až po zaradení do užívania a prípadnom odpisovaní (§ 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov). Predaj stavieb teda neovplyvní základ dane.

Dúfam, že to niekomu pomôže.:)