Durov
25.02.10,20:02
Roku 2008 po matkinom bratovi som zdedil nehnuteľnosť. V roku 2009 som túto nehnuteľnosť predal.

Podlieha príjem z predaja tejto nehnuteľnosti dani z príjmov?
Mám tento príjem uvádzať v daňovom priznaní za rok 2009?