PBEA
26.02.10,06:40
Ahojte, vie mi niekto poradiť? Ako by ste zaúčtovali odovzdanie zvierat /napr.ošípaných/ z vlastného chovu na závodné stravovanie. Má sa odviesť aj DPH?
a_je_to
06.03.10,20:38
Ahojte, vie mi niekto poradiť? Ako by ste zaúčtovali odovzdanie zvierat /napr.ošípaných/ z vlastného chovu na závodné stravovanie. Má sa odviesť aj DPH?

Závisí od toho, ako účtuješ zásoby a zvieratá vo firme, či A, alebo B spôsobom.
Ak A .... tak treba najprv zaúčtovať dosiahnutý prírastok 124/614, aby sa nestratil z výsledkov chovu, hlavne ak účtuješ aj na výkony - aktivity. Potom ho vydať ako zviera z chovu na vlastný bitúnok 614/124. Napokon aktivovať ako príjem materiálu do vnútrofiremnej kuchyne 112/621 tiež z chovu a vydať do spotreby na stravovanie 501/112.
Ak B .....tak iba zjednodušene aktivovať na materiál do stravovania 501/621 proti aktivácii z chovu.

Zabudol som na tú DPH .... Tá sa v celom priebehu vnútrofiremnej spotreby neúčtuje. Ale vstupuje až na konci, pri účtovaní a inkasovaní za stravné od stravníkov v tejto podobe a sumách /príspevok SF je odhadnutý na 3 %/ :
527........55%
335........42%
472......... 3%
622......................84%
343......................16%
Tá suma ako 100 % je hodnota stravenky pre zamestnanca s DPH, 42% je jej predajná cena zamestnancovi. Aktivujú sa vykalkulované náklady stravnej jednotky, k nim DPH. Pozor, tých 16% nie je sadzba DPH, ale podiel z celkovej sumy, zodpovedajúci 84x0,19. Za rok sa sledujú celkové výnosy a náklady závodnej stravovne aj v zmysle § 17, ods.3, písm. e, ZoDP. Ak náklady prevyšujú výnosy, tak prevyšujúca časť sa redukuje x 0,45 a to je pripočítateľnou položkou k základu dane.
PBEA
07.03.10,07:48
ďakujem za skvelú odpoveď