evka788
26.02.10,11:01
Dobrý deň,
sme firma, ktorá realizuje výstavné stánky pre slovenského platiteľa DPH, ale v Čechách. To je: robíme projekt, zabezp.stánok vybavením, robíme montáž, demontáž. Od 01.01.2010 podľa zmeny v zákone o DPH, miesto dodania týchto služieb je tam, kde sa tieto služby fyzicky vykonávajú.
Ako je to s DPH? Fakturujeme pre slovenského platiteľa bez DPH a my sa máme registrovať v Čechách a tam odviesť DPH? Ďakujem za radu.
Blankake
26.02.10,11:14
Skús si pozrieť prílohu v tomto príspevku:
http://www.porada.sk/1295219-post31.html

Vy ste platcom DPH alebo nie? Organizovanie výstav spadá pod par. 16 ods. 3.
evka788
26.02.10,11:31
sme platcovia DPH. A ešte doplním. Práce vykonáva naša firma, ale máme prípady, že tieto práce pre nás vykoná slovenský platiteľ DPH, ten nám fakturuje s DPH a my to potom ďalej fakturujeme slovenskému platiteľovi DPH, ale ako realizáciu výstavy v Prahe. Čiže:
slovenský platiteľ DPH fakturuje práce v Prahe nám /slovenskému platiteľovi/ a my ďalej fakturujeme tiež slovenskému platiteľovi , ale ako realizáciu výstavného stánku v Prahe.
Ako je to s DPH - ten istý prípad, ale fakturácia je pre slovenskú firmu-neplatiteľa DPH. Ďakujem
evka788
02.03.10,08:10
prosím, nevie mi nikto poradiť. ĎAKUJEM!
evka788
04.03.10,13:15
prosím, nikto nemá taký problém ako ja? Čakajú nás výstavy aj v iných krajinách, neviem, ako treba postupovať.