Kami1
26.02.10,15:01
Dobrý deň,
chcem poprosiť o radu, ako mám vystaviť škodovú faktúru pre prepravnú službu.
My sme nášmu odberateľovi zaslali tovar prepravnou službou, ale tovar mu bol doručený poškodený, o čom je aj fotodokumentácia. Sme platcami DPH. DPH na vstupe sme si odpočítali. Tovar odberateľovi nebudeme dobropisovať, ale mu zašleme nový, a prepravnej službe potrebujem vystaviť Fa. Faktúra pre prepravcu bude, predpokladám bez DPH. Odvediem DPH z poškodeného tovaru, alebo nie?
A druhý prípad...
Odvádzam DPH z odcudzeného tovaru? Tovar bol odcudzený prepravnej spoločnosti / asi ich zamestnancami/ a tej vystavím taktiež faktúru bez DPH, nakoľko to nie je dodanie tovaru, ani služby. A čo s DPH na výstupe?
IvoM
26.02.10,16:13
Náhrada škody nie je zdaniteľné plnenie, uplatniť DPH na vstupe si ale môžte len z jedného nákupu tovaru, lebo na svoje zdaniteľné plnenie ste použili len jednu dodávku tovaru, teda pokiaľ nebudete dobropisovať tovar odberateľovi tak na výstupe bude DPH z jednej dodávky tovaru a na vstupe tiež, pokiaľ ste si už DPH z druhého nákupu tovaru uplatnili, tak túto DPH musíte vrátiť, samozrejme je to všetko za predpokladu že vznikla taká škoda, ktorá sa už nedá opraviť. DPH z odcudzeného tovaru sa odvádza, nerozumiem ale celkom tvojej druhej otázke, postup pri ukradnutí tovaru je rovnaký ako pri hore uvedenej škode.
Kami1
02.03.10,13:24
Náhrada škody nie je zdaniteľné plnenie, uplatniť DPH na vstupe si ale môžte len z jedného nákupu tovaru, lebo na svoje zdaniteľné plnenie ste použili len jednu dodávku tovaru, teda pokiaľ nebudete dobropisovať tovar odberateľovi tak na výstupe bude DPH z jednej dodávky tovaru a na vstupe tiež, pokiaľ ste si už DPH z druhého nákupu tovaru uplatnili, tak túto DPH musíte vrátiť, samozrejme je to všetko za predpokladu že vznikla taká škoda, ktorá sa už nedá opraviť. DPH z odcudzeného tovaru sa odvádza, nerozumiem ale celkom tvojej druhej otázke, postup pri ukradnutí tovaru je rovnaký ako pri hore uvedenej škode.
Ďakujem pekne, ale ešte pre upresnenie... DPH odvediem daňovému úradu z NC tovaru, nie z PC?
Škodová faktúra bude pozostávať z ceny tovaru, náklady na prepravu, manipulačné a všetky náklady s tým súvisiace.
Čiže škodová faktúra bude vystavená v celkovej sume 100,- EUR, ale NC tovaru bola 60,- EUR, takže ja DPH odvediem vo výške 11,40 EUR?
Je to správne?
IvoM
02.03.10,13:48
Áno
Muška
03.03.10,14:52
Ďakujem pekne, ale ešte pre upresnenie... DPH odvediem daňovému úradu z NC tovaru, nie z PC?
Škodová faktúra bude pozostávať z ceny tovaru, náklady na prepravu, manipulačné a všetky náklady s tým súvisiace.
Čiže škodová faktúra bude vystavená v celkovej sume 100,- EUR, ale NC tovaru bola 60,- EUR, takže ja DPH odvediem vo výške 11,40 EUR?
Je to správne?
..asi tomu nerozumiem.

Ak si uplatňuješ náhradu škody u dopravcu, tak mu vystavíš faktúru bez DPH.

O akom DPH hovoríš??
Muška
03.03.10,14:54
Ak hovoríš o odcudzení tovaru, tam nie je čo riešiť, vystavíš faktúru s DPH.

(5) V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu, 26) zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmus dojednaným právom kúpy prenajatej veci, odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.
Kami1
11.03.10,09:37
No, asi som to nenapísala dosť jasne, sorry...
Pri nákupe tovaru som si odpočítala DPH. Tento tovar som predala nášmu odberateľovi, zaslala som to prepravnou službou, ale prepravná služba mi ten tovar na ceste k odberateľovi stratila, čiže tovar sa nedostal k nášmu odberateľovi. Odberateľovi bol vystavený dobropis a následne zaslaný nový tovar. Prepravnej službe potrebujem vystaviť faktúru za ten stratený tovar, ale prepravná služba chce faktúru bez DPH. Čiže, ja v tom zdaňovacím období, keď vystavím faktúru prepravnej službe,resp.kedy zistím stratu tovaru prepravcom, tak aj daň na výstupe odvediem DÚ......
Správne????