kobeko
26.02.10,16:39
Dobrý deň, chcela by som poprosiť pri riešení nasledovného problému, ktorý má dve časti.
Známy je živnostník a platiteľ DPH, 12.5.2005 si kúpil na firmu na leasing úžitkové vozidlo, pričom si uplatnil nárok na odpočet DPH ako pri obstaraní, tak aj počas celej doby využívania na podnikanie ( leasingové splátky, opravy, PHM,...). Teraz chce ukončiť živnosť a automobil predať. Vznikajú tu dve dôležité otázky:
1. Kedy môže automobil najskôr predať, rep. resp. vyradiť z používania, aby sa vyhol povinnosti upraviť daň odpočítanú pri investičnom majetku v dôsledku zmeny účelu použitia tohto majetku v zmysle §54 zákona o DPH, poprípade, ako by musel upraviť odpočítanú daň, ak by ho predal k 28.2.2010. V máji 2010 to bude 5 rokov od obstarania.
2. Čo je výhodnejšie z hľadiska DPH a aj dane z príjmu? Predať automobil ako firma tesne pred ukončením živnosti, alebo ukončiť živnosť , previesť automobil do osobného vlastníctva a potom predať ako nepodnikateľ?
Za radu vopred ďakujem.
IvoM
26.02.10,17:37
Pozor, §54 hovorí o zmena účelu, ukončenie živnosti nie je ale zmena účelu, vysporiadanie DPH pri ukončení živnosti je v §81.6, nepíšeš kedy končí leasing ale ak ho chce predať tak predpokladám že už je ukončený a teda zostatková hodnota auta je nulová, takže podľa §81.6 už pri ukončení živnosti DPH z neho neodvádza. Keď ho predá po ukončení živnosti /čo je asi najrozumnejšie/ tak do 5 rokov nie je takýto príjem od dane oslobodený, ak napríklad vykáže stratu v tomto roku / do dňa ukončenia živnosti / tak si v DP môže potom príjem z jeho predaja v tomto roku o túto stratu ponížiť.
kobeko
28.02.10,00:17
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, ale chcela by som si to ešte upresniť na konkrétnom prípade:
Takže živnostník je platca DPH, automobil ( úžitkový N1) zaradený 12.5.2005, leasing skončil 12.5.2008, ZC je nula.
1) ak ho predá pred ukončením živnosti, vystaví faktúru s DPH a daň odvedie
2) ak ukončí živnosť k 31/3/2010 a automobil vyradí, prevedie do osobného používania a predá ho 13.5.2010, kedy bude viac ako 5 rokov od zaradenia, je tento príjem oslobodený od dane z príjmu alebo sa to počíta 5 rokov od vyradenia, takže bude oslobodený až po 31/3/2015 ?
a taká podotázočka :Ako to vôbec môže daňový úrad potom skontrolovať, keď je raz v osobnom užívaní, predaj áut sa predsa nikde nevykazuje. Dopravný inšpektorát predsa nedáva daňovému úradu žiadne podklady.
jeso
28.02.10,00:27
pozor -oslobodenie z predaja hnutelnej veci je až po piatich rokoch od jej vyradenia z obchodného majetku
/ §9 ods. 1 d
čiže vyradenia a nie zaradenia !
kobeko
28.02.10,00:35
dík