253
26.02.10,17:53
Prosím o radu!
Chcel by som podať daňové priznanie z príjmu za prenájom bytu. Som nepracujúci dôchodca a príjem za prenájom v r.2009 je 2226,98 EUR. Musím teda podať daňové priznanie. Po odpočítaní 894,6 EUR a pomerných paušálnych výdavkov 40% mi vychádza základ dane 797,52 EUR. Z tohoto základu by som mal zaplatiť daň 151,52 EUR. Ak som dobre pochopil,tak podľa paragrafu 11 ods.7 dôchodca nemá nárok na zníženie základu dane o 4025,7 EUR (?!). Keby som mal však príjem menší ako 2012 EUR tak by som nemusel podávať daňové priznanie. Pochopil som to správne ? Ak je to pravda, tak sa mi to zdá nelogické.
Prosím expertov, keby mi vysvetlili ako je to správne. Súčasne by som chcel poprosiť o láskavosť, keby mi niekto poradil ako vyplniť daňové priznanie (akú sumu a do ktorých riadkov treba napísať). Mám z toho veľký problém.
Dopredu veľmi pekne ďakujem za pomoc.
emmma
27.02.10,18:35
Mám rovnaký prípad. Fyzická osoba má príjem z prenájmu 2400,00. Po uplatnení 5xživotného minima 894,60 vyjde suma 1505,40 - menšia ako 2012,85 kedy DP netreba podať. A teraz neviem - DP podať a daňová povinnosť je 0,00 alebo vôbec netreba podať DP?

Ďakujem.
emmma
01.03.10,09:53
Nevie nikto poradiť?

Ďakujem.
-Dana-
01.03.10,10:45
Zdaniteľný príjem = príjem - oslobodenie, čo je v obidvoch prípadoch menej ako 1/2 z NČ, takže nevzniká povinnosť podávať DP. Pokiaľ by Vás však DÚ neskôr k tomu vyzval, tak už ho podať musíte.
Ešte dodám, ak sú zdaniteľné príjmy nižšie ako 1/2 z NČ ani daň sa z nich neplatí.
Tinika
01.03.10,22:14
Dobrý večer, ja mám invalidného dochodcu SZCO, má nárok na celú odpočitatenú položku? Vypisujem v DP oddiel III r. 29 a 30? Dakujem
veronikasad
01.03.10,23:11
Dobrý večer, ja mám invalidného dochodcu SZCO, má nárok na celú odpočitatenú položku? Vypisujem v DP oddiel III r. 29 a 30? Dakujem
Pozri § 11 odst. 7 ZoDzP

(7) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 2, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku22) (ďalej len "dôchodok ) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2, zníži sa základ dane podľa odseku 2 len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2 a vyplatenou sumou dôchodku.
Zdenka 0705
02.03.10,06:03
Dobrý večer, ja mám invalidného dochodcu SZCO, má nárok na celú odpočitatenú položku? Vypisujem v DP oddiel III r. 29 a 30? Dakujem
áno, má
hanelie
02.03.10,08:01
§ 32
Daňové priznanie
Na začiatok

(1) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), s výnimkou uvedenou v odseku 4. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), ale vykazuje daňovú stratu. Do sumy zodpovedajúcej 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,

4) Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy

a) podľa § 5 a nie je povinný podať daňové priznanie podľa odseku 2 alebo
b) z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 alebo
c) ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo, 122a)
d) zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskych spoločenstiev alebo ich orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo
e) ktoré sú od dane oslobodené.
253
02.03.10,13:19
Dobrý deň, hanelie,
ďakujem za odpoveď,ale ešte raz prosím o upresnenie :Som nepracujúci dôchodca a príjem za prenájom v r.2009 je 2226,98 EUR. Musím teda podať daňové priznanie. Po odpočítaní 894,6 EUR a pomerných paušálnych výdavkov 40% mi vychádza základ dane 797,52 EUR. Musím z tohoto základu platiť daň, aj keď je menší ako 2012,86 EUR?
misurka
02.03.10,13:28
Nebudete podávať DP, pretože váš zdaniteľný príjem nie je celá suma 2226,98 EUR, ale iba 2226,98 EUR - 894,60 EUR = 1 332,38 EUR.

Dobrý deň, hanelie,
ďakujem za odpoveď,ale ešte raz prosím o upresnenie :Som nepracujúci dôchodca a príjem za prenájom v r.2009 je 2226,98 EUR. Musím teda podať daňové priznanie. Po odpočítaní 894,6 EUR a pomerných paušálnych výdavkov 40% mi vychádza základ dane 797,52 EUR. Musím z tohoto základu platiť daň, aj keď je menší ako 2012,86 EUR?
Tinika
02.03.10,15:02
Pozri § 11 odst. 7 ZoDzP

(7) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 2, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku22) (ďalej len "dôchodok ) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2, zníži sa základ dane podľa odseku 2 len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2 a vyplatenou sumou dôchodku.

dakujem toto som si čitala ale chcela som si len overit či dobre uvazujem :)
Timka1
02.03.10,15:07
Dobrý večer, ja mám invalidného dochodcu SZCO, má nárok na celú odpočitatenú položku? Vypisujem v DP oddiel III r. 29 a 30? Dakujem

ahoj Tinka, invalidný dôchodca má nárok na celú NČ 4025,70 € :)

a už porobené všetko?
Tinika
02.03.10,20:14
ahoj Tinka, invalidný dôchodca má nárok na celú NČ 4025,70 € :)

a už porobené všetko?

ahoj, ta de, sak vies ako klienti , maju času a času :) ale musim sa pochvalit, dnes som odovzdala zmluvu klientovi na novy rok a zvysila cenu :)) a ani velmi nenamietal
a ty uz mas hotovo?
253
25.03.10,21:03
Ďakujem za odpoveď. Reagujem preto až tak neskoro, lebo som si prečítal niektoré názory, že v tomto prípade sa pre limit DP neodpočítava suma 894,60 EUR, tj. musím podať daňové priznanie. Aká je teda pravda ?
mysimis
25.03.10,21:08
Ďakujem za odpoveď. Reagujem preto až tak neskoro, lebo som si prečítal niektoré názory, že v tomto prípade sa pre limit DP neodpočítava suma 894,60 EUR, tj. musím podať daňové priznanie. Aká je teda pravda ?

Po odpočítaní sumy 894,60 budete mať príjem nižší ako je 2012,85 € a nie je potom potrebné podať DP.
253
25.03.10,21:29
Vďaka mysimis, som rád že ste mi potvrdili tento názor. Nebudem teda podávať daňové priznanie, dúfam že to je tak ako hovoríte, lebo sú niektorí účtovníci, čo tvrdia opak.
Katy a R
25.03.10,22:05
Vďaka mysimis, som rád že ste mi potvrdili tento názor. Nebudem teda podávať daňové priznanie, dúfam že to je tak ako hovoríte, lebo sú niektorí účtovníci, čo tvrdia opak.

.. a daj oznámenie na DU, že ti nevznikla povinnosť ... aby ťa ani nevyzvali..
Zuzka2510
08.09.10,08:56
Dobrý deň. Potrebovala by som súrne poradiť ak zamestnanec dovŕši dôchodkový vek počas roka.Zamestnávateľ s ním ukončí prac. pomer k 31.08.2010 a uplatňoval si nezdan.čiastku mesačne. Od 01.09.2010 toho zamestnanca príjme na dohodu o vykonaní práce . Môže si aj naďalej uplatňovať nezdan.čiastku? Ďakujem pekne.
vieraaaa
08.09.10,08:59
Dobrý deň. Potrebovala by som súrne poradiť ak zamestnanec dovŕši dôchodkový vek počas roka.Zamestnávateľ s ním ukončí prac. pomer k 31.08.2010 a uplatňoval si nezdan.čiastku mesačne. Od 01.09.2010 toho zamestnanca príjme na dohodu o vykonaní práce . Môže si aj naďalej uplatňovať nezdan.čiastku? Ďakujem pekne.
Áno. Ak mu bude dôchodok priznaný v priebehu tohto roka, má nárok na nezdaniteľnú čiastku za celý rok 2010. Nárok nebude mať od 1.1.2011.
Okrem toho, uplatňovanie nezdaniteľnej čiastky je viazané na priznanie - poberanie dôchodku a nie dovŕšenie dôchodkového veku.
Zuzka2510
08.09.10,09:08
Oni mu ho aj priznali a dostáva ale myslím že predčasný star. dôchodok.
vieraaaa
08.09.10,09:12
Oni mu ho aj priznali a dostáva ale myslím že predčasný star. dôchodok.
Podstatné je, kedy mu ho priznali. Ak mu ho priznali v priebehu tohto roka, v termíne od 2.1.2010, môže si uplatňovať nezd. čiastku do konca tohto roku. Iba ak mu bol priznaný od 1.1.2010, prípadene skôr, nemá nárok na úľavu na dani.
Zuzka2510
08.09.10,09:32
Ďakujem veľmi pekne.