Damián
26.02.10,21:11
Prosím vás chcem si uplatniť paušálne výdavky do kolonky preukázateľné zaplatené poistné mam dať akú sumu keď som si platil poistné za rok 2009 vo výške spolu 448,50 a ešte som zaplatil aj nedoplatok z ročného zúčtovania ZP z roku 2008 vo výske 455Eur. Mam to spočítať alebo tam mam dať len sumu preddavkov zaplatenú za rok 2009? Ďakujem
veronikasad
26.02.10,21:15
Prosím vás chcem si uplatniť paušálne výdavky do kolonky preukázateľné zaplatené poistné mam dať akú sumu keď som si platil poistné za rok 2009 vo výške spolu 448,50 a ešte som zaplatil aj nedoplatok z ročného zúčtovania ZP z roku 2008 vo výske 455Eur. Mam to spočítať alebo tam mam dať len sumu preddavkov zaplatenú za rok 2009? Ďakujem
medzi zaplatené poistné uvádzaš všetky platby poistného uhradené od 1.1.-31.12. (vrátane nedoplatku RZZP)
Damián
26.02.10,21:27
ďakujem pekne
Ejo
27.02.10,07:41
Klientovi uplatńujem paušálne výdavky. K príjmom mu pripočítam aj úroky z účtu, ktorý používa na podnikanie? Vlastne tento účet /má ho nahlásený na DÚ/ používa skor na osobné účely ako na prijaté úhrady faktúr.
Zita5
27.02.10,07:43
Klientovi uplatńujem paušálne výdavky. K príjmom mu pripočítam aj úroky z účtu, ktorý používa na podnikanie? Vlastne tento účet /má ho nahlásený na DÚ/ používa skor na osobné účely ako na prijaté úhrady faktúr.

Je nahlásený , tým ho používa na podnikanie .Úrok pripočítať k príjmu .
Ejo
27.02.10,07:53
Je nahlásený , tým ho používa na podnikanie .Úrok pripočítať k príjmu .
Preto sa pýtam, lebo teraz som čítala v poradci nasledovné: " Keďže daňovník nie je účtovnou jednotkou t.j. neúčtuje o svojich príjmoch a výdavkoch a teda ani o príjme, ktorým je úrok z bežného účtu"
Takže neviem. Za rok 2008 som mu dávala tieto úroky do príjmov a z toho počítala 60%.
Ak si daňovník nenahlási na DU svoj účet, ktorý používa na podnikanie, nestačí, že je uvedený v DP za prvý rok podnikania, a tým DU vie o jeho účte?
Zita5
27.02.10,08:58
Preto sa pýtam, lebo teraz som čítala v poradci nasledovné: " Keďže daňovník nie je účtovnou jednotkou t.j. neúčtuje o svojich príjmoch a výdavkoch a teda ani o príjme, ktorým je úrok z bežného účtu"
Takže neviem. Za rok 2008 som mu dávala tieto úroky do príjmov a z toho počítala 60%.
Ak si daňovník nenahlási na DU svoj účet, ktorý používa na podnikanie, nestačí, že je uvedený v DP za prvý rok podnikania, a tým DU vie o jeho účte?


Zákon o dani z príjmov jasne pojednáva o tom čo sú príjmy z podnikania a to konkrétne

§ 6
Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu

(5) Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
je aj

a) príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,
b) úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
c) príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17 ods. 11) na základe zmluvy o predaji podniku, 30)
d) výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.
Zoltán Kovács
27.02.10,09:07
Preto sa pýtam, lebo teraz som čítala v poradci nasledovné: " Keďže daňovník nie je účtovnou jednotkou t.j. neúčtuje o svojich príjmoch a výdavkoch a teda ani o príjme, ktorým je úrok z bežného účtu"
Takže neviem. Za rok 2008 som mu dávala tieto úroky do príjmov a z toho počítala 60%.
Ak si daňovník nenahlási na DU svoj účet, ktorý používa na podnikanie, nestačí, že je uvedený v DP za prvý rok podnikania, a tým DU vie o jeho účte?

To je pravda, že neúčtuješ o príjmoch, lebo nie je účtovnou jednotkou. Ale evidenciu príjmov musíš mať.
Ejo
27.02.10,09:10
To je pravda, že neúčtuješ o príjmoch, lebo nie je účtovnou jednotkou. Ale evidenciu príjmov musíš mať.
Ďakujem, aj ja som si to myslela a doteraz som tak postupovala. Len ma tento článok zmietol.
Ejo
27.02.10,09:14
Preto sa pýtam, lebo teraz som čítala v poradci nasledovné: " Keďže daňovník nie je účtovnou jednotkou t.j. neúčtuje o svojich príjmoch a výdavkoch a teda ani o príjme, ktorým je úrok z bežného účtu"
Takže neviem. Za rok 2008 som mu dávala tieto úroky do príjmov a z toho počítala 60%.
Ak si daňovník nenahlási na DU svoj účet, ktorý používa na podnikanie, nestačí, že je uvedený v DP za prvý rok podnikania, a tým DU vie o jeho účte?
Postačuje?
Zita5
27.02.10,09:14
Ešte by ma zaujímalo , na ktoré znenia § sa odvolávajú v článku ?
Ejo
27.02.10,09:21
Ešte by ma zaujímalo , na ktoré znenia § sa odvolávajú v článku ?
Poradca 2010/7-8, komentár k §4. Príklad 23 znie takto:
Daňovníkovi uplatňujúcemu paušálne výdavky pri príjme remeselenj živnosti, banka zrazila dań z úroku z peňažných prostriedkov uložených na bežnom účte využívanom daňovníkom v súvislosti s výkonom jeho činnosti.
Riešenie:
Keďže daňovník nie je účtovnou jednotkou t.j. neúčtuje o svojich príjmoch a výdavkoch a teda ani o príjme, ktorým je úrok z bežného účtu, može sa rozhodnúť, či bude považovať zrazením dane svoju povinnosť z tohto príjmu za vysporiadanú alebo sa rozhodne využiť ustanovenie § 43 ods 7 a úrok si zahrnie do základu dane z príjmov podĺa §6 a zrazenú dań si uvedie ako preddavok na dań.

Ustanovenia §43 ods.7 je mi jasné, že keď si pokladná za nevysporiadané, tak postupuje tak ako je uvedené. Mňa len zmiatlo hrubo označené.
Alebo som si to ja zle vysvetlila?
Zita5
27.02.10,09:37
Poradca 2010/7-8, komentár k §4. Príklad 23 znie takto:
Daňovníkovi uplatňujúcemu paušálne výdavky pri príjme remeselenj živnosti, banka zrazila dań z úroku z peňažných prostriedkov uložených na bežnom účte využívanom daňovníkom v súvislosti s výkonom jeho činnosti.
Riešenie:
Keďže daňovník nie je účtovnou jednotkou t.j. neúčtuje o svojich príjmoch a výdavkoch a teda ani o príjme, ktorým je úrok z bežného účtu, može sa rozhodnúť, či bude považovať zrazením dane svoju povinnosť z tohto príjmu za vysporiadanú alebo sa rozhodne využiť ustanovenie § 43 ods 7 a úrok si zahrnie do základu dane z príjmov podĺa §6 a zrazenú dań si uvedie ako preddavok na dań.

Ustanovenia §43 ods.7 je mi jasné, že keď si pokladná za nevysporiadané, tak postupuje tak ako je uvedené. Mňa len zmiatlo hrubo označené.
Alebo som si to ja zle vysvetlila?

No ja na tej odpovedi nevidím nič zavadzajúce , myslím , že si len inak čítala a chápala .:)

Neúčtuje o úrokoch , lebo nie je účtovnou jednotkou .T.j. Vedie o úrokoch len evidenciu .

Daňovník sa rozhodne či to bude zahŕňať do príjmu , alebo nie , nakoľko je tento príjem vysporiadaný zrážkovou daňou . Ale ak sa rozhodne ,že áno , tak príjem z úrokov pripočíta k ostatným príjmom a zrážkovú daň si uplatní ako zaplatený preddavok §43 .To len v skratke .
Ejo
27.02.10,09:41
No ja na tej odpovedi nevidím nič zavadzajúce , myslím , že si len inak čítala a chápala .:)

Neúčtuje o úrokoch , lebo nie je účtovnou jednotkou .T.j. Vedie o úrokoch len evidenciu .

Daňovník sa rozhodne či to bude zahŕňať do príjmu , alebo nie , nakoľko je tento príjem vysporiadaný zrážkovou daňou . Ale ak sa rozhodne ,že áno , tak príjem z úrokov pripočíta k ostatným príjmom a zrážkovú daň si uplatní ako zaplatený preddavok §43 .To len v skratke .
Ďakujem pekne. Inak čítala a inak chápala :) Ale v každom prípade by som ich pripočítala k príjmom.
ivustek
27.02.10,13:21
Pri paušálnych výdavkoch som využila možnosť, že preplatok z RZZP som si nezahrnula do príjmov a považovala som to za vyspriadané. Teraz vypisujem Výpis z DP pre sociálnu poisťovňu a neviem, či príjem mám dať ten, čo som uviedla v DP, alebo ho navýšiť o preplatok. Pretože preplatok z RZZP je vymeriavacím základom na odvody do soc.poisťovne. Prosím Vás o radu,ďakujem.
Zita5
27.02.10,13:29
Pri paušálnych výdavkoch som využila možnosť, že preplatok z RZZP som si nezahrnula do príjmov a považovala som to za vyspriadané. Teraz vypisujem Výpis z DP pre sociálnu poisťovňu a neviem, či príjem mám dať ten, čo som uviedla v DP, alebo ho navýšiť o preplatok. Pretože preplatok z RZZP je vymeriavacím základom na odvody do soc.poisťovne. Prosím Vás o radu,ďakujem.

Rozhodnutie je rozhodnutie .
Postupy JU na druhej strane pojednávajú o tom , ako preplatok zo ZP účtovať . Zbytočne by to tam nebolo .Takže ja som za spôsob - zahrnúť preplatok zo ZP do príjmu a vlastne potom vykázaný príjem bude sedieť aj z Výpisom z DP za rok 2009 .

Nakoniec uhradená daň sa v DP bude odpočítavať od daňovej povinnosti .
Zita5
27.02.10,13:37
Pri paušálnych výdavkoch som využila možnosť, že preplatok z RZZP som si nezahrnula do príjmov a považovala som to za vyspriadané. Teraz vypisujem Výpis z DP pre sociálnu poisťovňu a neviem, či príjem mám dať ten, čo som uviedla v DP, alebo ho navýšiť o preplatok. Pretože preplatok z RZZP je vymeriavacím základom na odvody do soc.poisťovne. Prosím Vás o radu,ďakujem.


Prečiarkla som moju odpoveď , však ide o paušálne výdavky , takže Postupy JU sa na tieto nevzťahujú .

Preto je to Výpis z DP , lebo by sa mal rovnať s príjmami uvedenými z DP .
Ja neviem , ja by som to pripočítala k príjmu a daň by som považovala ako za preddavkovú .
ivustek
27.02.10,13:43
Prečiarkla som moju odpoveď , však ide o paušálne výdavky , takže Postupy JU sa na tieto nevzťahujú .

Preto je to Výpis z DP , lebo by sa mal rovnať s príjmami uvedenými z DP .
Ja neviem , ja by som to pripočítala k príjmu a daň by som považovala ako za preddavkovú .

Ďakujem pekne. Ja som tak aj urobila. Len by ma zaujímalo, keď by sa využila možnosť tá, že by sa ten preplatok k prijmu nepripočítal /čo zákon umožňuje/. Keďže ako ste aj Vy napísala, výpis z DP by mal byť zhodný s DP, tak potom mi to nejak nesedí. Veď preplatok z RZ je VZ pre výšku odvodov.
Zita5
27.02.10,13:49
Ďakujem pekne. Ja som tak aj urobila. Len by ma zaujímalo, keď by sa využila možnosť tá, že by sa ten preplatok k prijmu nepripočítal /čo zákon umožňuje/. Keďže ako ste aj Vy napísala, výpis z DP by mal byť zhodný s DP, tak potom mi to nejak nesedí. Veď preplatok z RZ je VZ pre výšku odvodov.

Citujem :


Usmernenie DR SR
k zahrnovaniu preplatkov, resp. nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie u daňovníka, ktorý skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť
Z poistného zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vráteného zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného (ďalej len „RZZP“) sa od 1.1.2008 v súlade s § 43 ods. 3 písm. l) zákona vyberá daň zrážkou. Daňovník, ktorý o preplatku z RZZP je povinný účtovať, zahrnie v súlade s § 4 ods. 6 a § 17 ods. 4 zákona tento príjem do základu dane.

Daňovník, ktorý o tomto príjme povinný účtovať nie je (napr. daňovník, ktorý pri príjmoch podľa § 6 zákona uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona), sa môže rozhodnúť, či využije možnosť a daň zrazenú z preplatku z RZZP bude považovať za preddavok na daň, ktorý si odpočíta od dane vypočítanej v daňovom priznaní a v súlade s § 4 ods. 6 a § 17 ods. 4 zákona preplatok z RZZP (hrubý príjem) zahrnie do základu dane alebo daň zrazenú z preplatku z RZZP bude považovať za definitívne splnenie daňovej povinnosti z tohto príjmu, pričom v takomto prípade v súlade s § 4 ods. 7 a § 17 ods. 3 písm. a) zákona predmetný príjem do základu dane nezahrnie.
Zita5
27.02.10,13:56
Záver , ak by sa preplatok nepremietol v rámci DP, tak by som ho zohľadnila vo Výpise pre SP.
eeska
08.03.10,19:42
Mám otázočku, ak SZČO zaplatil poistné na zdravotné a nemocenské na január 2009 v decembri 2008 môze si to uplatnit v DP do vydavkov? dakujem pekne
Zita5
08.03.10,19:54
Mám otázočku, ak SZČO zaplatil poistné na zdravotné a nemocenské na január 2009 v decembri 2008 môze si to uplatnit v DP do vydavkov? dakujem pekne

Aby sme sa rozumeli .SZČO uhradil v decembri 2008 poistné za mesiac december , ktoré bolo splatné 8.1.roku 2009?

Ak je to tak , tak je to výdavok roku 2008 a nie roku 2009.
eeska
08.03.10,20:33
Aby sme sa rozumeli .SZČO uhradil v decembri 2008 poistné za mesiac december , ktoré bolo splatné 8.1.roku 2009?

Ak je to tak , tak je to výdavok roku 2008 a nie roku 2009.


SZČO uhradil 30.12.2008 poistné na mesiac január 2009