mirianka
26.02.10,22:11
Dobrý večer,
stretli ste sa už niekto v JÚ s tým, že FO dostáva vyúčtovanie provízie, ktoré zahŕňa rovno už aj zápočet s faktúrami a so splátkami úrokov z pôžičky..a na účet dostáva vyplácaný iba rozdiel. Logicky mi vyplýva, že by sa mal zdaňovať celý príjem, pretože niektoré záväzky, s ktorými je príjem započítavaný nemusí byť daňovým výdavkom. Ako ale ten celý príjem zaúčtovať, aby sa dostal do príjmov?
Zita5
27.02.10,05:57
Tento postup o zápočte pri provízzi by mal vychádzať z určitej zmluvy, kde sa na tomto spôsobe dohodli obe strany .Čiže je potrebné si pozrieť uzatvorenú zmluvu , ako tieto podmienky o zápočte majú ošetrené.

Províziu treba zaúčtovať do pohľadávok v plnej výške .Pri úhrade treba príjem úhrady spárovať s pohľadávkou a rozdiel ktorý tam vznikne sa bude započítavať so záväzkom , ktorý by mal byť zaúčtovaný aj v Knihe záväzkov v sume ako je vyčíslený na doklade.

Potom pristúpiť k zápočtu v súlade s Postupmi JU konkrétne
§ 14
Pohľadávky a záväzky

(7) Pri vzájomnom započítaní pohľadávok sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 4 ods. 6 písm. e). Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska platný ku dňu vzájomného započítania.


Ja osobne odhliadnuc od zmluvy si robím osobitne tlačivo Dohodu o zápočte a tento potom v rámci uzávierkových operácii prikladám k internému dokladu .
Zápočet je podpísaný oboma stranami .

Prikladám Vám vzor z google
napr.:
http://www.ukt.sk/sk/files/DovzPOH.doc
mirianka
27.02.10,09:31
Vyúčtovanie provízie, je zároveň dohodou o zápočte..je to tam uvedené a je to rovnako dohodnuté aj v zmluve. Ide mi však o to, či aj časť pohľadávky, ktorá je započítaná a teda nevyplatená sa musí zdaňovať, keďže v JU tvorí základ dane príjem mínus výdavok a táto časť príjmom predsa nie je.
Zita5
27.02.10,09:33
Vyúčtovanie provízie, je zároveň dohodou o zápočte..je to tam uvedené a je to rovnako dohodnuté aj v zmluve. Ide mi však o to, či aj časť pohľadávky, ktorá je započítaná a teda nevyplatená sa musí zdaňovať, keďže v JU tvorí základ dane príjem mínus výdavok a táto časť príjmom predsa nie je.

Pohľadávka vstupuje do príjmov OVZD v plnej výške .
mirianka
27.02.10,09:48
Ale ako ju tam v plnej výške dostanem? A hlavne prečo? Veď celá pohľadávka nie je príjem, je to výnos.
Zita5
27.02.10,09:56
Ale ako ju tam v plnej výške dostanem? A hlavne prečo? Veď celá pohľadávka nie je príjem, je to výnos.

Ak mám pohľadávku za dodanú službu 100 euro

Záväzok 50 euro

Spravím si zápočet cez uzávierkové operácie /predpokladám , že hovoríme o JU / nasledovne

Príjem OVZD s príslušným členením 100 Euro
Výdaj OVZ s príslušným členením 50 Euro

samozrejme , že tieto započítané sumy spárujem s pohľadávkami a záväzkami .
Ak príde platba na BU , tak nedoplatok 50 Euro - zaúčtujem riadne do príjmu OVZ s členením .

Samozrejme , nevidím do toho , čo to máte , ale ak sa jedná u Vás o záväzok, ktorý podľa Vás nie je výdavkom OVZD , tak tento záväzok účtujete do VNZD , ale pohľadávka za dodanie niečoho , na čo máte živno oprávnenie vstupuje do príjmov OVZ.

Nerozumieme si , nakoľko možno vo Vašej otázke nie je uvedé všetko , ako by malo byť v súvislostiach .
mirianka
27.02.10,10:01
Rozumiete tomu správne, mne len nejde do hlavy, ako dám do príjmu tých 100 €, keďže na účet príde iba rozdiel, tých 50 € a teda príjem je iba 50 € (100 € je iba výnos, nie príjem). Nie?
Zita5
27.02.10,10:04
Rozumiete tomu správne, mne len nejde do hlavy, ako dám do príjmu tých 100 €, keďže na účet príde iba rozdiel, tých 50 € a teda príjem je iba 50 € (100 € je iba výnos, nie príjem). Nie?

Čoho sa týka pohľadávka ? Fakturovali ste niečo , alebo máte nejaký list alebo z čoho vznikla pohľadávka ?Konkrétne teraz .
mirianka
27.02.10,10:16
finančný poradca dostáva provízie za uzatvorené poistné zmluvy atď. spoločnosť, ktorá mu tieto provízie vypláca, mu však predáva aj kancelárske potreby, poskytla mu pôžičku atď. Každý mesiac od tejto spoločnosti dostáva tzv. vyúčtovanie provízie kde je vyčíslená jeho výška provízie za mesiac (80€), plus nejaké bonusy (20€), mínus splátka pôžičky (10€), mínus kancelárske potreby (30€)..a výslednú sumu (60€) mu posiela na účet. Je tam napísané, že toto vyúčtovanie sa zároveň považuje za zápočet záväzkov a pohľadávok. Ja zaúčtujem celú výšku provízie do pohľadávok (100€), faktúry za kancelárske potreby do záväzkov (30€). Príjem z BU (60€) zaúčtujem do peňažného denníka ako OZD, a ostatné započítam a to teda nevstupuje do peňažného denníka..
Zoltán Kovács
27.02.10,10:17
Rozumiete tomu správne, mne len nejde do hlavy, ako dám do príjmu tých 100 €, keďže na účet príde iba rozdiel, tých 50 € a teda príjem je iba 50 € (100 € je iba výnos, nie príjem). Nie?

Z hľadiska ZoDP je tých 100 eur v plnej výške zdaniteľným príjmom.

Zaúčtuješ na bankový výpis úhradu pohľadávky v plnej výške (napr. 100 eur), a tak isto cez bankový výpis zaúčtuješ úhradu záväzku (napr. 50 eur) v členení podľa druhu.

P.S. V JÚ neúčtujeme o výnosoch ale o príjmoch.
mirianka
27.02.10,10:22
Veď práve o to mi ide, že základ dane v JU tvoria príjmy a výdavky a nie výnosy. Nie som si istá, že do banky môžem zaúčtovať niečo, čo na výpisy nie je..
Zita5
27.02.10,10:24
finančný poradca dostáva provízie za uzatvorené poistné zmluvy atď. spoločnosť, ktorá mu tieto provízie vypláca, mu však predáva aj kancelárske potreby, poskytla mu pôžičku atď. Každý mesiac od tejto spoločnosti dostáva tzv. vyúčtovanie provízie kde je vyčíslená jeho výška provízie za mesiac (80€), plus nejaké bonusy (20€), mínus splátka pôžičky (10€), mínus kancelárske potreby (30€)..a výslednú sumu (60€) mu posiela na účet. Je tam napísané, že toto vyúčtovanie sa zároveň považuje za zápočet záväzkov a pohľadávok. Ja zaúčtujem celú výšku provízie do pohľadávok (100€), faktúry za kancelárske potreby do záväzkov (30€). Príjem z BU (60€) zaúčtujem do peňažného denníka ako OZD, a ostatné započítam a to teda nevstupuje do peňažného denníka..

Po druhý krát treba presnejšie uviesť otázku , nakoľko je to strata času , to takto ťahať z Vás .

Provízia je 100 % príjmom finančného poradcu , ktorá vstupuje v 100 % výške do príjmov . Na základe provízneho listu , si do Knihy pohľadávok zaúčtujete 100% výšku provízie t.j. 100 Euro

Nákup kancelárskych potrieb 30 Euro - faktúru zapíšete do záväzkov , je to výdavok OVZD

Pôžička - zaúčtovať do záväzkov - je to výdavok neovplyvňujúci základ dane

Ostatné máte v odpovediach a aj v Postupoch JU .
Zita5
27.02.10,10:26
Z hľadiska ZoDP je tých 100 eur v plnej výške zdaniteľným príjmom.

Zaúčtuješ na bankový výpis úhradu pohľadávky v plnej výške (napr. 100 eur), a tak isto cez bankový výpis zaúčtuješ úhradu záväzku (napr. 50 eur) v členení podľa druhu.

P.S. V JÚ neúčtujeme o výnosoch ale o príjmoch.

Zoli ale ona nemôže zaúčtovať na bankovom výpise 100% . len čiastku , ktorú v skutočnosti dostane.
Zita5
27.02.10,10:28
[QUOTE=Zita5;1315205]Tento postup o zápočte pri provízzi by mal vychádzať z určitej zmluvy, kde sa na tomto spôsobe dohodli obe strany .Čiže je potrebné si pozrieť uzatvorenú zmluvu , ako tieto podmienky o zápočte majú ošetrené.

Províziu treba zaúčtovať do pohľadávok v plnej výške .Pri úhrade treba príjem úhrady spárovať s pohľadávkou a rozdiel ktorý tam vznikne sa bude započítavať so záväzkom , ktorý by mal byť zaúčtovaný aj v Knihe záväzkov v sume ako je vyčíslený na doklade.

Potom pristúpiť k zápočtu v súlade s Postupmi JU konkrétne
§ 14
Pohľadávky a záväzky

(7) Pri vzájomnom započítaní pohľadávok sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 4 ods. 6 písm. e). Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska platný ku dňu vzájomného započítania.


Ja osobne odhliadnuc od zmluvy si robím osobitne tlačivo Dohodu o zápočte a tento potom v rámci uzávierkových operácii prikladám k internému dokladu .
Zápočet je podpísaný oboma stranami .

Prikladám Vám vzor z google
napr.:
http://www.ukt.sk/sk/files/DovzPOH.doc[ /QUOTE]

Táto odpoveď pre Vás platí mimo vzoru o zápočte a vyššie , kde spomínam dohodu o zápočte .Nakoľko máte už zmluvne zápočet dohodnutý .
mirianka
27.02.10,10:33
stále mi tu opisujete to, čo Vám píšem, že robím..ale stále nedostávam odpoveď na otázku, ako dostanem do peňažného denníka aj časť pohľadávky, ktorá na účet nie je vyplatená, ale je započítaná.. Myslím, že to píšem veľmi jasne.
Zita5
27.02.10,10:38
stále mi tu opisujete to, čo Vám píšem, že robím..ale stále nedostávam odpoveď na otázku, ako dostanem do peňažného denníka aj časť pohľadávky, ktorá na účet nie je vyplatená, ale je započítaná.. Myslím, že to píšem veľmi jasne.

Myslím , že aj ja som sa snažila vyjadriť jasne a snažila som sa Vám pomôcť . Ak neviete základny postup ,ako sa účtuje v peňažnom denníku , tak neviem čo mám k tomu povedať .

A tu som Vám čo napísala :

Potom pristúpiť k zápočtu v súlade s Postupmi JU konkrétne
§ 14
Pohľadávky a záväzky

(7) Pri vzájomnom započítaní pohľadávok sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 4 ods. 6 písm. e). Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska platný ku dňu vzájomného započítania.
Zita5
27.02.10,10:41
Toto bude posledná reakcia odo mňa v tejto téme - ešte ako pomôcku k mojej vyššie uvedenej odpovede k §14 Postupov JU prikladám
Postupy JU
§ 4
Peňažný denník

(1) V peňažnom denníku sa účtujú
a) príjmy a výdavky v hotovosti, vrátane prijatých a vydaných šekov a cenín (ďalej len „peňažné prostriedky v hotovosti“),
b) príjmy a výdavky na účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk (ďalej len „banka“) vrátane úverov a termínovaných vkladov bez ohľadu na dobu ich splatnosti,
c) priebežné položky,
d) uzávierkové účtovné operácie, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(2) Pohyb peňažných prostriedkov v pokladniciach sa účtuje v peňažnom denníku v prehľade peňažných prostriedkov v hotovosti na základe pokladničných dokladov. Pohyb peňažných prostriedkov na účtoch v bankách sa účtuje v peňažnom denníku v prehľade peňažných prostriedkov na účtoch v bankách podľa výpisov z účtov v bankách. V peňažnom denníku sa účtuje v slovenskej mene eurách. (Táto zmena nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.)

(3) Priebežné položky sa účtujú pri prevodoch peňažných prostriedkov medzi pokladnicou a účtom v banke, pri prevodoch medzi pokladnicami a pri prevodoch medzi účtami v bankách. Priebežné položky sa členia na príjem a výdavok. Ako príjem sa účtuje priebežná položka pri výdavku peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je účtovný doklad o príjme účtovnej jednotke doručený, ako výdavok sa účtuje priebežná položka pri príjme peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je účtovný doklad o výdavku.

(4) Kurzové rozdiely podľa § 21 ods. 2 sa účtujú v peňažnom denníku ako posledné položky pred účtovaním uzávierkových účtovných operácií podľa
a) odseku 6 písm. e) piateho bodu, ak ide o kurzovú stratu,
b) odseku 6 písm. d) tretieho bodu, ak ide o kurzový zisk.

(5) V peňažnom denníku sa neúčtujú účtovné prípady, ktorými sa predpisuje povinnosť platieb alebo odvodov.
(6) V peňažnom denníku sa uvádza prehľad
a) peňažných prostriedkov v hotovosti v členení na príjmy a výdavky,
b) peňažných prostriedkov na účtoch v bankách v členení na príjmy a výdavky,
c) priebežných položiek v členení na príjmy a výdavky,
d) príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov4) celkom, v členení najmä na
1. predaj tovaru,
2. predaj výrobkov a služieb,
3. ostatné príjmy,
e) výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov4) celkom, v členení najmä na
1. nákup materiálu vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,
2. nákup tovaru vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,
3. mzdy,
4. poistné a príspevky5) platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
5. prevádzkovú réžiu,
6. tvorbu sociálneho fondu,
f) príjmov, ktoré podľa osobitného predpisu4) neovplyvňujú základ dane z príjmov,
g) výdakov, ktoré podľa osobitného predpisu4) neovplyvňujú základ dane z príjmov.

(7) Príjmy, ktoré sa neuvedú do prehľadu podľa odseku 6 písm. d) prvého bodu alebo druhého bodu sa uvedú v prehľade podľa odseku 6 písm. d) tretieho bodu.

(8) Výdavky podľa odseku 6 písm. e) tretieho bodu obsahujú
a) čisté mzdy vyplatené zamestnancom vrátane vyplateného daňového bonusu, a to aj z prostriedkov zamestnávateľa6),
b) poistné a príspevky na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec7),
c) daň z príjmu (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-01-2010-a.html) zo závislej činnosti a preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti,
d) daňový bonus vrátený správcom dane, účtovaný ako storno.

(9) Výdavky, ktoré sa neuvedú do prehľadu podľa odseku 6 písm. e) prvého bodu až štvrtého bodu a šiesteho bodu sa uvedú v prehľade podľa odseku 6 písm. e) piateho bodu.

(10) Účtovné zápisy sa v peňažnom denníku vykonávajú tak, aby sa zabezpečila nadväznosť na zostatky jednotlivých účtov v banke alebo zostatky jednotlivých pokladníc.

A zároveň aj celé
http://www.porada.sk/t38186-postupy-uctovania-jednoduche-uctovnictvo-od-5-12-2008-a.html
mirianka
27.02.10,10:50
len som dúfala, že tu narazím na niekoho, kto mi konkrétne bude vedieť poradiť. postupy a zákon si viem vyhľadať aj sama. ale aj tak vďaka za Váš čas.
Zita5
27.02.10,11:00
Myslím , že aj ja som sa snažila vyjadriť jasne a snažila som sa Vám pomôcť . Ak neviete základny postup ,ako sa účtuje v peňažnom denníku , tak neviem čo mám k tomu povedať .

A tu som Vám čo napísala :

Potom pristúpiť k zápočtu v súlade s Postupmi JU konkrétne
§ 14
Pohľadávky a záväzky

(7) Pri vzájomnom započítaní pohľadávok sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 4 ods. 6 písm. e). Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska platný ku dňu vzájomného započítania.

Ja si myslím , že v hrubo označenom máte presne celý postup . Paragrafové znenie - Peňažný denník som Vám priložila preto , aby ste si vedeli pozrieť čo znamená § 4 ods.6 písm.d a § 4 ods.6 písmeno e a to všetko z toho dôvodu , ako tam dostane tú časť sumy , ktorá sa neplatí , ale započítava.

Ale ja neviem , ja som už asi stará a blbá , tak sa ospravedlňujem .:) A zrovna ste museli naraziť na mňa.

P.S. A pritom odpoveď ste mali už v príspevku č.2
Zoltán Kovács
27.02.10,12:07
len som dúfala, že tu narazím na niekoho, kto mi konkrétne bude vedieť poradiť. postupy a zákon si viem vyhľadať aj sama. ale aj tak vďaka za Váš čas.
mimotemy
1. Mirianka, keď sa ti "nepáčia" odpovede na tvoju otázku, tak aspoň váž to, že ti venovali svoj drahocenny čas (a to nemyslím na seba, ale na Zitku5).
2. Viac polopatisticky sa to už nedá vysvetliť, ako si to dostala.
3. A v neposlednom rade, ja sa hanbím za to, že niekto, kto uvedie vo svojom profile samostatný účtovník, tieto elementárne a základne veci neovláda. Považujem to za znevažovanie povolania účtovníka. (a teraz môže prísť ban....)
Robina
27.02.10,12:25
len som dúfala, že tu narazím na niekoho, kto mi konkrétne bude vedieť poradiť. postupy a zákon si viem vyhľadať aj sama. ale aj tak vďaka za Váš čas.


Veď odpoveď bola už v príspevku 2, tak neviem o čo Vám ešte ide. Ako sa to konkrétne prejaví pri zaúčtovaní pri tom ktorom programe ste si zle vybrala tému alebo kontaktujte hotline linky ak máte platné upgrade. Zbytočne znervózňujete a znechuťujete ľudí v tomto aj tak ZLOM období pre účtovníkov.