esterjuca
27.02.10,10:51
Môžete mi prosím pomôcť? K 30.11.2009 som prerušila živnosť. Auto som mala v majetku taktiež k tomuto dátumu. Pri vyradení majetku si môžem uplatniť odpis v celej výške za 12 mesiacov, alebo si uplatním odpis len vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých som majetok účtoval. Vopred srdečne ďakujem.
esterjuca
27.02.10,11:57
Prosím, nevie nikto pomôcť?
Zoltán Kovács
27.02.10,12:00
Na odpis nie je nárok. Nesplňa podmienku mať ho v evidencii k 31.12.
esterjuca
27.02.10,12:12
Ďakujem, pomohli ste mi a a zákon č. ...., náhodou neviete?
Zoltán Kovács
27.02.10,12:15
Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. par. 22 a ďalšie.