vikuš
27.02.10,15:49
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, známy si vystavuje fa v exceli, čiže neupozorňuje ho na číslo fa. Omylom vystavil dve fa s číslom 15/2009, dve 17/2009 a dve 18/2009 samozrejme šeť fa rôznym odberateľom - všetky sú uhradené - dátumy na seba nadväzujú - čo s tým? Má prepísať čísla fa alebo sa to dá aj dajako inak vyriešiť? A ešte vystavil zálohovú fa a zaradil ju medzi normálne v 07/2009 a aj bola uhradená v 07/2009 - je neplatca má zálohovú odtiaľ vybrať z faktúr? čítala som, že nie je povinný vystaviť vyúčtovaciu do 15 dní, a že je to brané ako príjem aj keď je zálohová, ale má teraz vystaviť vyúčtovaciu s aktuálnym dátumom nakoľko odberateľ je s.r.o?
Johanka
27.02.10,15:58
vikuš
27.02.10,16:00
Ja viem, ale vlastne som si tam písala sama so sebou.
Dav
27.02.10,16:05
K číslam faktúr :
Do Knihy pohľadávok a záväzkov zaradiť faktúry podľa dátumov. Odoslané faktúry očíslovať v Knihe aj interným číslom a toto interné číslo napísať (perom) na faktúru. Stala sa chyba, ale keď si to podnikateľ nevšimol, zbytočne bude teraz posielať opravené faktúry svojim odberateľom, aby aj oni museli opravovať účtovníctvo. Týmto pomocným interným číslovaním preukáže, že všetky faktúry, ktoré vystavil, má v pohľadávkach a ich úhrady v príjmoch.
K predfaktúre :
Vystaviť normálnu faktúru ku nej, s tými dátumami, ako mala byť. Napísať sprievodný list - Pri dokladovej inventúre pohľadávok a záväzkov sme zistili, že vyúčtovacia faktúra k predfaktúre XXX Vám nebola odoslaná .
Príjem z predfaktúry zahrnúť do POZD, predaj služieb.(alebo tovaru, podľa toho, za čo bola pfa vystavená)
vikuš
27.02.10,16:11
Ďakujem veľmi pekne, čítala som ohľadom zálohových fa, ale nebol tam takýto prípad - asi sa to ani nestáva, ale aj tak som sa čudovala, že si dotyčná fy nepýtala vyúčtovaciu fa. Ešte raz ďakujem.:)
Johanka
27.02.10,16:17
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, známy si vystavuje fa v exceli, čiže neupozorňuje ho na číslo fa. Omylom vystavil dve fa s číslom 15/2009, dve 17/2009 a dve 18/2009 samozrejme šeť fa rôznym odberateľom - všetky sú uhradené - dátumy na seba nadväzujú - čo s tým? Má prepísať čísla fa alebo sa to dá aj dajako inak vyriešiť? A ešte vystavil zálohovú fa a zaradil ju medzi normálne v 07/2009 a aj bola uhradená v 07/2009 - je neplatca má zálohovú odtiaľ vybrať z faktúr? čítala som, že nie je povinný vystaviť vyúčtovaciu do 15 dní, a že je to brané ako príjem aj keď je zálohová, ale má teraz vystaviť vyúčtovaciu s aktuálnym dátumom nakoľko odberateľ je s.r.o?
Áno písala si si sama zo sebou, pretože v iných Tvojich témach Ti bolo odpovedané ... nie je čas písať tu stále to isté dokola.

Tebe chýbajú základné teoretické vedomosti z účtovníctva , dane z príjmov a DPH. Nemôžeš dávať do príjmu niečo iba preto, že si to niekde počula. Ak by Ti bolo zrejmé, podľa akého ustanovenia je v JÚ prijatý preddavok zdaniteľný príjem ,takto zamotané zadanie by si určite nenapísala. Miešaš povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH (to si už riešila v inej téme) s JÚ u neplatiteľa ... Nič nevyhadzuj, aj tí, ktorí nie sú platitelia DPH môžu vystavovať preddavkové faktúry a prijímať preddavky. Faktúry k prijatému preddavku nevystavujú, pretože prijatím preddavku im nevzniká daňová povinnosť v zmysle zákona o DPH.
Ak príjmem preddavok, je normálne, že ho musím aj vyúčtovať. Na preddavkovej faktúre zvyčajne nie je podrobne špecifikovaný predmet dodávky (tovar, služba), prijatý preddavok môže byť malý vzhľadom na konečný rozsah dodávky, opačne - môže byť vyšší ako je hodnota dodávky ...

Pozn. Mne keď nejaký igelitkár prinesie takýto zmätok vo vystavených faktúrach, vytvorím si vlastný číselný rad a s tým ich zaevidujem do knihy pohľadávok. Neopravujem jeho čísla, očíslujem ich odznova.
vikuš
27.02.10,16:33
Ja viem, mám v tom chaos, písala som stále o tom istom podnikateľovi - neplatcovi, len zistila som iba to, pán Kovacs mi napísal, že záloha u szčo je zdaniteľným príjmom, a že nemusí vystaviť vyúčtovaciu do 15 dní. Nevedela som čo s tou zálohovou - pretože on ju zaradil medzi normálne fa v poradí - preto som chcela vedieť či ju mám odtiaľ vybrať a evidovať ju samostatne. A čo sa týka vedomostí o Ju, chystám sa to v krátkej dobe napraviť.