Aliba
27.02.10,14:54
V decembri 2009 nám Orange vystavil fa so zdaniteľným plnením 20.12.2009. Doručená nám však bola až 27.1.2010 kedy sme už podali priznanie k DPH za 12/2009.Viete mi poradiť ako tento prípad vyriešiť ?
ďakujem
Tweety
27.02.10,14:58
V decembri 2009 nám Orange vystavil fa so zdaniteľným plnením 20.12.2009. Doručená nám však bola až 27.1.2010 kedy sme už podali priznanie k DPH za 12/2009.Viete mi poradiť ako tento prípad vyriešiť ?
ďakujem
Nárok na odpočet si uplatníte v mesiaci január. Doplním, ak nie v januári, môžete tak urobiť do konca zdanňov. obdobia.
lenkam68
27.02.10,15:20
Nárok na odpočet vám vznikol v januári, ale lehota na podanie januárového priznania už prešla. V prípade, že ste si DPH nauplatnili za január (otázka je položená dnes 27.1.), už ste povinní podať za január DDP. Ak ste štvrťroční platci, tak daň si uplatníte za 1. štvrťrok.
evina
27.02.10,15:36
Nárok na odpočet vám vznikol v januári, ale lehota na podanie januárového priznania už prešla. V prípade, že ste si DPH nauplatnili za január (otázka je položená dnes 27.1.), už ste povinní podať za január DDP. Ak ste štvrťroční platci, tak daň si uplatníte za 1. štvrťrok.

Tu nesúhlasím.
Právo na odpočet vzniklo 20.12.2009, teda v 12. mesiaci, resp.. 4Q.2009.
Doklad obdržali po podaní DP, t.j. nárok na odpočet vzniká v januári 2010, resp. I.Q.2010 a ďalej...

§51

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Aliba
27.02.10,17:25
O.K. DPH si uplatním v 1.Q.2010 ale čo s nákladom kedže sa týka 2009 ? Dá sa dostať do 2009 cez interný doklad, či celú fa natvrdo zúčtujem v januári 2010 ?
Tweety
27.02.10,17:59
Náklad zaúčtujete ID cez nevyfakturovanú dodávku do roka 2009.
lenkam68
27.02.10,21:16
Tu nesúhlasím.
Právo na odpočet vzniklo 20.12.2009, teda v 12. mesiaci, resp.. 4Q.2009.
Doklad obdržali po podaní DP, t.j. nárok na odpočet vzniká v januári 2010, resp. I.Q.2010 a ďalej...

§51

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.


Nesúhlasím s nesúhlasom:) Odpočítať daň v hociktorom mesiaci môžem len v rámci kalendárneho resp. hospodárskeho roka, v ktorom právo na odpočítanie vzniklo. Doklad som dostala po lehote na podanie DP za december, takže si môžem daň uplatniť za január 2010, ale keď si ju neuplatním za január, už nemám nárok odpočítať daň v hociktorom mesiaci v roku, pretože právo odpočítať daň vzniklo v r. 2009 a §51 ods. 2 nám umožňuje vybrať si hociktorý mesiac na uplatnenie DPH len v rámci kalend. resp. hosp. roka. Aj keď dostanem doklad neskôr ako je dátum dodania, stále musím mať na zreteli, v ktorom roku mi právo na odpočítanie dane vzniklo. Prikladám príklad na uplatnenie neskoro doručeného daň. dokladu z publikácie Dane a účtovníctvo, je to len výňatok.

Zmeny v zákone o DPH od 1. apríla 2009

Uplatnenie práva na odpočítanie dane – § 51
Príklad č. 12:


Platiteľ dane s mesačným zdaňovacím obdobím kúpil tovar vo veľkoobchode:

faktúru vyhotovenú platiteľom dane dostal 2. 2. 2010,
deň dodania uvedený vo faktúre je 15. 12. 2009.
Právo na odpočítanie dane vzniklo platiteľovi 15. 12. 2009, t. j. za zdaňovacie obdobie december 2009, faktúru platiteľ dostal vo februári 2010, daň si môže odpočítať v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie február 2010. Ak si platiteľ dane právo na odpočítanie dane neuplatní za zdaňovacie obdobie február 2010, je povinný podať dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu február 2010.


Zdroj:
Dátum publikácie v EPI: 14. 4. 2009
Autori:
Ing. Anna Jurišová
http://www.epi.sk/
azla
28.02.10,06:16
lenka68, vieme, že Ty si to myslela dobre. :)

Evina iba uviedla správnu teminológiu zo zákona.
a) právo na odpočet
b) uplatnenie práva na odpočet

Ty píšeš - nárok na odpočet ( ale nie je jasné, čo pod týmto pojmom myslíš - či je to je právo na odpočet, alebo uplatnenie práva)
evina
28.02.10,12:30
Nárok na odpočet vám vznikol v januári, ale lehota na podanie januárového priznania už prešla. V prípade, že ste si DPH nauplatnili za január (otázka je položená dnes 27.1.), už ste povinní podať za január DDP. Ak ste štvrťroční platci, tak daň si uplatníte za 1. štvrťrok.

Lenka rozoberiem čo Ti vysvetľuje Azla vyššie:

Na hrubo vyznačené som odpovedala:
Tu nesúhlasím.
Právo na odpočet vzniklo 20.12.2009, teda v 12. mesiaci, resp.. 4Q.2009.
Doklad obdržali po podaní DP, t.j. nárok na odpočet vzniká v januári 2010, resp. I.Q.2010 a ďalej...

nepísala som, že si môže nárokovať DPH kedykoľvek v roku 2010.
lenkam68
28.02.10,18:42
Nárok na odpočet si uplatníte v mesiaci január. Doplním, ak nie v januári, môžete tak urobiť do konca zdanňov. obdobia.
Ja som reagovala na vyššie uvedený príspevok, presnejšie na druhú vetu. Právo na uplatnenie dane vzniklo v decembri 2009, faktúra prišla 27.1. (vznikol mi nárok na uplatnenie dane) teda po lehote na podanie DP za december a otázka bola zadaná 26.2., teda po lehote na podanie DP za január. Tweety napísala, že ... do konca zdaň. obdobia, z čoho ja som vyrozumela, že ak si neuplatní daň v januári, môže si v hociktorom mesiaci do konca r. 2010, s čím nesúhlasím, pretože zákon hovorí o hociktorom mesiaci kalen. roka, ale roka, v ktorom vzniklo právo na odpočet - r. 2009.
... Ak platiteľ nemá doklad do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad. Viď. príklad z predchádzajúceho príspevku.
Zadávateľka otázky je zrejme kvartálny platca, ale ja ako mesačný platca, by som v prípade, že si neuplatním daň za január, kedy mi vznikol nárok na uplatnenie dane, podala k januáru DDP.
mimotemyNechcem, aby moju reakciu niekto chápal ako hádanie sa, len si chcem tiež pre vlastnú potrebu ujasniť výklad zákona. Možno obidve myslíme to isté, len ja to neviem správne vyjadriť.
polka
23.03.10,10:24
Ja som reagovala na vyššie uvedený príspevok, presnejšie na druhú vetu. Právo na uplatnenie dane vzniklo v decembri 2009, faktúra prišla 27.1. (vznikol mi nárok na uplatnenie dane) teda po lehote na podanie DP za december a otázka bola zadaná 26.2., teda po lehote na podanie DP za január. Tweety napísala, že ... do konca zdaň. obdobia, z čoho ja som vyrozumela, že ak si neuplatní daň v januári, môže si v hociktorom mesiaci do konca r. 2010, s čím nesúhlasím, pretože zákon hovorí o hociktorom mesiaci kalen. roka, ale roka, v ktorom vzniklo právo na odpočet - r. 2009.
... Ak platiteľ nemá doklad do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad. Viď. príklad z predchádzajúceho príspevku.
Zadávateľka otázky je zrejme kvartálny platca, ale ja ako mesačný platca, by som v prípade, že si neuplatním daň za január, kedy mi vznikol nárok na uplatnenie dane, podala k januáru DDP.
mimotemyNechcem, aby moju reakciu niekto chápal ako hádanie sa, len si chcem tiež pre vlastnú potrebu ujasniť výklad zákona. Možno obidve myslíme to isté, len ja to neviem správne vyjadriť.
Zo znenia zákona o DPH s komentárom, uvedeného v PORADCOVI 6 rok 2010 mi vyplýva, že vo vyššieuvedenom prípade, ak si neuplatní daň za január 2010, kedy prišla faktúra a vtedy vzniklo aj právo na odpočítanie dane (§51 ods.1 a)), môže si ju uplatniť aj v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom jej vzniklo právo na odpočet. Teda uplatniť právo na odpočet si mohla najskôr za zdaňovacie obdobie január 2010 a najneskôr za zdaňovacie obdobie december 2010.
Citujem z uvedeného PORADCU (str. 136): Od 1. apríla 2009 (novela č. 83/2009 Z.z.) si môže platiteľ dane uplatniť právo na odpočítanie v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalendárneho roka, najskôr však v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom vzniklo právo na odpočet dane.
V uvedenom PORADCOVI na str. 136 - 137 sú uvedené aj praktické príklady.