BOOKEE
27.02.10,19:32
Dobrý večer,

dovoľujem si poprosiť vás o radu. Podobné témy mám preštudované, napriek tomu....... SZČO si v obchodnom centre(prenajatý priestor) zriadila predajňu. S majiteľom zmluvne zabezpečené. Postupujem správne ak:
1) Beriem zriadenie predajne - podhľady, dlažba, vstavané regále,bezpečnostná mreža, vymaľovanie - ako technické zhodnotenie?
2) Ak je hodnota tohto zhodnotenia vyššia ako 1.700,- EUR zaradím ho ako iný majetok a odpisujem (20!! rokov) ako budovu v ktorej sa technické zhodnotenie vykonalo?
Ďakujem za radu, alebo odobrenie. :confused:
BOOKEE
01.03.10,07:30
Posúvam....... prosím o stanovisko.........ďakujem
IvoM
01.03.10,07:58
Pozri si §24.2 zákona o DzP, ten to jasne definuje, ak je to TZ nad 1700 EUR nie je to daňový výdavok ale musí sa odpisovať bud tebou ako nájomcom, alebo vlastníkom.


§24
(2) Technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky. Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre hmotný majetok. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený prenajatý hmotný majetok. Rovnakým spôsobom sa odpisuje iný majetok uvedený v § 22 ods. 6 písm. e).