pupavqa
27.02.10,21:59
Prosím Vás, klient obstaráva subdodávateľsky stavebné práce pre svojho odberateľa. V decembri mu prišla faktúra od dodávateľa za vykonané stavebné práce, ale on ich refakturoval až v roku 2010.
Čo sa týka DPH, tak to je ok. Deň dodania je dňom vystavenia faktúry, ktoru požaduje platbu.
Ale čo sa týka časového rozlíšenia NaV, tak faktúra od dodávateľa prijatá v roku 2009 je zaúčtovaná v nákladoch 2009. No a faktúru vystavenú až v roku 2010, ktorou sa tieto služby vlastne refakturovali, by som mala dať do výnosov cez príjmy budúcich období?