Miska 1
01.03.10,04:55
Ahojte, budem prví krát robiť účtovnú uzávierku v združení FO.Všetko čo sa dalo som si naštudovala ale pre istotu sa poradím. Dve FO založili v priebehu roka združenie v pomere 50-50, čiže každý sám za seba má svoje účtovníctvo.Združenie je odčlenené vedie sa zvlášť , teraz po ukončení uzávierkových prác mám za združenie výkaz príjmoch a výdavkoch a výkaz májetku záväzkoch. tieto výkazy rozdelím na polovicu a pripočítam ich k výkazom čo majú každy vo svojom učtovníctve. Pri podavaní daňového priznania do poznámok uvediem aké mali spočné príjmy a výdavky v združení. Budem postupovať dobre ? Ďakujem.
Zita5
01.03.10,04:57
Postup je správny . Nezabudnite priložiť k DP aj kópiu zmluvy o združení .DP podáva každý jednotlivo .V poznámkach uveďte aj v akom pomere sa delia .
Miska 1
01.03.10,05:38
Ďakujem som rada že som to pochopila správne . Mohla by som sa ešte spýtať , na porade som čítala že niektorý to robia tak , že výsledky týchto výkazov združenia dávajú do účtovníctiev členov združenia cez interné doklady alebo cez pokladničné doklady . Mne sa to zdá zbytočné viac mi vyhovuje ten postup ktorý som uviedla predtým ,ale radšej si nechám poradiť . Ďakujem
Zita5
01.03.10,06:07
Ďakujem som rada že som to pochopila správne . Mohla by som sa ešte spýtať , na porade som čítala že niektorý to robia tak , že výsledky týchto výkazov združenia dávajú do účtovníctiev členov združenia cez interné doklady alebo cez pokladničné doklady . Mne sa to zdá zbytočné viac mi vyhovuje ten postup ktorý som uviedla predtým ,ale radšej si nechám poradiť . Ďakujem

Aj ja som jedna z nich . Na konci roka účtujem interným dokladom príjmy a výdavky vo výške podielu zo združenia v osobnom účtovníctve člena .
Miska 1
01.03.10,06:22
A musí sa tak účtovať alebo je to dobrovolné ? Nerada by som to mala zle.
Zita5
01.03.10,06:32
Postupujem podľa Postupov JU kedy účtujem cez uzávierkové operácie nasledovne :
Postup pri otvorení a uzavretí účtovných kníh
§ 8
(4) Pri uzavretí účtovných kníh sa
a) v peňažnom denníku
1. účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa
1a.zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmy celkom a do položiek príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d),
1b.znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmov celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
1c. zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavky celkom a do položiek výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e),
1d.znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavkov celkom a do položiek výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
2. uvedú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov v členení podľa § 4 ods. 6,
3. uvedie výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami
a výdavkami po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií,
b) v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách uvedú súhrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav,
c) označí ukončenie účtovného obdobia, ak sa v účtovných knihách podľa písmena b) bude účtovať aj v nasledujúcom účtovnom období.
Miska 1
01.03.10,06:47
Ďakujem že ste upozornili , úplne som na to zabudla . Budem asi otravná ale aby som to správne pochopila . Čiže výsledovka výkazu príjmoch a výdavkoch jednotlivo : predaj tovaru , predaj výrobkoch a služieb , ostatné príjmy ale aj nákup tovaru , mzdy , platby do fondov , prevádzková réžia , atď preučtujem internými dokladmi do účtovníctiev jednotlivých členov združenia . A tak isto budem postupovať pri výkaze majetku a záväzkoch ? Ešte raz ďakujem
Zita5
01.03.10,07:14
Ďakujem že ste upozornili , úplne som na to zabudla . Budem asi otravná ale aby som to správne pochopila . Čiže výsledovka výkazu príjmoch a výdavkoch jednotlivo : predaj tovaru , predaj výrobkoch a služieb , ostatné príjmy ale aj nákup tovaru , mzdy , platby do fondov , prevádzková réžia , atď preučtujem internými dokladmi do účtovníctiev jednotlivých členov združenia . A tak isto budem postupovať pri výkaze majetku a záväzkoch ? Ešte raz ďakujem

Áno.