kimart
01.03.10,07:09
Prosím pomóóc, dnes na klient zarazil otázkou, koľko môže najviac zarobiť živnosťník (paušál), aby mu vyšli minimálne odvody. Vie mi niekto poradiť?
uctokrajan
01.03.10,07:20
Zaleži ake náklady - paušal bude uplatnovať, koľko percent.
kimart
01.03.10,07:42
40 percent
Timka1
01.03.10,07:55
Vymeriavací základ na platenie odvodov sa určí podľa základu dane, teda rozdielu príjmov a výdajov v účtovníctve:

Zákon o sociálnom poistení
§ 138 Vymeriavací základ

(6) Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pomerná časť základu dane je časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Suma vymeriavacieho základu sa zníži o výšku príspevkov zaplatených samostatne zárobkovo činnou osobou na jej doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie v úhrne najviac v sume nezdaniteľnej časti základu dane podľa osobitného predpisu78a) pripadajúcej na jeden kalendárny mesiac. Pri nedodržaní podmienok ustanovených osobitným predpisom, 78b) alebo ak životné poistenie zanikne z dôvodov ustanovených osobitným predpisom78c) sa suma vymeriavacieho základu zvýši o sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platieb poistného na životné poistenie a platieb účelového sporenia zaplatenú podľa osobitného predpisu78d) pripadajúcu na jeden kalendárny mesiac.
veronikasad
01.03.10,08:04
Prosím pomóóc, dnes na klient zarazil otázkou, koľko môže najviac zarobiť živnosťník (paušál), aby mu vyšli minimálne odvody. Vie mi niekto poradiť?
na ktorý rok sa pýtaš ?
uctokrajan
01.03.10,08:09
ak je to pre tok 2009 tak cca 14100 ak ma zaplatene všetky odvody do ZP a SP ale bude platit dan z prijmu.
kimart
01.03.10,08:15
Áno je to rok 2009, to je dosť 14100€, koľko vychádzajú dane? Máš nato nejaký vzorec? Zvyčajne robievam bilancie v októbri už podľa nejakých údajov, no teraz nemám čas - nestíham. ďakujem za odpovede
veronikasad
01.03.10,08:19
Áno je to rok 2009, to je dosť 14100€, koľko vychádzajú dane? Máš nato nejaký vzorec? Zvyčajne robievam bilancie v októbri už podľa nejakých údajov, no teraz nemám čas - nestíham. ďakujem za odpovede
Minimálne odvody sa platia, ak tvoj vymeriavací základ, spravidla základ dane nepresiahne pre rok 2009

319,58 x 2 x počet mesiacov podnikania.
uctokrajan
01.03.10,08:42
Ak nema poistku tak cca 560 e
kimart
01.03.10,08:56
A tak aby sa neplatili dane, by to cca malo byť podľa príspevku č. 8?