T1971
01.03.10,09:32
Dobrý deň, môžete mi prosím poradiť či postupujem správne pri výpočte výdavkov? Príjmy z prenájmu nehnuteľností r.10 sú 3400€ - /5nás. žm 894,60€/ = 2505,40 Účtujem si pauš.výdavky 40% čiže si dám do stl. 2 1002,16€ .
Ale vo vysvetlení na daňovom je napísané: Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľností zahrňovaných do základu dane sa na r.10 stl.2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľností zahrňovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom §9ods.1 h) zákona.
3400/2505,40= 73,69%
1360= pauš. výdavky x 73,69 = 357,82€
2505,40 - 357,82 = 2147,58€
daň 408,04€
Neviem či som to dobre pochopila.
Ďakujem.
andreaS
01.03.10,09:49
mimo temy: oprav si nazov temy, neriesis dan za byt ale dan z prenajmu...
Žabinka
01.03.10,12:31
Trošku je to dopletené. Podľa mňa je tá vrchná časť dobre.
Prímy z prenájmu: 3400. Výdavky paušálne 40%: 1360.
R.10 stĺpec 1: 3400-894,60=2505,40.
R.10 stĺpec 2: 2505,40/3400x1360=1002,16.
Základ dane=1503,24
Daň=285,61