sztracena
01.03.10,10:07
dobrý deň. prevzala som účtovníctvo jedného živnostíka, v evidencií záväzkov mal záväzky z minulých rokov. telefonicky som si overovala tie záväzky u dodávateľov a zistila som, že sú uhradené len neboli zaevidované ich úhrady. Môžem tieto staršie záväzky vysporiadať interným dokladom s tým, že ich dám ako VNZD. a takisto leasingový záväzok je zas evidovaný v menšej čiastke ako ešte je podľa leasingovej zmluvy môže sa tento tiež upraviť interným dokladom? ďakujem.
sztracena
01.03.10,19:10
nikto s tým nemá skúsenosti..prosím:mee:
Netka
24.03.10,13:28
Ja by som si vyžiadala od dodávateľa potvrdenie (ak je možné aj s rozpisom úhrad), že už voči nemu nemáte žiadne záväzku a na základe neho by som zaúčtovala interný doklad. Iné riešenie nevidím.
sztracena
24.03.10,14:53
a tie leasingové záväzky môžem navýšiť na základe leasingových zmlúv?
Zita5
24.03.10,16:24
dobrý deň. prevzala som účtovníctvo jedného živnostíka, v evidencií záväzkov mal záväzky z minulých rokov. telefonicky som si overovala tie záväzky u dodávateľov a zistila som, že sú uhradené len neboli zaevidované ich úhrady. Môžem tieto staršie záväzky vysporiadať interným dokladom s tým, že ich dám ako VNZD. a takisto leasingový záväzok je zas evidovaný v menšej čiastke ako ešte je podľa leasingovej zmluvy môže sa tento tiež upraviť interným dokladom? ďakujem.

Ak sa jedná o staré záväzky z predchádzajúcich rokov , tak o nich v roku 2009 nemôžete účtovať ani ako o výdavku NZD. Úhrady zaznamenáte len v Knihe záväzkov .Mali by sa za predošlý rok resp.predošlé roky opraviť účtovné výkazy , odovzdať na DU a založiť do príslušného účtovníctva .