GabrielaCH
01.03.10,10:11
Krásny deň.

Môže mi niekto poradiť k vykazovaniu majetku a záväzkov v prípade, že živnostník má v hmotnom majetku k 31.12 vykázaný automobil, ktorý má na leasing od roku 2007. Splácať bude do roku 2012. A to v hodnote kúpnej ceny vrátane DPH- odpisy. Do riadku záväzky doteraz uvádzal len hodnotu neuhradenej istiny.
Jeho mesačná splátka pozostáva z istiny, úroku a DPH. Nie je platcom DPH. Nemá uviesť do záväzkov celkom neuhradený záväzok voči leasingovej spoločnosti vrátane dane a úroku? Úrok vykazuje v peňažnom denníku ako výdavok neovplyvňujúci základ dane.

Veeeľmi ďakujem za pomoc.