emula1
01.03.10,11:16
Ahojte,

co sa tyka leasingu, chcem si objasnit:

mam leasovane auto na 36mesiacov. Uctovne odpisy ratam od mesiaca zacatia leasingu-zac. uzivania auta 36 mesiacov, do skoncenia leeasingu sas auto uctovne odpise.
A co danove odpisy? 4 roky?
Tamila
01.03.10,11:35
Daňový odpis pri leasingu auta - odpisuješ ho mesačne po dobu 36 mesiacov rovnomerne.
§ 26
Postup pri odpisovaní hmotného majetku
(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu1) zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri postúpení nájomnej zmluvy sa odstupné zaplatené nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb odpisuje ako súčasť vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania nájomnej zmluvy. V prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa už uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyšná časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítava rovnomerne až do novej dohodnutej doby ukončenia finančného prenájmu. Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 2
emula1
01.03.10,11:42
aha, takze danovy odpis na dany rok nebude rocny, ale pocet mesiacov, kolko ho v tom danom roku odpisujeme.
A uctovne odpisy si stanovim podla odpisoveho planu - mozem si stanovit dlzku odpisovania ci uz 36 mes alebo dlhsie, sparavne tomu rozumiem?
Leasing som este neuctovala, tak som z toho trochu vedla.
vlčica2
27.08.12,13:26
ahojte, potrebujem poradiť, možno odobriť, neviem...
25. 01. 2012 sme obstarali na leasing Drvič drevnej hmoty, ktorý som zaradila do 1. odp. skupiny - Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
odpisovať ho budem rovnomerne??? podľa §26 zákona o dani z príjmov od 01. 01. 2012 do 29. 02. 2012
(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu, okrem pozemkov, odpíše daňovník počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ods. 1 do výšky vstupnej ceny podľa § 25 spôsobom podľa § 27 alebo 28. Hmotný majetok nadobudnutý postúpením zmluvy o finančnom prenájme odpisuje nový nájomca počas celej doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 do výšky jeho vstupnej ceny, pričom vstupnou cenou u nového nájomcu sa rozumie výška nesplatenej istiny vrátane finančného vyrovnania uhradeného pôvodnému nájomcovi a odstupného uhradeného pôvodnému nájomcovi.


Ďalej sme 24. 07. 2012 obstarali tiež na leasing Traktor, ktorý som zaradila tak isto, ako predošlý stroj
tu sa už budem pri dopisovaní riadiť §26 zákona o dani z príjmov od 30. 06. 2012 do 31. 12. 2012???(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu1) zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri postúpení nájomnej zmluvy sa odstupné zaplatené nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb odpisuje ako súčasť vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania nájomnej zmluvy. V prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa už uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyšná časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítava rovnomerne až do novej dohodnutej doby ukončenia finančného prenájmu. Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.

tzn. že dám časový odpis, t.j. konkrétne u nás 60 mesiacov???

Ak mi to niekto viete odobriť, prípadne ma vyviesť z omylu... Ďakujem veľmi pekne