MiroslavaMagdalena
01.03.10,12:24
Dobrý deň . Potrebovala by som poradiť , a neviem narýchlo nikde nájsť odpoveď . Chceli by sme predať nehnuteľnosť so všetkým hnuteľným majetkom , ktorý sa v nehnuteľnosti nachádza . A teraz je otázka ako účtovať DPH pri predaji . Ako je to s nehnuteľnosťou ? Účtuje sa tam DPH a či nie . Tiež nás zaujíma , či na predaj hnuteľného majetku sa potom DPH účtuje , ak sa to predáva v celku , alebo treba samostatne vyfaktúrovať nehnuteľnosť a samostatne hnuteľné veci . A ako by to bolo , ak by sme sa rozhodli odpredať celu firmu . Za odpoveď vopred ďakujem .
Vladimír Ozimý
01.03.10,13:32
Dobrý deň . Potrebovala by som poradiť , a neviem narýchlo nikde nájsť odpoveď . Chceli by sme predať nehnuteľnosť so všetkým hnuteľným majetkom , ktorý sa v nehnuteľnosti nachádza . A teraz je otázka ako účtovať DPH pri predaji . Ako je to s nehnuteľnosťou ? Účtuje sa tam DPH a či nie . Tiež nás zaujíma , či na predaj hnuteľného majetku sa potom DPH účtuje , ak sa to predáva v celku , alebo treba samostatne vyfaktúrovať nehnuteľnosť a samostatne hnuteľné veci . A ako by to bolo , ak by sme sa rozhodli odpredať celu firmu . Za odpoveď vopred ďakujem .

V praxi treba skúmať skutočnosť o aké plnenie ide či o jedno alebo viacero plnení... v praxi je ustálený stav, že sa pozeráme na plnenia samostatne. Avšak nie vždy to platí.
Vo Vašom prípade by som uvažoval následnovne:
a) ak by išlo o predaj nehnuteľnosti, ktorej súčasťou je aj hnuteľný majetok, mám za to že ide o jedno plnenie a to predaj nehnuteľnosti, pričom hnuteľný majetok má len doplnkovú funkciu k využitiu nehnuteľnosti. V takomto prípade by som postupoval podľa § 38 zákona o DPH ako celok
b) ak vyčleníte hodnotu budovy od hnuteľného majetku, pričom budete faktúrovať dve samostatné plnenia (predaj budovy a predaj hnuteľného majetku) potom ide o samostatné plnenia. Pri predaji budovy idete § 38 a pri predaji hnuteľného majetku idete klasickým režimom, t.j. ak ide o tuzemské plnenie zaťažujete daňou
c) predaj podniku platiteľovi dane nie je predmetom dane (§ 10).
MiroslavaMagdalena
01.03.10,15:28
Ďakujem za radu . Už v tom mám teraz jasno .