Jonika
01.03.10,17:29
Ako zamestnanec som zarobil menej ako 6-násobok minimálnej mzdy, ale mal som príjem zo živnosti, ktorý bol tiež menej ako 6-násobok minimálnej mzdy, ale teraz neviem, či sa tieto príjmy možu spočítať. Keby som spočítal príjem ako zamestnanec a príjem ako živnostík, tak by som mal 6- násobok minimálnej mzdy. Ale neviem, či sa to tak može.Ďakujem
Anja111
01.03.10,17:35
Ako zamestnanec som zarobil menej ako 6-násobok minimálnej mzdy, ale mal som príjem zo živnosti, ktorý bol tiež menej ako 6-násobok minimálnej mzdy, ale teraz neviem, či sa tieto príjmy možu spočítať. Keby som spočítal príjem ako zamestnanec a príjem ako živnostík, tak by som mal 6- násobok minimálnej mzdy. Ale neviem, či sa to tak može.Ďakujem
Nemôže...
ZDP
§ 33
Daňový bonus
Na začiatok (http://www.porada.sk/#hore)

(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 124) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus v sume 19, 32 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti 57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
Jonika
02.03.10,10:18
Takže mi z toho vyplýva, že nemám nárok na daňový bonus...lebo buď dosiahnem 6-násobok min. mzdy ako zamestnanec alebo 6-násobok min. mzdy ako živnostník. ..