monikal
01.03.10,18:11
prosim o kontrolu poistenie hn veci prišiel mi papier z poistovne 01.09.2009 plnenie aj 2009 aj 2010 ale zaplatila som tzo až v roku 2010
cez ID
učtovanie v roku 2009
568/379 100eur poistenie roku 2009
381/379 50 eur poistenie roku 2010
učtovanie v roku 2010
568/381 50eur poistenie roku 2010
379/221 150eur uhrada poistenia

nie som si ista tým učtom 379 lebo v cenigovej takato kombinácia nie je,,dik