ladyrs
01.03.10,18:22
Prosím Vás, vie mi niekto povedať, aký má dopad posunutie dátumu podania DP na platenie preddavkov? Konkrétne,keď platíme mesačné preddavky na DzPPO a chceli by sme posunúť podanie DP o 3 mesiace, tak počas týchto troch mesiacov sa platia preddavky? Ďakujem krásne.
ladyrs
08.03.10,15:38
Pekne Vás prosím, viete mi poradiť ? Ďakujem.
Perla
Aljok
08.03.10,15:55
Prosím Vás, vie mi niekto povedať, aký má dopad posunutie dátumu podania DP na platenie preddavkov? Konkrétne,keď platíme mesačné preddavky na DzPPO a chceli by sme posunúť podanie DP o 3 mesiace, tak počas týchto troch mesiacov sa platia preddavky? Ďakujem krásne.

Podľa mňa áno.

Pozri § 42 :

(7) Do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vrátane použitia sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky. Daňovník, ktorý platí preddavky na daň podľa odseku 4 písm. b) a c), do lehoty na podanie daňového priznania platí preddavky na daň v termíne a vo výške určenej na základe predpokladanej dane.
ladyrs
08.03.10,16:02
Ďakujem. Má niekto iný názor? Ide o to, že takto by sme preddavky platili nie 12, ale 15 mesiacov.
Perla
azla
08.03.10,16:18
Ak by bol aj iný názor, bol by nesprávny.:rolleyes:

Aljok Ti správne pripla §42, odst.7, ktorý sa Ťa týka.

Ty si povinná platiť preddavky mesačne a platíš ich podľa poslednej známej daňovej povinnosti.
Kým nepodaš DP za r. 2009 - Tvoja posledná známa daňová povinnosť je r.2008.
Veď takto už platíš január, február a marec 2010.
V týchto preddavkoch pokračuješ až do júna 2010.

Následne po podaní DP za r. 2009 si vypočítaš výšku preddavkov na r. 2010.
Vypočítaš koľko si mala platiť (podľa DP r.2009), odrátaš čo si platila a rozdiel bude Tvoj preplatok alebo nedoplatok.

§42
(9) Ak zaplatené preddavky na daň podľa odseku 7 sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobiado 30 dní po lehote na podanie daňového priznania. Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie, použijú sa na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia.
ladyrs
08.03.10,16:34
Ďakujem krásne.
Perla
Kvietocek
11.01.12,10:02
Prosim Vas moze si SZCO posunut datum podania DP do 30.6.2012 namiesto 31.3.2012? Pri posunuti sa dan z DP plati tiez do 30.6.2012? Ake doklady na posunutie dane potrebujem?
Dakujem
tictac7
11.01.12,10:08
Prosim Vas moze si SZCO posunut datum podania DP do 30.6.2012 namiesto 31.3.2012? áno Pri posunuti sa dan z DP plati tiez do 30.6.2012? áno Ake doklady na posunutie dane potrebujem? nič, oznámiš
Dakujem

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/odklad_2010.pdf
Kvietocek
11.01.12,10:11
dakujem