sztracena
01.03.10,18:29
dobrý večer. potrebovala by som poradiť. SZČO autodopravca, fakturuje do zahraničia len dopravu či musí podľa nového podávať súhrnný výkaz DPH. poznámka: doteraz t.j. do 31.12.2009 nemusel podávať.
jeso
01.03.10,20:18
ak máš napríklad :
prepravu medzi krajinami EÚ pre príjemcu z EÚ
– ak príjemca má IČ DPH v inej krajine ako SR, miesto dodania služby je krajina príjemcu služby, služba je oslobodená od slovenskej dane
/ tuzemský prepravca vykoná prepravu z Bratislavy do Prahy –pre českú spoločnosť, ktorá má v Česku IČ DPH , miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby, je to Česko / § 15 ods.1/ a platiť daň je povinný príjemca služby. Poskytovateľ fakturuje bez DPH a IČ DPH a hodnotu služby uvedie v súhrnnom výkaze /
alebo máš :
preprava na území SR pre príjemcu z EU– ak príjemca má IČ DPH v inej krajine ako SR, miesto dodania služby je krajina príjemcu služby, služba je oslobodená od slovenskej dane.
/ tuzemský platiteľ prepraví tovar z Prešova do Trnavy pre nemeckú spoločnosť, ktorá má v Nemecku IČ DPH, miest dodania služby je tam, kde je sídlo príjemcu služby- Nemecko, tuzemský platiteľ fakturuje bez dane, hodnotu služby a OČ DPH odberateľa uvedie v súhrnnom výkaze /

ak máš takéto plnenia musíš podávať SV
sztracena
02.03.10,08:31
ďakujem