mirasi
01.03.10,18:52
Potrebujem poradiť, s.r.o platca DPH predáva budovu s pozemkami, ktorú má vo svojom majetku od r.2007, ale od kolaudácie prešlo 10 rokov. Vzťahuje sa na to oslobodenie od DPH, v zákone som totiž nenašla vysvetlenie ,či ten kto ju kolaudoval ju aj musí vlastniť a potom sa naňho vzťahuje oslobodenie.Ďakujem.
azla
01.03.10,19:11
Potrebujem poradiť, s.r.o platca DPH predáva budovu s pozemkami, ktorú má vo svojom majetku od r.2007, ale od kolaudácie prešlo 10 rokov. Vzťahuje sa na to oslobodenie od DPH, v zákone som totiž nenašla vysvetlenie ,či ten kto ju kolaudoval ju aj musí vlastniť a potom sa naňho vzťahuje oslobodenie.Ďakujem.

§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti
(1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, 19) na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby alebo jej časti, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby alebo jej časti alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby alebo jej časti; platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane. Byty a nebytové priestory sa na účely oslobodenia od dane podľa prvej vety považujú za časť stavby.

Ak od prvej kolaudacie prešlo 10 rokov (je to viac ako 5 rokov), môže sa predať s oslobodením.