Fero Lopata
01.03.10,21:24
Dobrý večer,chcel by som Vás poprosiť o radu Zamestnávateľ mi neuznal paragraf za ošetrenie u lekára nakoľko je to prvý paragraf v tomto roku i napriek tomu mi ho neuznaly neviem čo mám robiť,ako postupovať a či podľa zákona §141 mám nárok na paragraf a či zamestnávateľ môže zakázať resp.neuznať paragraf.Za odpoveď vopred Ďakujem s pozdravom Fero Lopata
veronikasad
01.03.10,22:16
Dobrý večer,chcel by som Vás poprosiť o radu Zamestnávateľ mi neuznal paragraf za ošetrenie u lekára nakoľko je to prvý paragraf v tomto roku i napriek tomu mi ho neuznaly neviem čo mám robiť,ako postupovať a či podľa zákona §141 mám nárok na paragraf a či zamestnávateľ môže zakázať resp.neuznať paragraf.Za odpoveď vopred Ďakujem s pozdravom Fero Lopata
Postupoval si v zmysle § 144 Zákonníka práce = oznámil si to zamestnávatelovi pred vznikom prekážky v práci ?
Máš na potvrdení vyznačenú dobu trvania ošetrenia v zdr. zariadení ?

§ 144
Spoločné ustanovenie o prekážkach v práci
Na začiatok (http://www.porada.sk/#hore)

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť nadpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.