ldoki
05.03.10,10:09
Byt prenajímam od 1.1.2009, uplatňujem si skutočné náklady.V máji prišlo vyučtovanie za rok 2008 - preplatok. Je to za obdobie keď som byt využíval ja. Čo s tým preplatkom ? Je to už príjem, ktorý musím zahrnuť do DP pretože vznikol v roku 2009? A čo v ďalších rokoch ? (podľa zmluvy ktorú používam ide preplatok aj nedoplatok na službach a energiach v prospech alebo neprospech podnájomníka).

ďakujem.