Miichaela
05.03.10,10:36
Ktorá suma je správna ? Na internetových stránach je uvedená suma na odvody do ZP 44,73, mne prišla domov knižka, v ktorej sa uvádza 44,74 €. Ja som za január zaplatila 44,73 €.
Timka1
05.03.10,10:38
Ktorá suma je správna ? Na internetových stránach je uvedená suma na odvody do ZP 44,73, mne prišla domov knižka, v ktorej sa uvádza 44,74 €. Ja som za január zaplatila 44,73 €.

Suma preddavkov na poistné z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO, ktorá nie je invalidnou osobou alebo nie je osobou s poklesom miery funkčnej spôsobilosti najmenej 50% vo výške 14% je v sume 44,73 €.
Miichaela
05.03.10,10:42
Pozerám do tej knižky a pomýlili sa v zaokrúhľovaní min. vymeriavacieho základu, zaokrúhlili nahor a potom vyšiel rozdiel v 0,01 €. Ďakujem za odpoveď, len som si chcela potvrdiť, že som zaplatila správne.