polis1
05.03.10,14:45
Dobrý den

chcem sa spýtať či to mám dobre:

uhr príjmov: 2944,87
poistné: 192,63
daň:522 eur

od januára jej bol priznaný plný dôchodok ale pracovala 1,2,3,4,8,9,10,11

tak nárok na zamestnaneckú prémiu vlastne nevzniká

mam to dobre a že jej vrátia 522,86 eur?

díky

a za dalsie este

pracovala 1-8mes a potom PN trvalý prac.pomer a 11,12,/2009 pracovala
potom mala dohodu o vykonaní práce ktorá je jej vyplácaná každy štvrťrok
má narok na 11 mesiacov na zamestnaneckú prémiu?
Vladimír Ozimý
05.03.10,14:55
a) nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká lebo je poberateľom starobného dôchodku.
b) daň jej nikto nevráti pretože nemá nárok na odpočítateľnú položku a presiahla príjem vo výške 50% nezdaniteľnej čiastky. Možno ešte skúmať či nemal dôchodca príjem zrazený zrážkovou daňou...to sa z textu nedá vyčítať...

k tomu druhému prípadu:

nárok na zamestnaneckú prémiu má za obdobie, za ktoré dosahovala posudzovaný príjem, t.j. príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) a f). dohody tam spadajú. T.j. ak pracovala za 11,12, na dohodu a za 1-8 na pracovnú zmluvu, potom má nárok na 10/12 zamestnaneckej prémie.
Xanti
05.03.10,14:55
Dobrý den

chcem sa spýtať či to mám dobre:

uhr príjmov: 2944,87
poistné: 192,63
daň:522 eur

od januára jej bol priznaný plný dôchodok ale pracovala 1,2,3,4,8,9,10,11

tak nárok na zamestnaneckú prémiu vlastne nevzniká

mam to dobre a že jej vrátia 522,86 eur?

díky

a za dalsie este

pracovala 1-8mes a potom PN trvalý prac.pomer a 11,12,/2009 pracovala
potom mala dohodu o vykonaní práce ktorá je jej vyplácaná každy štvrťrok
má narok na 11 mesiacov na zamestnaneckú prémiu?
OD ktorého dátumu jej bol priznaný dôchodok?
Aký dôchodok jej bol priznaný? Čo je to plný dôchodok? Ide o invalidný dôchodok? Alebo o starobný?
polis1
05.03.10,15:08
starobný od roku 2009
polis1
05.03.10,15:08
starobný dôchodok jej bol priznaný od januára 2009
Zoltán Kovács
05.03.10,15:22
starobný dôchodok jej bol priznaný od januára 2009

Presný dátum na deň je aký? Lebo ak je od 01.01.2009 starobný dôchodca, potom nemá nárok na NČ, len na rozdiel medzi NČ a jeho dôchodkom. Ale ak je starobný dôchodca od 02.01. tak má nárok na celú NČ za rok.
polis1
05.03.10,17:44
od 15.1.2009 má priznaný dôchodok starobný ale mam jedneho a tomu doplatili spatne januári 2009 starobný dôchodok čo mu vznikol od 9/2008 a ten má narok na nezdanitelní čiastku?
Xanti
05.03.10,17:47
od 15.1.2009 má priznaný dôchodok starobný ale mam jedneho a tomu doplatili spatne januári 2009 starobný dôchodok čo mu vznikol od 9/2008 a ten má narok na nezdanitelní čiastku?
Tak ten čo má od 15.1. dôchodok má nárok na nezdaniteľnú čiastku 4025,7 eur tým pádom jej vrátia daň.

A ten čo mu dôchodok vznikol v roku 2008 nemá nárok na nezdan. čiastku, len na rozdiel ak je jeho dôchodok nižší.
Timka1
05.03.10,17:48
od 15.1.2009 má priznaný dôchodok starobný ale mam jedneho a tomu doplatili spatne januári 2009 starobný dôchodok čo mu vznikol od 9/2008 a ten má narok na nezdanitelní čiastku?

ten čo má dôchodok od 15.1.2009 - má nárok na celú NČ 4025,70

a ten čo mu doplatili spätne od 9/2008 - má nárok len rozdiel NČ a vyplateného dôchodku v danom roku