Hlinkovx
30.07.04,12:58
Prosím Vás, vie mi niekto poradiť, ako je to s externými učitelmi v autoškole -teraz majú podpísané pracovné zmluvy s autoškolami a robia na živnosť , ale údajne sa majú živnosti zrušiť. Neviem, čo je na tom pravda?
Ďakujem za skorú odpoveď.
vladan
30.07.04,13:12
myslím, že podľa novely zákona o autoškolách (alebo taký nejaký názov má) má mať učiteľ pracovnú zmluvu. Skús pozrieť ten zákon napr. na www.zbierka.sk , možno to tam nájdeš. A neviem, či ten zákon už nadobudol účinnosť.
Hlinkovx
30.07.04,13:20
Ďakujem Vladan,

skúsim to vyhľadať.
Hlinkovx
30.07.04,13:24
Už som to našla :

Komuniké z rokovania Legislatívnej rady vlády SR zo dňa 29. 6. 2004

Ôsmym bodom rokovania bol návrh zákona o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom navrhovaného zákona je upraviť podnikateľskú a organizačnú stránku výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá a doškoľovacích kurzov vodičov v autoškolách, odstrániť viaceré nejasnosti a nedostatky platnej úpravy a zrušiť Slovenskú komoru výcvikových zariadení autoškôl.


Legislatívna rada prerušila rokovanie o tomto návrhu a vrátila ho predkladateľovi na dopracovanie.