palatinusova
05.03.10,21:52
Prosím o radu.
Chybou účtovníčky sme zamestnanej dôchodkyni uplatnovali nezdanit. položku mzdy a este aj danovy bonus na dieta. Pri rocnom zuctovani dane sa na chybu prislo a pani ma vysoky nedoplatok. Môžeme od nej žiadať aby nám ho vrátila? Aký je správny postup? Ak bude ochootná uzavrieť dohodu o zrážkach zo mzdy, koľko jej môžeme mesačne strhnúť? Pracuje na polovičný uvazok a robi to cca 4 cele platy. Mozeme strhnut aj cely?

SURNE!!!!
Zuzka
05.03.10,22:20
Pokiaľ mám vedomosť, tak do konca roka jej to môžete strhávať zo mzdy.
MIRKA111
22.03.10,12:04
Daňový bonus si môže uznávať aj napriek tomu, že je dôchodkyňa.
katka50
22.03.10,12:11
Prosím o radu.
Chybou účtovníčky sme zamestnanej dôchodkyni uplatnovali nezdanit. položku mzdy a este aj danovy bonus na dieta. Pri rocnom zuctovani dane sa na chybu prislo a pani ma vysoky nedoplatok. Môžeme od nej žiadať aby nám ho vrátila? Aký je správny postup? Ak bude ochootná uzavrieť dohodu o zrážkach zo mzdy, koľko jej môžeme mesačne strhnúť? Pracuje na polovičný uvazok a robi to cca 4 cele platy. Mozeme strhnut aj cely?

SURNE!!!!
Zákon 595/2003 § 38 ods. 7

(7) Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 3,32 eura zráža zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,<SUP>122</SUP>) (http://www.porada.sk/newreply.php?do=newreply&p=1324595#n_107697) zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,<SUP>122</SUP>) (http://www.porada.sk/newreply.php?do=newreply&p=1324595#n_107697) odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň. Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,<SUP>122</SUP>) (http://www.porada.sk/newreply.php?do=newreply&p=1324595#n_107697) postupoval podľa § 36 ods. 5 (http://www.porada.sk/newreply.php?do=newreply&p=1324595#f_4448713), daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zníži o sumu daňového bonusu a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume 3,32 eura alebo nižšej ako 3,32 eura. Ak zamestnanec uplatní postup podľa § 50 (http://www.porada.sk/newreply.php?do=newreply&p=1324595#p50), zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,<SUP>122</SUP>) (http://www.porada.sk/newreply.php?do=newreply&p=1324595#n_107697) zamestnancovi, v prípade, ak nebol daňový nedoplatok zaplatený v správnej výške znížením sumy daňového bonusu, zrazí aj daňový nedoplatok v sume 3,32 eura alebo nižšej ako 3,32 eura najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie.

Čiže jej to vyzrážate do konca roka 2010.