bianka99
09.03.10,06:28
Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť ohľadom zam. prémie za rok 2009. Máme zamestnanca, ktorý je zamestnaný na 3 hodinový pracovný úväzok s mesačným príjmom 165 € hrubého, nakoľko je poberateľom invalidného dôchodku /celý rok 2009, čiže aj k 1.1.2009 bol už poberateľom invalidného dôchodku/. Zamestnaný bol celý rok. Okrem príjmu zo zamestnania mal príjem z dohody o pracovnej činnosti vo výške 1200 €, z ktorej mu bola zrazená preddavková daň . Požiadal o vykonanie ročného zúčtovania a o uplatnenie zamestnaneckej prémie. Má tento zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu pri uvedených podmienkach?

Ďakujem
Olgica
09.03.10,06:45
Nárok na zamestnaneckú prémiu bude mať daňovník, ak splní všetky ďalej uvedené podmienky:
• dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a to príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, alebo príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania alebo príjmy z prostriedkov sociálneho fondu, pričom musí ísť o závislú činnosť vykonávanú len na území Slovenskej republiky, v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy - pre rok 2009 teda najmenej 6 x 295,50 € = 1773 €,
• bude poberať tieto príjmy aspoň šesť kalendárnych mesiacov (nemusí to byť 6 kalendárnych mesiacov po sebe, môžu byť "na preskáčku"), nezapočítava sa však kalendárny mesiac, za ktorý dosiahol príjmy len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
• neuplatní si v daňovom priznaní "oddanenie" príjmov zdanených zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 7, (netýka sa to príjmov zo závislej činnosti zdanených zrážkovou daňou, tie si môže "oddaniť"),
• nebude poberať podiely na zisku (dividendy)
• nebude poberať podiely na zisku ako zamestnanec
• nebude poberať príjmy za prácu likvidátorov...
• nebude mať príjmy ako ústavný činiteľ Slovenskej republiky...
• nebude poberať odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch...
• nebude poberať odmeny obvinených vo väzbe...
• nebude poberať obslužné,
• nebude mať nepeňažné príjmy v súvislosti s poskytnutím služobného vozidla na súkromné účely,
• nebude mať príjmy dané ako zvýhodnenie pri nákupe zamestnaneckej opcie,
• nebude mať príjem plynúci z výhry alebo ceny zo súťaže vyhlásenej zamestnávateľom,
• nebude mať príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu podľa § 6 zákona o dani z príjmov, okrem prípadných príjmov zdanených zrážkovou daňou, pri ktorých neuplatní "oddanenie",
• nebude mať príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov, okrem prípadných príjmov zdanených zrážkovou daňou, pri ktorých neuplatní "oddanenie",
• nebude mať ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, okrem prípadných príjmov zdanených zrážkovou daňou, pri ktorých neuplatní "oddanenie",
• nebude poberať dôchodok (starobný, predčasný starobný, výsluhový) od začiatku príslušného roka, ani nebude mať dôchodok spätne k začiatku roka priznaný,
• nebude zamestnancom, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom roku poskytne príspevok podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Myslím si že má nárok na zam.prémiu.
Timka1
09.03.10,07:10
Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť ohľadom zam. prémie za rok 2009. Máme zamestnanca, ktorý je zamestnaný na 3 hodinový pracovný úväzok s mesačným príjmom 165 € hrubého, nakoľko je poberateľom invalidného dôchodku /celý rok 2009, čiže aj k 1.1.2009 bol už poberateľom invalidného dôchodku/. Zamestnaný bol celý rok. Okrem príjmu zo zamestnania mal príjem z dohody o pracovnej činnosti vo výške 1200 €, z ktorej mu bola zrazená preddavková daň . Požiadal o vykonanie ročného zúčtovania a o uplatnenie zamestnaneckej prémie. Má tento zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu pri uvedených podmienkach?

Ďakujem

invalidný dôchodok a skrátený pracovný úväzok nemá vplyv na priznanie zamestnaneckej prémie, v tomto prípade má na ňu nárok zamestnanec
bianka99
10.03.10,10:32
Ďakujem pekne za odpoveď ...
kluara
10.03.10,18:32
dobrý deň,

ja mám potvrdenie o príjme od dôchodkyne, ktorá bola 7 mesiacov zamestnaná na hlavný prac. pomer. ČZD bol 1791,78 €, daň bola 340,40 €. nezdaniteľná časť na daňovníka v jej prípade bude 225,30 € (4025,70-3800,40 dôchodok). má nárok na zamestnaneckú prémiu?

mne vyšlo, že ZP je 105,60€ + by jej mali vrátiť celú daň 340,40 € .je to tak správne????? ďakujem za odpoveď
Timka1
10.03.10,18:43
dobrý deň,

ja mám potvrdenie o príjme od dôchodkyne, ktorá bola 7 mesiacov zamestnaná na hlavný prac. pomer. ČZD bol 1791,78 €, daň bola 340,40 €. nezdaniteľná časť na daňovníka v jej prípade bude 225,30 € (4025,70-3800,40 dôchodok). má nárok na zamestnaneckú prémiu?

mne vyšlo, že ZP je 105,60€ + by jej mali vrátiť celú daň 340,40 € .je to tak správne????? ďakujem za odpoveď

aký dôchodok poberala? ak starobný nemá nárok na ZP
kluara
10.03.10,18:47
starobný. takže potom by to malo byť takto?

ČZD 1791,78
NČ 225,30
daň 297,63
zapl. preddavky 340,40
preplatok 42,77
Timka1
10.03.10,18:48
starobný. takže potom by to malo byť takto?

ČZD 1791,78
NČ 225,30
daň 297,63
zapl. preddavky 340,40
preplatok 42,77


v akej výške mala príjem?
ak ho mala do výšky polovice NČ čo je 2012,85, má nárok na vrátenie celej sumy dane
kluara
10.03.10,18:51
príjem bol 2045,24
poistné bolo 253,46
Timka1
10.03.10,18:59
príjem bol 2045,24
poistné bolo 253,46

no to je pruser, len tesne ju to obišlo ....
takže zd bude 1566,48 €
poistné 253,46
nč 225,30
daň 297,63
zrazená daň 340,40
takže preplatok dane je 42,77 €

ej manžel mal v akej výške dôchodok? ak nižší ako nČ aj na neho môže douplatniť rozdiel nč, mala by vyššie preplatky
kluara
10.03.10,19:11
ďakujem.

najskôr som to aj ja takto vypočítala, ale dala som si to skontrolovať cez drsr a tam mi vyhodilo tie údaje so ZP..... takže som zostala z toho riadne zaskočená a už som si nevedela rady.....

manžela nemá
eratko1
11.03.10,06:27
Dobrý deň,
poprosila by som o radu, ak zamestnanec si bude uplatňovať zamestnaneckú prémiu (splnil všetky podmienky) aký počet mesiacov uvedie v dan. priznaní typ A na riadku 45b ak bol v roku 2009 dva mesiace na PN, môže si tam uviesť 12 mesiacov, alebo musím odčítať mesiace kedy bol na PN?
rodina1
11.03.10,06:57
Dobrý deň,
poprosila by som o radu, ak zamestnanec si bude uplatňovať zamestnaneckú prémiu (splnil všetky podmienky) aký počet mesiacov uvedie v dan. priznaní typ A na riadku 45b ak bol v roku 2009 dva mesiace na PN, môže si tam uviesť 12 mesiacov, alebo musím odčítať mesiace kedy bol na PN?
Ak bol celé dva mesiace PN a nebol mu vyplatený žiaden zdaniteľný príjem (odmena a pod.) uvedie si počet mesiacov len 10.
Zita5
11.03.10,07:15
Prikladám z DU
eratko1
11.03.10,07:29
Na PN bol v jednom mesiaci 5 dni a jeden mesiac bol celý, nemal žiaden príjem mal iba vyplatenú PN, aj tak si uvediem iba 10 mesiacov? (na r. 45a chcú iba počet mesiacov nedá sa to deliť podľa dní).
Timka1
11.03.10,07:31
Na PN bol v jednom mesiaci 5 dni a jeden mesiac bol celý, nemal žiaden príjem mal iba vyplatenú PN, aj tak si uvediem iba 10 mesiacov? (na r. 45a chcú iba počet mesiacov nedá sa to deliť podľa dní).

a v tom mesiaci čo mal len 5 dní PN nemal žiaden zdaniteľný príjem?
ak mal tak sa ráta aj ten do ZP, neráta sa len ak bol celý mesiac PN a teda nemal v danom mesiaci žiadny zdaniteľný príjem
eratko1
11.03.10,08:11
V mesiaci kedy mal PN 5 dní mal príjem zo závislej činnosti (t.j.01.08.2009 do 26.08.2010 pracoval, a od 27.08.2009 do 30.09.2009 mal PN, čiže za celý rok mal PN iba 1 mesiac a 5 dní, zvyšok roka pracoval a mal príjmy zo záv. činnosti).
eratko1
11.03.10,08:13
Opravujem od 01.08.2009 do 26.08.2009
Timka1
11.03.10,08:18
V mesiaci kedy mal PN 5 dní mal príjem zo závislej činnosti (t.j.01.08.2009 do 26.08.2010 pracoval, a od 27.08.2009 do 30.09.2009 mal PN, čiže za celý rok mal PN iba 1 mesiac a 5 dní, zvyšok roka pracoval a mal príjmy zo záv. činnosti).

tak za tento mesiac august keďže mal v ňom zdaniteľné príjmy mu patrí zamestnanecká prémia, bude mať nárok za 11 mesiacov na ZP
eratko1
11.03.10,10:23
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď
kluara
11.03.10,11:40
ďakujem.

najskôr som to aj ja takto vypočítala, ale dala som si to skontrolovať cez drsr a tam mi vyhodilo tie údaje so ZP..... takže som zostala z toho riadne zaskočená a už som si nevedela rady.....

manžela nemá

tak dnes sa drsr umúdril a už mi vyhodil, že poberateľ starobného dôchodku nemá nárok na zamestnaneckú prémiu. len prečo mu tak včera večer šibalo?????:mad: