barto
09.03.10,07:05
Od roku 2008 si živnostník uplatňuje paušálne výdavky. Vedie si evidenciu príjmov v časovom slede, pohľadávok a tiež zaplatených odvodov.

Chcem sa teda opýtať. Do príjmov do daňového priznania za rok 2009 mám zahrnúť faktúry, ktoré vystavil v roku 2009 alebo aj príjem z faktúr vystavených z roku 2008, ktoré mu boli uhradené až v roku 2009?

A tiež sa chcem opýtať aj na odvody, zahŕňajú sa do priznania výmer odvodov za rok 2009 alebo to čo bolo zaplatené v roku 2009 t.j. zahrniem tam za december 2008 a bez decembra 2009, keďže ich platil až v januári 2010?

Dúfam že som to napísala pochopiteľne resp. sa chcem opýtať na to či sa paušálne výdavky vedú v princípe jednoduchého účtovníctva, t.j. kedy mi bolo vyplatené a kedy som zaplatil alebo naopak kedy mi vznikol príjem a výdavok z poistného.
Ďakujem
Hansa
09.03.10,07:08
- do príjmov zahrnieš všetko čo bolo uhradené od 01.01.2009 do 31.12.2009

- do výdavkov zahrnieš zaplatené odvody od 01.01.2009 do 31.12.2009
barto
09.03.10,07:11
Čiže zahrniem poistné za december 2008 a nezahŕňam december 2009 ?
Timka1
09.03.10,07:13
Od roku 2008 si živnostník uplatňuje paušálne výdavky. Vedie si evidenciu príjmov v časovom slede, pohľadávok a tiež zaplatených odvodov.

Chcem sa teda opýtať. Do príjmov do daňového priznania za rok 2009 mám zahrnúť faktúry, ktoré vystavil v roku 2009 alebo aj príjem z faktúr vystavených z roku 2008, ktoré mu boli uhradené až v roku 2009? aj faktúry z roku 2008, ktoré boli uhradené v roku 2009

A tiež sa chcem opýtať aj na odvody, zahŕňajú sa do priznania výmer odvodov za rok 2009 alebo to čo bolo zaplatené v roku 2009 t.j. zahrniem tam za december 2008 a bez decembra 2009, keďže ich platil až v januári 2010? zahrnieš aj december 2008 zaplatený v 2009 a bez decembra 2009, pretože nebol uhradený v 2009,ale až v r. 2010

Dúfam že som to napísala pochopiteľne resp. sa chcem opýtať na to či sa paušálne výdavky vedú v princípe jednoduchého účtovníctva, t.j. kedy mi bolo vyplatené a kedy som zaplatil alebo naopak kedy mi vznikol príjem a výdavok z poistného. do paušálu vstupujú príjmy skutočne uhradené v roku 2009 a poistné skutočne uhradené v roku 2009
Ďakujem

v texte
Blankake
09.03.10,07:14
Čiže zahrniem poistné za decenber 2008 a nahŕňam december 2009 ?
Zahrnieš len to, čo bolo v skutočnosti zaplatené v roku 2009 (teda januárová platbu, ktorá bola za december a posledná bude decembrová platba - za november). Ak bola platba za december 2009 uhradená až v januári 2010, tú už nezahŕňaš do príjmov za r. 2009.
Hansa
09.03.10,07:14
Čiže zahrniem poistné za decenber 2008 a nahŕňam december 2009 ?


- v podstate áno, zrejme si uhrádzal poistné za 12/2008 v januári 2009 a poistné za 12/2009 si uhrádzal v januári 2010 /bude vo výdavkoch roku 2010/