anna16
09.03.10,10:38
Dobrý deň. Založila som si sro 11/2009, sídlo mám v rodičovskom dome. V zmluve o nájme nebytových priestorov som uviedla, že budem platiť mesačne 20 EUR. Teraz som si uvedomila, že správne by mali rodičia oznámiť daňovému úradu, že prenajímajú miestnosť. Alebo môžem napísať dodatok k zmluve, že mi ju prenajímajú bezplatne? a tak nemusia sa registrovať.

Veľmi pekne ďakujem za radu.
azla
09.03.10,11:00
Dobrý deň. Založila som si sro 11/2009, sídlo mám v rodičovskom dome. V zmluve o nájme nebytových priestorov som uviedla, že budem platiť mesačne 20 EUR. Teraz som si uvedomila, že správne by mali rodičia oznámiť daňovému úradu, že prenajímajú miestnosť. Alebo môžem napísať dodatok k zmluve, že mi ju prenajímajú bezplatne? a tak nemusia sa registrovať.

Veľmi pekne ďakujem za radu.

Môžeš si vybrať:
a) stačí súhlas vlastníka priestorov so zriadením sídla
b) môžeš mať nájomnú zmluvu

Ak máš nájomnú zmluvu (bez ohľadu na výšku nájmu) prenajímateľ je povinný sa registrovať. Ak zmluva bola uzavretá v r. 2009 prenajímateľ sa mal registrovať do 28.2.210 (temin bola nedeľa), tak sa to posunulo na 1.3.2010.

Ak sa nechceš registrovať po termíne, tak uzatvor nájomnú zmluvu v r. 2010 (napr. od 1.2) a povinnosť zaregistrovať je....

Ak fyzická osoba-nepodnikateľ – teda zatiaľ na daňovom úrade neregistrovaná – začne prenajímať nehnuteľnosť alebo jej časť, je povinná sa registrovať na daňovom úrade do 30 dní, od konca mesiaca, v ktorom začala prenajímať.

Ak bude zmluva o prenájme, bude registrácia, budeš si môcť dávať nájom do nákladov.
Prenajímateľ má príjem z prenájmu oslobodený do výšky 5 násobku životného minima.( ŽM od 1.7.2009 je vo výške 185.19 EUR)

Takže daň do tejto hranice sa neplatí ani nie je povinnosť podavať DP.
anna16
09.03.10,11:19
ak si vyberiem súhlas vlastníka priestorov so zriadením stačí, klasicky sformulovať že súhlasia. čiže bude bez odplaty a oni sa nemusia registrovať. dobre som to pochopila ďakujem
azla
09.03.10,11:38
Áno.
Ak sa priestor neprenajíma, nie je zmluva, neregistruje sa.
ivustek
16.04.10,06:20
Ak fyzická osoba-nepodnikateľ – teda zatiaľ na daňovom úrade neregistrovaná – začne prenajímať nehnuteľnosť alebo jej časť, je povinná sa registrovať na daňovom úrade do 30 dní, od konca mesiaca, v ktorom začala prenajímať.

Chem sa spýtať- zmluva je uzatvorená 15.1.2010 a prenájom je v zmluve uvedený od 15.6.2010. Do kedy je potrebné sa registrovať? Stačí - do 31.7.2010/berúc do úvahy začiatok dňa prenájmu/, alebo už 31.3.2010 /berúc do úvahy dátum uzavretia zmluvy/?
ivustek
17.04.10,09:44
posúvam
jacekova
17.04.10,10:04
Chem sa spýtať- zmluva je uzatvorená 15.1.2010 a prenájom je v zmluve uvedený od 15.6.2010. Do kedy je potrebné sa registrovať? Stačí - do 31.7.2010/berúc do úvahy začiatok dňa prenájmu/, alebo už 31.3.2010 /berúc do úvahy dátum uzavretia zmluvy/?[/QUOTE]

Fyzická osoba, ktorá
a) nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť6ec) alebo v ktorom prenajala nehnuteľnosť, požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu,

podľa mňa do 30dní od ukončenia júna, čiže do 30.7.2010