Miichaela
09.03.10,10:47
Živnostník od 3.2.2009 za rok 2009 príjem vo výška 6365 €. Január bol evidovaný na úrade práce. Môže si uplatniť daňový bonus za celý rok ? Manžeka je na materskej - bonus si neuplaňuje.
31Jankal
09.03.10,09:50
Ano, ale nemôže byť v strate.
ivustek
09.03.10,09:53
Príjem podľa §6 alebo §5 musí byť aspon 1773 €, čo splnil. Ak vykázal aj ČZD /nemal stratu/, tak má nárok na DB za celý rok - 235,92 € na každé dieťa.
Timka1
09.03.10,09:54
ak jeho príjmy boli v tejto výške ,splnil podmienku príjmu, avšak nemôže ísť do straty, musí mať kladný základ dane aspoň 1,0 €

§ 33
Daňový bonus

(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 124) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus v sume 19, 32 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti 57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
Miichaela
09.03.10,10:09
Aj som si myslela, že má nárok na celý DB, nebol v strate, ale istota je istota. Ďakujem Vám.