aaasuper
09.03.10,10:49
Ak účtovná jednotka, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo nakupuje cez internet v tzv. 3 krajinách prostredníctvom platobného styku Pay Pall a okrem výpisu z bankového účtu a mailovú správu potvrdenia o zaslaní tovaru nemá žiadnu faktúru, ako daňový doklad, o nákupe, ako je možné účtovať?
UJ nie je platca DPH.
Vôbec neviem ako to účtovať.
Je možné, v prípade, že nie sú žiadne zásoby účtovať ako paušálne výdavky účtovnej jednotky?